Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2023 metų LLVS Bičiulių premiją skiria Lenkijos institutui Vilniuje už nuolatinį dėmesį verstinei literatūrai ir vertėjams iš lenkų kalbos į lietuvių.
 

Bičiulių premija Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos teikiama nuo 2007 m., skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai.
Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį į literatūros vertimo meną, jo populiarinimą ir sklaidą.

Lenkijos institutas Vilniuje pagerbia vertėjus Lenkijos Respublikos ordinais ir medaliais, organizuoja vertėjų iš lenkų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių į lenkų konkursus, nuolat remia lenkų literatūros vertimų leidybą Lietuvoje. Buvo paremtos W.Szymborskos, T. Różewicziaus eilėraščių knygos, J. I. Kraszewskio „Lietuvos istorija“, A. Franaszeko „Miłoszo biografija“, A. Mickiewicziaus „Baladės ir romansai“, J. Kochanowskio „Niekai“, Witkacy „Plėšrūniškas protas“ ir daugybė kitų.
Pastaraisiais metais Lenkijos institutas Vilniuje mini Šv. Jeronimo dieną, o vertėjų portretai, sukurti tos dienos proga, jau apkeliavo pusę Lietuvos.
Už meilę ir pagarbą vertėjams, už supratimą, kad kultūros gali bendrauti tik per vertėjus, Lenkijos institutas Vilniuje šiemet ir apdovanojamas LLVS Bičiulių premija.
Atminimo dovana – skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėlė – Lenkijos institutui Vilniuje bus įteikta 2023 m. gruodžio 5 d. 19 val. Vilniaus rotušėje.

 

LLVS Bičiulių premijos laureatai:

2007 m. Žurnalas „Gimtoji kalba" – už nuolatinį dėmesį vertėjams ir grožinės bei humanitarinės literatūros vertimams.

2008 m. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir žurnalas „Rubinaitis“ – už nuolatinį dėmesį vaikų ir jaunimo literatūros vertimams į lietuvių kalbą, už vertėjų ugdymą ir skatinimą.

2009 m. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, ypač Skaitytojų klubas, Vaikų literatūros skyrius ir Austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės literatūros skaitykla – už verstinės literatūros populiarinimą, rengiamus knygų aptarimus ir susitikimus su vertėjais.

2010 m. Dr. Rita Miliūnaitė – už straipsnius, analizuojančius grožinės literatūros vertimų kalbą, už indėlį į LLVS rengiamus seminarus ir kitus renginius, už praktinę pagalbą vertėjams.

2011 m. Dr. Dalia Zabielaitė – už aktyvų dalyvavimą LLVS projekte „Metų verstinės knygos rinkimai“, už verstinių knygų populiarinimą profesionaliomis recenzijomis.

2012 m. Lietuvos radijo Kultūros laidų redakcija – už dėmesį gerai verstinei literatūrai ir vertėjų darbui.

2013 m. Poetas Gintaras Bleizgys, Metų vertėjo krėslo mecenatas, – už indėlį puoselėjant aukštojo meno mecenatystę.

2015 m. Bibliotekininkė Danutė Sipavičiūtė – už nuoširdų bendradarbiavimą rengiant Metų verstinės knygos rinkimus ir bibliografinių sąrašų lenkų, vengrų ir ukrainiečių literatūros metams sudarymą.

2016 m. Žurnalistas Audrius Ožalas – už kompetentingą ir entuziastingą bendradarbiavimą pristatant skaitytojams pasaulinę literatūrą ir jos vertėjus.

2017 m. Lektorius Vytis Vidūnas – už ryškų ir kūrybišką indėlį rengiant Azijos šalių literatūros metus.

2018 m. VU KF kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto direktorė Danguolė Satkauskaitė – už iniciatyvą, kūrybingą bendradarbiavimą ir organizacinį darbą supažindinant akademinę bendruomenę su meniniu vertimu.

2019 m. Laura Vancevičienė – už nuoširdų bendradarbiavimą Čekų literatūros metais.

2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – už ilgametį prasmingą bendradarbiavimą vykdant įvairius projektus, už maloniai suteikiamą erdvę LLVS renginiams.

2022 m. Prancūzų institutas Lietuvoje – už nuolatinę paramą prancūzų ir frankofoniškų literatūrų kūrinių vertimams į lietuvių kalbą, už minėtųjų literatūrų sklaidą organizuojant knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais.

2023 m. Lenkijos institutas Vilniuje – už nuolatinį dėmesį verstinei literatūrai ir vertėjams iš lenkų kalbos į lietuvių.

 

Nariams

Naujienlaiškis