VISUOTINIS ATASKAITINIS LLVS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

Kviečiame Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą

2021 m. rugsėjo 13 d. 17.30

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
 

Susirinkimo darbotvarkė:
 

  1. Bičiulių skulptūrėlės įteikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai.
  2. Garbės narės priėmimas.
  3. 2020 metų veiklos ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
  4. Revizijos komisijos ataskaita.
  5. Trečio Etikos komisijos nario rinkimai (vietoj atsistatydinusios Rasos Klioštoraitytės).
  6. Dėl VšĮ „Leidykla Hieronymus“ įstatų keitimo.
  7. Dėl VšĮ „Leidykla Hieronymus“ direktoriaus.  
  8. Dėl LLVS registracijos adreso keitimo.
  9. Kitų sąjungos reikalų ir ateities planų aptarimas.

 

LLVS pirmininkė ir valdyba

Nariams

Naujienlaiškis