2006 m. vasario 28 d. įvyko Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 LLVS pirmininkė Jurgita Mikutytė perskaitė 2004-2005 m. veiklos ir finansinę ataskaitas >> 

Žodį tarė LLVS etikos komisijos pirmininkė Irena Balčiūnienė >>

Susirinkimas nusprendė siūlyti vertėjams Povilui Gasiuliui, Rožei Jankevičiūtei ir Vytautui Visockui tapti garbės nariais.

Pasibaigus pirmosios valdybos dvejų metų kadencijai, surengti rinkimai.

Į valdybą išrinkti:

Irena Aleksaitė, Rūta Jonynaitė, Rasa Drazdauskienė, Laimantas Jonušys, Sigitas Narbutas, Jonė Ramunytė.

Pirmininke perrinkta Jurgita Mikutytė.

Į Revizijos komisiją išrinkti: Virgilijus Čepaitis, Vyturys Jarutis, Aida Krilavičienė.

Etikos komisija po balsavimo išliko nepakitusi: Irena Balčiūnienė, Diana Bučiūtė, Teodoras Četrauskas.

Susirinkimas svarstė pirmininko ir valdybos rinkimų organizavimo ateityje tvarką. Svarstytos dvi alternatyvos: 1) leisti išankstinį balsavimą elektroniniu paštu ir paštu, galutinius kandidatų sąrašus sudarant iki rinkiminio susirinkimo, 2) leisti kandidatus iškelti tik per visuotinį susirinkimą ir pirmininką bei valdybą išrinkti tik dalyvių balsais.

Nuspręsta pasirinkti pirmąjį variantą, kad esantys užsienyje ar dėl kitų priežasčių susirinkime negalėsiantys dalyvauti nariai galėtų balsuoti iš anksto. Detalų rinkimų reglamentą pavesta sudaryti valdybai.

Taip pat pirmoji valdyba LLVS nariams pasiūlė vieningai nesutikti versti už mažesnį nei 450 Lt už lanką honorarą, turint omeny, kad minimumas sparčiai augs.

Nariams

Naujienlaiškis