Vertimo kritika ir mokslas

Vertimų pažodiškumas ir verstiniai skoliniai.

1970-10-17 / Literatūra ir menas / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Vertimų pažodiškumas ir verstiniai skoliniai. Literatūra ir menas, ...

Pirmoji pažintis su utopinio socializmo pradininku.

1970 m. XIII (3), p. 102 – 105. / Literatūra / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Pirmoji pažintis su utopinio socializmo pradininku.  Literatūra. Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai . T. XIII (3) 1970, p. 102 – 105. (Recenzuotas Leono Valkūno vertimas: Tomas Moras. ...

J. Jablonskis – frazeologinių junginių vertėjas.

1970 m. Nr.3 / Pergalė / Vasiliauskaitė, S.

Vasiliauskaitė, S. J. Jablonskis – frazeologinių junginių vertėjas. Pergalė 1970 m. Nr.3, p. ...

XX a. Vakarų poezijos pluoštas.

1970 m. Nr. 5, p. 116-125. / Pergalė / Masionis, Antanas

Masionis, Antanas. XX a. Vakarų poezijos pluoštas. Pergalė 1970 m. Nr. 5, p. 116-125.   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuvių poezija anglų kalba.

1970 m. Nr. 2, p. 173-175. / Pergalė / Vodzinskienė, Elvyra

Vodzinskienė, Elvyra. Lietuvių poezija anglų kalba. Pergalė, 1970 m.  Nr. 2, p. 173-175. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vergilijaus „Eneidos“ vertimas į lietuvių kalbą.

1970 / Literatūra XIII (3) / Dumčius, Jonas

Dumčius, Jonas. Vergilijaus „Eneidos“ vertimas į lietuvių kalbą. Literatūra XIII (3), ...

Kai kurios patyrimo detalės [apie savo atliktą "Brolių Karamazovų" vertimą].

1969-08-16 / Literatūra ir menas / Miškinis, Motiejus

Miškinis, Motiejus. Kai kurios patyrimo detalės. Literatūra ir menas 1969-08-16. Apie savo paties atliktą „Brolių Karamazovų“ ...

Aktualieji vertimų rūpesčiai.

1969-07-05 / Literatūra ir menas / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Aktualieji vertimų rūpesčiai. Literatūra ir menas, ...

Meno ir mokslo sankryžoje.

1969-03-29 / Literatūra ir menas / Judelevičius, Dovydas

Judelevičius, Dovydas. Meno ir mokslo sankryžoje. Literatūra ir menas ...

Ko ligi šiol pasigendame.

1969-03-15, p. 5. / Literatūra ir menas / Čepinskienė, Galina

Čepinskienė, Galina. Ko ligi šiol pasigendame. Literatūra ir menas, 1969-03-15, p. ...

Už mus niekas kitas nepadarys.

1969-02-15, p. 4. / Literatūra ir menas / Matuzevičius, Eugenijus

Matuzevičius, Eugenijus. Už mus niekas kitas nepadarys. Literatūra ir menas, 1969-02-15, p. ...

Vertėjo pastabos.

1969-02-01, p. 3. / Literatūra ir menas / Drazdauskas, Valys

Drazdauskas, Valys. Vertėjo pastabos. Literatūra ir menas 1969-02-01, p. ...

"Metų“ vertimas į vokiečių kalbą. Lietuviškosios biblijos istorija. Filologinės-kritinės pastabos.

1969, p. 161-175, 175-184. / - Kn. Liudvikas Rėza. Vaga, / Jovaišas, Albinas

Jovaišas, Albinas. Liudvikas Rėza. – Vilnius: Vaga, 1969. – 358 p.: "Metų“ vertimas į vokiečių kalbą, p. 132-142 Lietuviškosios biblijos istorija, p. 161-175 Filologinės-kritinės pastabos, p. ...

Paskutiniškai, begaliniškai… ir dar gudriau!

