Mirė LLVS narys Mihkel Loodus
 
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. sausio 28 d. mirė LLVS narys Mihkel Loodus.
Nuoširdžiai užjaučiame visus, asmeniškai pažinojusius šį garbų Kolegą, tikrą Lietuvos Bičiulį.
 
Mihkelis Lòdusas gimė 1937 02 20 Tartu mieste, Estijoje. 1955 m. baigė Tartu 1-ąją vidurinę mokyklą; 1955–1960 m. Tartu universitete studijavo estų kalbą ir literatūrą. 1960–1984 m. dirbo laikraščio „Rahva Hääl" redakcijos kultūros skyriaus korespondentu ir vedėju, 1984–1986 m. žurnalo „Aja Pulss" mokslo ir kultūros skyriaus redaktoriumi, 1986–1992 m. Estijos rašytojų sąjungos žurnalo „Looming" vyr. redaktoriaus pavaduotoju. 1992–2008 m. buvo Estijos nacionalinės bibliotekos depozitariumo bibliotekininkas. Estijos rašytojų sąjungos narys nuo 1976 m.
Tarp svarbiausių Mihkelio Lòduso vertimų iš lietuvių į estų kalbą - J. Marcinkevičiaus, I. Simonaitytės, J. Apučio, A. Bieliausko, V. Bubnio, R. Granausko, J. Grušo, J. Ivanauskaitės, R. Kašausko, R. Lankausko, V. Martinkaus, A. Pociaus, T. A. Rudoko, K. Sajos, V. Sirijos Giros, S. Šaltenio, A. Škėmos, V. Žilinskaitės kūriniai. Estijos enciklopedijose ir žinynuose publikuoti Mihkelio Lòduso straipsniai apie Lietuvos kultūros gyvenimą ir literatūrą, apie lietuvių ir estų literatūrinius ryšius.
2002 m. Mihkelis Lòdusas apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 2013 m. jam skirta LLVS Šv. Jeronimo premija.

Nariams

Naujienlaiškis