VISUOTINIS ATASKAITINIS LLVS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

Kviečiame Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą
2023 m. balandžio 12 d. (trečiadienį) 16.00
Vilniaus literatų namuose (Šv. Jono g. 11)

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1.   2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

2.   Revizijos komisijos ataskaita.

3.   Naujų LLVS narių pristatymas ir garbės narių priėmimas.

4.   Naujų VšĮ „Leidykla Hieronymus" įstatų tvirtinimas.

5.   Kitų sąjungos reikalų ir ateities planų aptarimas.

                 

           LLVS pirmininkė ir valdyba

Nariams

Naujienlaiškis