Baltijos susitikimai Gotlande
 
 
    2007 m. gegužės 16-20 d. Visbyje (Švedija) vyko simpoziumas Baltic Meetings (Baltijos susitikimai) – pirmasis viešas renginys Gotlando saloje, kuriame dalyvavo ir neseniai, tik šių metų kovo pradžioje į Baltijos rašytojų tarybą įstojusios Lietuvos literatūros sąjungos atstovės – Rasa Drazdauskienė ir Jonė Ramunytė.
     Į simpoziumą susirinko gausus visų Baltijos regiono atstovų – rašytojų, poetų, vertėjų, literatūrologų ir t.t. – būrys: nemažai suomių, vokiečių ir švedų, taip pat Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Rusijos (Sankt Peterburgo ir Kaliningrado), Lenkijos ir Lietuvos atstovai. Būta net dviejų svečių iš Baltarusijos. Na, ir nemažai šeimininkų iš Gotlando salos: iš viso 63 dalyviai.
     Šio tradicinio simpoziumo, kas dveji metai keliaujančio iš šalies į šalį aplink Baltijos jūrą (kiti Susitikimai įvyks 2009 m. Sankt Peterburge), tikslas – artimiau susipažinti su atskirų Baltijos regiono šalių kultūros ypatybėmis, savitumais ir skirtumais, geriau vienas kitą pažinti ir taip stiprinti tarpusavio toleranciją ir bendradarbiavimą, plėsti literatūrinius ryšius, skatinti Baltijos šalių autorių kūrinių vertimą į vienas kito kalbas (čia itin pabrėžtinas vertėjo – tarpininko tarp kultūrų – vaidmuo). O LLVS sąjungos atstovams tai buvo pirmoji vieša proga „apšilti kojas“ kolegų būryje, užmegzti pažintis, apžiūrėti Visbio Rašytojų ir vertėjų centrą, kuriame Lietuvos vertėjai iki šiol dar nebuvo dažni svečiai.
     Baltic Meetings in Gotland prasidėjo iškilmingu renginiu, – jo metu vyko tiek literatūriniai, tiek muzikiniai pasirodymai, kartais – stengiantis suderinti literatūrinę ir muzikinę išraišką (toks buvo Sankt Peterburgo prozininko Andrejaus Bitovo Puškino poezijos skaitymas, kurio pauzes ir daugtaškius savitai užpildė mūsiškio Vladimiro Tarasovo mušamųjų „pastabos“).
     Po iškilmingojo atidarymo darbinė simpoziumo veikla buvo pradėta atvira diskusija, kurioje dalyvavo žymus simpoziumo svečias, švedų rašytojas P.O. Enquistas, latvė vertėja Argita Daudze ir kt. Tema apibendrinta tarytum itin plačiai: „Baltija kaip bendras kultūrinis regionas“.
     Panašios temos buvo gvildenamos ir kitomis simpoziumo dienomis: „Baltijos regionas mūsų sąmonėje“, „Baltija – įtampos erdvė“, „Femina Baltica“. Beje, Baltijos šalių moters-kūrėjos temai buvo skirtas vienas iš seminarų, kai dalyviai pasidalino į grupeles, pasirinkdami sau ypatingai rūpimą ir artimą temą.
     Apibendrinant galima pasakyti, kad svarbiausi simpoziumo metu aptarti klausimai buvo Baltijos regiono šalių kultūrinės įvairovės apsauga ir skatinimas (net keletas pranešimų buvo skirta mažesnių Baltijos regiono tautų kūrybos pristatymui) bei kultūrinis tarpusavio bendradarbiavimas.
     Renginio metu aptariamos temos būdavo savaimingai pratęsiamos Visbio Rašytojų ir vertėjų centre, kuriame buvo įsikūrusi nemaža dalis simpoziumo dalyvių (tarp jų ir LLVS atstovės), o ir  šiaip į jį tarsi į traukos centrą suplaukdavo nemažai kituose viešbučiuose gyvenančiųjų. Įdomūs buvo jauno norvegų prozininko Toro Eysteino Ǿveråso, apkeliavusio Baltijos šalis, pastebėjimai. 
     Viena simpoziumo dienų buvo skirta ekskursijoms po Gotlando salą – susirinkę saulėtoje Visbio aikštėje netoli jūros prie lauko estrados, svečiai išklausė įžanginį pranešimą ir, pasidalinę į grupes, pabiro į įvairias salos puses: vieni - piligrimų takais, kiti viešėjo rašytojo, Švedijos Akademijos nario Kjello Espmarko XIX a. sodyboje, dar kiti patraukė į pusiasalį, kuriame režisierius Andrejus Tarkovskis filmavo savo žymųjį „Aukojimą“. Ekskursijose svečius lydėjo salos šeimininkai – Gotlando etnologijos bei folkloro tyrinėtojas Ulfas Palmenfeltas bei kiti, nemažai papasakoję apie savo gimtosios salos praeitį, tradicijas, kultūrinį palikimą ir pan.
     Paskutinę dieną, per simpoziumo uždarymą, žodį tarė įvairių šalių literatūrinių sąjungų bei asociacijų atstovai, pristatydami savo šalyje veikiančius ar ateityje veiksiančius kūrybinius centrus (pvz., Ventspilio Latvijoje). Bandyta reziumuoti anksčiau vykusių seminaro grupių darbus, tačiau bendras išvadas daryti sekėsi nelengvai, o gal visi tiesiog jau buvo išvargę nuo trijų turiningų darbo dienų, gausių įspūdžių ir dosniai plieskiančios Gotlando salos saulės. Galop žodį tarė Sankt Peterburgo Rašytojų sąjungos viceprezidentas Ilja Foniakovas, kviesdamas visus į kitą Baltijos susitikimų simpoziumą, įvyksiantį 2009 m. Sankt Peterburge.
     Baltijos Rašytojų ir vertėjų centro direktorė, nenuilstanti Lena Pasternak, atsisveikindama dar kartą nuoširdžiai pasidžiaugė, Lietuvos vertėjams įsiliejus į Baltijos kūrėjų šeimą, kviesdama lankytis Visbio Centre. Ne mažiau nuoširdžiai į Latvijos kūrybos namus Ventspilyje Lietuvos vertėjus kvietė mūsų kaimynė latvių rašytoja Nora Ikstena.
 
Jonė Ramunytė
 


Nuotr. Vlado Braziūno

Projekto rėmėjas - LR kultūros ir sporto rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis