2007 m. kovo 2-4 d. Visbyje (Švedija) įvyko Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja, kurioje Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga priimta į narius. LLVS atstovavo pirmininkė Jurgita Mikutytė.

Baltijos rašytojų taryba (BWC – Baltic Writers‘ Council) vienija Baltijos jūros regiono šalių rašytojų ir vertėjų sąjungas, gina rašytojų ir vertėjų intelektinės nuosavybės teises, remia kalbų įvairovę, skatina literatūrinius mainus, dažnai rengia tarptautinius simpoziumus įvairiomis aktualiomis temomis, kitus renginius. BWC glaudžiai bendradarbiauja su Baltijos rašytojų ir vertėjų centru Visbyje (Švedija).
Baltijos rašytojų tarybos narės: Danijos rašytojų sąjunga, Estijos rašytojų sąjunga, Islandijos rašytojų sąjunga, Kaliningrado rašytojų sąjunga, Latvijos rašytojų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Norvegijos literatūros vertėjų sąjunga, Norvegijos vaikų ir jaunimo rašytojų sąjunga, Norvegijos dramaturgų sąjunga, Norvegijos negrožinės literatūros rašytojų sąjunga, Norvegijos rašytojų sąjunga, Sankt Peterburgo rašytojų sąjunga, Suomijos rašytojų sąjunga, Suomijos švediškai rašančių rašytojų sąjunga, Suomijos vertėjų sąjunga, Švedijos rašytojų sąjunga, Vokietijos rašytojų sąjunga.

Asamblėjoje buvo išklausyta BWC veiklos ataskaita, šalių atstovų pranešimai apie jų organizacijų veiklą, aptarti veiklos projektai ateityje.
Išrinkta nauja valdyba: pirmininkas Klaus-Jürgen Liedtke (Vokietija), pirmininko pavaduotoja Piret Viires (Estija), sekretorė Jaana Nikula (Suomija), iždininkė Mudite Treimane (Latvija) ir Helena Sinervo (Suomija).
Kita BWC generalinė asamblėja vyks 2008 m. vasario 29 - kovo 2 d. Visbyje.
Baltijos rašytojų ir vertėjų centro (BCWT) Visbyje direktorė Lena Pasternak paragino į centrą atvykti padirbėti Lietuvos vertėjus ir ypač vertėjas. Registracijos anketą galima užpildyti tiesiogiai BCWT tinklalapyje >>

2007 m. gegužės 16-20 d. Visbyje Baltijos rašytojų taryba rengia simpoziumą Baltic Meetings in Gotland, kuriame dalyvaus ir LLVS atstovai.
Būsimo simpoziumo tema „Culture and politics in transition“. Bus aptariamos skirtingos kiekvienos Baltijos regiono šalies istorinės ir kultūrinės patirtys, iš to kylantys skirtumai, taigi simpoziumo tikslas – susipažinti su vienas kito ypatybėmis, pasistengti įveikti barjerus, skatinti toleranciją, stiprinti ryšius per literatūrą ir jos veikėjus, pabrėžti vertėjo, kaip tarpininko tarp kultūrų, vaidmenį ir kt. Į simpoziumą turėtų atvykti iš viso 65 dalyviai.
Kitas Baltijos susitikimų simpoziumas planuojamas 2009 m. Sankt Peterburge.


BWC gen. asamblėjos dalyviai: Nalle Valtiala (Suomija), Jaana Nikula (Suomija), Mudite Treimane (Latvija), Anders Bodegard (Švedija), Piret Viires (Estija), Lena Pasternak (Tarptautinio rašytojų ir vertėjų centro Visbyje direktorė), Klaus-Jürgen Liedtke (Vokietija), J.Mikutytė, Kornelijus Platelis, Helena Sinervo (Suomija), svečias.


Baltijos rašytojų ir vertėjų centre jauku    (K.Platelio nuotr.)

Nariams

Naujienlaiškis