Visuotinis ataskaitinis susirinkimas 2007-03-07

2007 m. kovo 7 d. Chemijos institute įvyko pakartotinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narių susirinkimas.

Susirinkimas patvirtino 2006 m. LLVS veiklos ataskaitą >>, finansinę ataskaitąValdybos darbo reglamentą >>,  Pirmininko ir valdybos rinkimų tvarką >>.

Į valdybos narius vietoj išėjusių Irenos Aleksaitės ir Sigito Narbuto metams išrinkti Dalia Dilytė ir Vladas Braziūnas.

Pirmininkė pristatė 2007 m. planuojamus projektus >>.

Aptartos galimos būsimų LLVS diskusijų ir renginių temos, Antipremijos akcijos sėkmė.

Nariams

Naujienlaiškis