Valstybinė lietuvių kalbos komisija informuoja

Verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės knygų viršeliuose, antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis originaliomis formomis. Vienos iš jų nesunkiai perskaitomos, kitas sunku perskaityti ir daugiau kalbų mokančiam skaitytojui. Todėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgusi į lietuvių kalbos ir kitų lotyniškojo pagrindo rašmenis vartojančių kalbų rašto ir tarimo ypatumus, į per keliasdešimt metų iki nepriklausomybės atkūrimo atsiradusį dalies visuomenės poreikį matyti kitų kalbų vardus ir pavardes adaptuotus, paprašė leidėjų spaudiniuose nurodyti ir užsienio autorių vardų, pavardžių sulietuvintas formas: adaptuotas pagal apytikslį tarimą, užrašytas lietuvių kalbos rašmenimis su lietuviškomis linksnių galūnėmis. Lietuvos leidėjų asociacijai šiai nuostatai pritarus parengta  REKOMENDACIJA DĖL VERSTINIŲ LEIDINIŲ AUTORIŲ VARDŲ IR PAVARDŽIŲ ADAPTUOTŲ FORMŲ TEIKIMO.

Rekomendacija suderinta su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centru. Bibliografų teigimu, originalias autorių vardų ir pavardžių formas teikti pasaulyje susitarta 1961 m. Paryžiuje, o Lietuvoje tai nustato Leidybinio įforminimo standartas. Taigi bibliografai pirmiausia į duomenų bazes įrašo originaliąsias autorių vardų ir pavardžių formas, tačiau Autoritetinių įrašų (autorių pavardžių) duomenų bazėje stengiamasi pateikti apskritai visas formas, kuriomis autorius žinomas.

__________________

DĖL VERSTINIŲ LEIDINIŲ AUTORIŲ VARDŲ IR PAVARDŽIŲ ADAPTUOTŲ FORMŲ TEIKIMO
2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-2 (r-3)
Vilnius

Atsižvelgdama į kitų kalbų asmenvardžių rašybos ir tarimo ypatumus, Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja:
Verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių sulietuvintas formas – adaptuotas pagal apytikslį tarimą, užrašytas lietuvių kalbos rašmenimis su lietuviškomis linksnių galūnėmis – teikti:
1. greta originalių formų leidinių anotacijose po leidybinio katalogavimo bibliografinio įrašo, ketvirtame viršelio puslapyje, viršelio aplanke ar kitoje vietoje, kur nurodomi duomenys apie autorių ir (ar) kūrinį;
2. bibliotekų, leidyklų kataloguose – susietas su originaliomis autorių vardų ir pavardžių formomis.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                           IRENA SMETONIENĖ

Nariams

Naujienlaiškis