LLVS veikla 2006 m.

MEISTRIŠKUMO KURSAI
 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2006 m. spalio 10 - lapkričio 29 d. Vilniuje surengė meninio vertimo meistriškumo kursus pradedantiesiems vertėjams (taip pat ir dar nepublikavusiems grožinės literatūros vertimų, bet to siekiantiems). Kursai vyko kartą per savaitę (iš viso 8 kartai), po 2 val. (nuo 18.00 iki 20.00 val.). 
Buvo sudarytos trys grupės: anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų. Gauta apie 100 registracijos anketų, todėl daryta dalyvių atranka.
Seminarus vedė vertėjai: Irena Balčiūnienė, Virgilijus Čepaitis, Rasa Drazdauskienė, Laimantas Jonušys; Antanas Gailius, Rūta Jonynaitė, Jurgita Mikutytė; Stasė Banionytė-Gervienė, Diana Bučiūtė, Pranas Bieliauskas, Jonė Ramunytė, Donata Linčiuvienė. Kalbininkė dr. Rita Miliūnaitė kalbėjo apie lietuvių kalbos kultūrą, tipines vertėjų klaidas.
Esminė kursų dalis – praktiniai užsiėmimai. Seminarams kiekvienas turėjo parengti iš anksto pateikto grožinio teksto vertimą, kuris buvo grupėje detaliai analizuojamas ieškant geriausių sprendimų, aptariant galimus vertimo būdus. Taip pat dalyviai galėjo atsinešti pačių pasirinktų tekstų vertimus, pateikti sunkiausias vietas bendrai diskusijai.
Kursų dalyviai supažindinti su praktiniais literatūros vertėjo profesinio gyvenimo aspektais: autorine teise, sutarčių sudarymu, honorarų dydžiu, mokesčiais ir pan.
Lankiusiems ne mažiau kaip 6 seminarus ir kokybiškai verčiantiems dalyviams išduoti kursų baigimo pažymėjimai.
 
SEMINARAI ir DISKUSIJOS
 
Balandžio 27 d. seminaras "Žodžių žaismo vertimas"
Gruodžio 6 d. 18 val. seminaras-diskusija "Keiksmažodžių vertimas".
 
Šių renginių medžiaga, recenzijos, teoriniai straipsniai po skelbimo spaudoje bus neribotą laiką publikuojami ir kaupiami LLVS tinklalapyje.
  
ŠV. JERONIMO PREMIJOS
 
Rugsėjo 30-ąją ketvirtą kartą surengta Tarptautinės vertėjų dienos šventė, kurios metu įteikta Šv. Jeronimo premija užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą (laureatė Irena Balčiūnienė) ir Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą (laureatė Mirjana Bračko).
Plačiau>>
 
TARPTAUTINĖ VEIKLA
 
Trijų jūrų rašytojų ir vertėjų tarybos generalinė asamblėja ir Rodo tarptautinio rašytojų ir vertėjų centro jubiliejus 2006 07 19-23
Europos literatūros vertėjų asociacijų tarybos (CEATL) generalinė asamblėja 2006 m. spalio 5-8 d.
 
VERTIMO KRITIKOS GAIVINIMAS
 
Projekto vadovas Laurynas Katkus ragino literatūros kritikus, patyrusius vertėjus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, doktorantus, kalbininkus, taip pat perspektyvius jaunus verstinės literatūros kritikus rašyti analitines užsienio grožinės literatūros ir jų vertimų recenzijas, kurios buvo publikuotos kultūrinėje Lietuvos spaudoje. Recenzentams iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo projektui skirtų pinigų LLVS mokėjo papildomus honorarus.
 
Spaudoje publikuoti ir LLVS tinklalapio "Vertimo kritikos" archyve kaupiami straipsniai:
Rasa Drazdauskienė. Orlandas, Orlanda, Orlando... Literatūra ir menas, 2006-03-10
 
Antroji projekto dalis - internetinis VERTIMO KRITIKOS ARCHYVAS. Kad visiems - ne tik kritikams, bet ypač pradedantiesiems vertėjams ir meniniu vertimu besidomintiems studentams - būtų prieinami daugelio dešimtmečių (ypač iki 1990 m.) reikšmingiausi Lietuvos meninio vertimo teorijos ir kritikos darbai, publikuoti kultūrinėje spaudoje, nepraradę aktualumo iki šiol, jie skenuojami ir dedami į LLVS tinklalapį. Šiuo metu sudaroma šių darbų bibliografija - ties ja dirba Irena Balčiūnienė, Vitalija Gylikienė ir Jurgita Mikutytė.
 
Taip pat buvo patobulintas LLVS tinklalapis.
 
BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiaujama su Lietuvių kalbos institutu (LKI), Valstybine lietuvių kalbos komisija, žurnalu „Gimtoji kalba“, kurių atstovai ne tik yra pranešėjai Sąjungos rengiamuose seminaruose, mielai konsultuoja vertėjus, bet ir labai vertina kompetentingą vertėjų nuomonę kalbos vartojimo klausimais.
Bendradarbiaujama su lietuvių PEN centru, šiam teikiant savo premiją „Metų vertėjo krėslas“, platinant informaciją apie PEN centro renginius.
 
Prancūzų kultūros centras ir leidykla „Vaga“ suteikė nemokamas patalpas 2006 m. rudenį organizuotiems pradedančiųjų vertėjų iš prancūzų ir atitinkamai anglų kalbų meistriškumo kursams.
 
KITA
 
Nariams kaip ir anksčiau el. paštu ar paštu buvo nuolat siunčiama naudinga informacija apie renginius bei konferencijas, premijas, konkursus, stipendijas, fondus, stažuotes Lietuvoje ir užsienyje, apie autorių teisę, mokesčius, honorarus, aktualias profesijos naujienas.

2006 m. pavasarį konsultuotasi su advokatu, autorių teisių specialistu Jonu Leikausku, kuris pakoregavo mūsų dar anksčiau sukurtą pavyzdinę autorinę sutartį. Vertėjai raginami būti solidaresni siekiant geresnių sutarčių sąlygų ir aukštesnių honorarų.

Nariams

Naujienlaiškis