KONKURSO DALYVIŲ VERTIMAI

A1

Mahometas bnu Saifas al-Rahbis: Mėlynas kraujas

Beit al-Hišam, Maskatas, 2017

Snaudulys

Jis nepamiršo prižiūrėti verdančią kavą ant viryklės, tačiau užsnūdo..

Jis kietai neįmigo triukšmingame autobuse dėl pro jį praeinančių darbuotojų šūksnių prieš fadžr maldą[1], ir generalinis direktorius jį peikia dėl kasdienio vėlavimo, o jis kartoja tą patį pasiteisinimą: „autobusas“, nieko kito, išskyrus autobusą ir spūstis, šimtas dvylika kilometrų, jei tiksliau, lygiai tiek, kiek jis mato užrašyta žiedinėje sankryžoje, vedančioje į miestus, nutolusius nuo Maskato.

Jis nepamiršo  generalinio direktoriaus prašymo, bet kava jau ant prikaistuvio, o jis galimai jau snūduriavo, jį sugrąžino į Barselonos ir Madrido „Real“ varžybas, kurios baigėsi netoli antros ryto, kaip nesekti varžybų ir pakelti gailestį naujiems jo kolegoms, jaunesniems darbuotojams ir vyresniesiems, virtuvės darbuotojui, kuris nežino Messi ir Neimaro ir nepalaiko Ronaldo?!

Jis nepamiršo kavos, tačiau ji išbėgo iš virdulio, tekėdama spindinčio marmuro keliu link vyro, kuris snūduriavo, ir jo nerūpestinga užmarštis, rankoje laikant telefoną, kuriame įtūžęs direktoriaus balsas, tuo tarpu kavinukas ilgiau nebevirė, o kita ranka purtė nuo savęs ugnį, bandydama nuimti  dišdašo[2] rankovę nuo jos, ir karčios jėgos  išsiveržimas apėmė jį visą tuo momentu, kai jis numetė telefoną su balsu, kuris...  virė iš įniršio.

 

[1] Fadž malda – pirmoji (aušros) malda iš 5 privalomų musulmonams.

[2] Dišdašas - arabų vyrų tradicinis apdaras, siekiantis kelius.


A2

Užsnūdimas

Jis nepamiršo stebėti ant viryklės verdančios kavos, bet tiesiog užsnūdo...

Jis gerai nemiegojo triukšmingame autobuse dėl darbuotojų klegėjimo nuo pirmos jo kelionės akimirkos prieš Aušros maldą, kaip ir kasdien generalinis direktorius koneveikė jį dėl pavėlavimo, o jis kartojo pasiteisinimą: „Autobusas“, ne kas kita kaip autobusas  ir kelio eismas jo gimtinėje, tiksliai 112 kilometrų nutolusioje nuo Muskato, kaip matė parašyta gatvės žiede.

Jis nepamiršo generalinio direktoriaus paliepimo, bet kava verda, o jis užsnūdęs, sugrįžtant prie rungtynių, kurios pasibaigė maždaug antrą valandą ryto, tarp Barselonos ir Madrido Real, kaip jis galėtų jų nesekti?! ir kaip jam pakęsti kalbas jaunų ir vyresnių bendradarbių ir virtuvės darbuotojo, kuris nežino nei Messi, nei Neymar, nei serga už Ronaldo!?.

Jis nepamiršo kavos, bet ji liejosi iš indo, rasdama savo kelią per spindintį marmurą link vyro, kuris snaudė, praradęs nuovoką, rankoje jis laiko telefoną, iš kurio pykčiu kunkuliuoja direktoriaus balsas, tuo metu kavos indas jau nebeverda, o kita ranka bando nuo jos pašalinti ugnį, bando nuo jos nuplėšti dišdašo rankovę, jame užspaustas kartėlis prasiveržia, vos tik iš telefono pasklido balsas, kuris... užvirė.


A3

Snaudulys

Jis nepamiršo prižiūrėti ant ugnies kunkuliuojančios kavos, jį tik suėmė snaudulys...

Numigti autobuse nepasisekė, vykstančių tarnautojų erzelis nesiliovė nuo pat tos akimirkos, vos įlipo į autobusą dar prieš saulėtekio maldą. Darbe generalinis direktorius vėl priekaištavo dėl jo kasdienio vėlavimo, o jis vėl tesurado tą patį pasiteisinimą: „Autobusas“. Nieko daugiau, tik autobusas, spūstys ir lygiai šimtas dvylika kilometrų, kaip užrašyta žiedinėje sankryžoje, iš kurios kelias veda į Maskatą.

Jis nepamiršo, ko jo prašė generalinis direktorius, tik apimtas snaudulio, kol kava kunkuliavo ant viryklės, mintimis grįžo prie Barselonos „Barcelona“ ir Madrido „Real“ rungtynių, kurios baigėsi apie antrą valandą ryto. Kaip jis būtų galėjęs jas praleisti ir paskui pakęsti kolegų kalbas – tiek jaunesniųjų, tiek vyresniųjų, ar virtuvės pagalbininko, kuris nežino nei Mesio, nei Neimaro ir net nepalaiko Ronaldo?

Jis nepamiršo kavos, nors ji siūbtelėjo iš kavinuko ir nusruveno per spindintį marmurą apsnūdusio vyro link. Jis nė nepajuto, kaip akimirkai prarado budrumą. Viena ranka laikė telefoną – direktoriaus balsas, kitaip nei nustojęs virti kavinukas, vis kunkuliavo – iš pykčio, kitą ranką, pagautą liepsnos, jis purtė stengdamasis atsmaukti dišdašos rankovę. Kartus virksmas išsiveržė telefonui plumptelėjus ant žemės su tebekunkuliuojančiu iš jo balsu.

Nariams

Naujienlaiškis