1968-09-07, p. 10. / Literatūra ir menas / Šukys, Jonas

Šukys, Jonas. Paskutiniškai, begaliniškai… ir dar gudriau! Literatūra ir menas 1968-09-07, p. 10. Apie Dominyko Urbo verstą E. Zola “Moterų ...

„Tam, kas mane skaitys ateityje...“ (apie Šekspyro sonetų vertimą).

1968-09-07 / Literatūra ir menas / Pūras, Kazys

Pūras, Kazys. „Tam, kas mane skaitys ateityje...“. Literatūra ir menas 1968-09-07, p.10. (apie Šekspyro sonetų ...

Knygų bičiulis [Dominykas Urbas].

1968-04-30 / Literatūra ir menas / Liobytė, Aldona

Liobytė, Aldona. Knygų bičiulis [Dominykas Urbas]. Literatūra ir menas 1968-04-30 Atsisiųsti straipsnį ...

Kaip atsirado naujas K. Donelaičio "Metų" vertimas.

1967 m. Nr. 7, p. 121-124. / Pergalė / Budenzigas, Hermanas

Hermanas Budenzigas. Kaip atsirado naujas K. Donelaičio "Metų" vertimas". Pergalė 1967 m. Nr. 7, p. 121-124. Atsisiųsti straipsnį ...

Knygos draugai ir puoselėtojai. [Apie grožinės literatūros vertėją D. Urbą].

1967 m. Nr. 2, p. 13 / Naujos knygos / Jankevičiūtė, Rožė

Jankevičiūtė, Rožė. Knygos draugai ir puoselėtojai [Apie grožinės literatūros vertėją D. Urbą]. Naujos knygos 1967 m. Nr. 2, p. 13 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Apie J. Balčikonio vertimus.

1966, t. 14, p. 37–43. / Kalbotyra / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Apie J. Balčikonio vertimus. Kalbotyra, t. 14, 1966, p. ...

Naujas K.Donelaičio „Metų“ vertimas į vokiečių kalbą.

1966 m. Nr.10, p. 120-129. / Pergalė / Lebedys, Jurgis

Lebedys, Jurgis. Naujas K.Donelaičio „Metų“ vertimas į vokiečių kalbą. Pergalė 1966 m. Nr.10, p. ...

Ezopas pasakoja lietuviškai... [Ezopas „Pasakėčios“, vertė L. Valkūnas].

1966 m. Nr. 2. p.169-171. / Pergalė / Gineitis, Leonas

Gineitis, Leonas. Ezopas pasakoja lietuviškai... Pergalė, 1966 m. Nr. 2. p.169-171. Recenzija apie: Ezopas „Pasakėčios“, vertė L. Valkūnas, Vaga, ...

Keletas leksinių netikslumų prozos vertimuose.

1966 m. Nr. 11. / Kalbos kultūra / Gaivenis, Kazys

Gaivenis, Kazys. Keletas leksinių netikslumų prozos vertimuose. Kalbos kultūra, 1966 m. Nr. 11., p. ...

Donelaičio kūrybos vertimai į kitas kalbas.

1965 / Kn. Kristijonas Donelaitis. VII t. „Literatūra ir kalba“. Vilnius, / Jovaišas, Albinas

Jovaišas, Albinas. Donelaičio kūrybos vertimai į kitas kalbas. - Kn. Kristijonas Donelaitis. VII t. „Literatūra ir kalba“. Vilnius, ...

Pastangos kelti literatūrinį-kalbinį verstinių raštų lygį.

1964, p.64-85. / // Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla / Gineitis, Leonas

Gineitis, Leonas. Pastangos kelti literatūrinį-kalbinį verstinių raštų lygį. Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, ...

Platesnio užmojo epinės poezijos bandymai.

1964, p.161-167. / - Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, / Gineitis, Leonas

Gineitis, Leonas. Platesnio užmojo epinės poezijos bandymai. - Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p.161-167. Apie vieno pirmųjų pasaulietinės poezijos vertėjo K.G. Milkaus ...

