Kviečiame Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narius

į pakartotinį visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą

 

2024 m. balandžio 30 d. 17.00 val.

Vilniaus literatų namuose (Šv. Jono g. 11)

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija.

2. 2023 metų veiklos ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

4. Pirmininko ir valdybos rinkimai.

 5. Revizijos ir etikos komisijų rinkimai.

6. Kitų reikalų aptarimas. 

 

Rinkimų organizatorė – LLVS narė Diana Bučiūtė.

Nariams

Naujienlaiškis