Kviečiame Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narius

į visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą

 

2024 m. balandžio 9 d. 17.00 val.

Vilniaus literatų namuose (Šv. Jono g. 11)

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1. Dalyvių registracija.

2. 2023 metų veiklos ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

4. Pirmininko ir valdybos rinkimai.

5. Revizijos ir etikos komisijų rinkimai.

6. Kitų reikalų aptarimas.

 

 

Rinkimų organizatorė – LLVS narė Diana Bučiūtė.

Kandidatus į pirmininkus ir į valdybą galima siūlyti iki kovo 12 d. el.paštu dianimula@gmail.com

 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas bus kviečiamas balandžio 30 d. 

(toje pačioje vietoje, darbotvarkė ta pati)

Nariams

Naujienlaiškis