Pirmoji pažintis (Dimfnos Kjuzek romano “Sakyk mirčiai “Ne!" vertimo recenzija).

1964 m. Nr. 3. / Pergalė / Pažūsis, Lionginas

Pažūsis, Lionginas. Pirmoji pažintis (Dimfnos Kjuzek romano “Sakyk mirčiai “Ne!" vertimo recenzija). Pergalė 1964 m. Nr. ...

Ledesmos katekizmo vertimas. Vujeko Postilės vertimas. Vertimo menas, literatūrinio stiliaus užuomazgos ir įnašas į literatūrinę kalbą.

1963, p. 203-223, 225-269, 307-357. / // Kn. Mikalojus Daukša. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, / Lebedys, Jurgis

Lebedys, Jurgis. Mikalojus Daukša. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 422 p. Ledesmos katekizmo vertimas, p. 203-223 >> Vujeko Postilės vertimas, p. 225-269 >> Vertimo menas, literatūrinio stiliaus užuomazgos ir ...

Apie raudoną ir aukso rožę.

1963 m. Nr. 1, p. 139-142. / Pergalė / Malcas, Eliazaras

Malcas, Eliazaras. Apie raudoną ir aukso rožę. Pergalė 1963 m. Nr. 1, p. ...

Puškinas ir lietuvių literatūra.

1962. P. 435-460. / Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, / Mykolaitis-Putinas, Vincas

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Puškinas ir lietuvių literatūra. - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. P. ...

Įžymusis senosios rusų literatūros paminklas [B.Sruogos „Sakmės apie Igorio žygį“ vertimas].

1962, P. 163-176. / - Kn. Literatūrų draugystė. Vaga, / Korsakas, Kostas

Korsakas, Kostas. Įžymusis senosios rusų literatūros paminklas. - Kn. Literatūrų draugystė. Vaga, 1962, P. 163-176. Straipsnyje analizuojamas B.Sruogos „Sakmės apie Igorio žygį“ ...

J. Jablonskis ir verstinė literatūra.

1962 m. T. 5 / Kalbotyra / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. J. Jablonskis ir verstinė literatūra. Kalbotyra 1962 m. T. 5, p. ...

A. Čechovas lietuviškai.

1962 m. Nr. 4, p. 137-144. / Pergalė / Viskanta, Edvardas

Viskanta, Edvardas. A. Čechovas lietuviškai. Pergalė, 1962 m. Nr. 4, p. ...

Teorija ir praktika (kai kurie meninio vertimo klausimai).

1962 m. Nr. 3, p. 125-140. / Pergalė / Matuzevičius, Eugenijus

Matuzevičius, Eugenijus. Teorija ir praktika (kai kurie meninio vertimo klausimai). Pergalė 1962 m. Nr. 3, p. ...

Teorija ir praktika.

1962 m. Nr. 3 / Pergalė / Povilaitis, Pranas, Matuzevičius, Eugenijus

Povilaitis, Pranas, Matuzevičius, Eugenijus. Teorija ir praktika. Pergalė 1962 m. Nr. ...

Aleksandras Blokas prabilo lietuviškai.

1961 m. Nr. 6. / Pergalė / Rostovaitė, Tatjana

Rostovaitė, Tatjana. Aleksandras Blokas prabilo lietuviškai. Pergalė, 1961 m. Nr. ...

„Faustą“ skaitant gimtąja kalba.

1960-09-17 / Literatūra ir menas / Venclova, Antanas

Venclova, Antanas. „Faustą“ skaitant gimtąja kalba. Literatūra ir menas 1960-09-17. Taip pat kn.: Epochos vėjas, Vaga, 1975, p. ...

Padaryta daug. O toliau?

1960-09-03 / Literatūra ir menas / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Padaryta daug. O toliau? Literatūra ir menas, 1960-09-03. (Apie vertimų atranką ir kokybę). Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Donelaičio kelias rusiškai.

1960 m. Nr. 5. / Pergalė / Korsakas, Kostas

Korsakas, Kostas. Donelaičio kelias rusiškai. Pergalė, 1960 m. Nr. ...

Atranka ir kokybė.

1959-10-10 / Literatūra ir menas / Kubilinskas, Kostas

Kubilinskas, Kostas. Atranka ir kokybė. Literatūra ir menas ...

Užsienio rašytojų prozos kūrinių vertimai į lietuvių kalbą (1880-1905).

1958 m. XXIV (1) / Literatūra / Kuosaitė, Elena

Kuosaitė, Elena. Užsienio rašytojų prozos kūrinių vertimai į lietuvių kalbą (1880-1905). Literatūra 1958 m. XXIV ...

Gorkis lietuvių kalba.

1958 m. Nr. 4, p. 133-145. / Pergalė / Viskanta, Edvardas

Viskanta, Edvardas. Gorkis lietuvių kalba. Pergalė 1958 m. Nr. 4, p. ...

Užsienio literatūros vertimai į lietuvių kalbą (1880-1905).

1958 / Disertacija / Kuosaitė, Elena

Kuosaitė, Elena. Užsienio literatūros vertimai į lietuvių kalbą (1880-1905). Kand. disert., 1958 Disertacija saugoma Vilniaus valstybinio V.Kapsuko universiteto MB rankraščių ...

Užsienio poetų vertimai į lietuvių kalbą (1886-1905).

1958 / VVU Mokslo darbai. Istorijos-filologijos mokslų serija. – [T.] 4, / Kuosaitė, Elena

Kuosaitė, Elena. Užsienio poetų vertimai į lietuvių kalbą (1886-1905). VVU Mokslo darbai. Istorijos-filologijos mokslų serija. – [T.] 4 – ...

Longas. Dafnis ir Chlojė.

1958 / Rankraštis / Balčikonis, Juozas

Balčikonis, Juozas. Longas. Dafnis ir Chlojė. - Kn. Rinktiniai raštai, t. 1. Vilnius: Mokslas, 1978. P. 331-332. Spausdinama iš rankraščio, datuoto 1958-12-26. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Pastabos dėl Gogolio raštų vertimo.

1956 m. Nr. 2, p. 86-98. / Pergalė / Jocaitis, Viktoras

Jocaitis, Viktoras. Pastabos dėl Gogolio raštų vertimo. Pergalė 1956 m. Nr. 2, p. 86-98. Apie Motiejaus Miškinio atliktus Gogolio prozos vertimus. Atsisiųsti straipsnį (pdf) >> Žr. Dominyko Urbo atsaką į šią recenziją "Atsargiau ...

Didelis menas.

1955-02-17 / Literatūra ir menas / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Didelis menas. Literatūra ir menas, ...

Kai kurie M. Gorkio raštų vertimų klausimai.

1955 m. Nr. 4, p. 82-92. / Pergalė / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Kai kurie M. Gorkio raštų vertimų klausimai. Pergalė 1955 m. Nr. 4, p. 82-92. Taip pat žr.: Žirgulys, Aleksandras. Prie redaktoriaus stalo: Lingvistinės-literatūrinės apybraižos. Vilnius: Mokslas, ...

A. Mickevičiaus kūryba lietuvių literatūroje.

1955 m. / - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. Parašyta / Mykolaitis-Putinas, Vincas

Mykolaitis-Putinas, Vincas. A. Mickevičiaus kūryba lietuvių literatūroje. - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. P. 541-585. Parašyta 1955 m. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Gerinti grožinės prozos vertimų darbą.

1954-09-25 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Gerinti grožinės prozos vertimų darbą. Literatūra ir menas, ...

Kelkime vertimų kultūrą.

1952-06-29 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Kelkime vertimų kultūrą. Literatūra ir menas, ...

Nariams

Naujienlaiškis