Vertimo kritika ir mokslas

Požiūris į vertėjus.

1987-11- 21, p. 6. / Literatūra ir menas / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Požiūris į vertėjus. Literatūra ir menas 1987-11- 21, p. 6. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kelti vertėjo prestižą.

1987-05-30, p. 14. / Literatūra ir menas / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Kelti vertėjo prestižą. Literatūra ir menas, 1987-05-30, p. 14. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kebli sintaksės klaida (Pažyminio ir pažymimojo žodžio tvarka).

1987-01-03 / Literatūra ir menas / Subatavičius, Juozas

Subatavičius, Juozas. Kebli sintaksės klaida (Pažyminio ir pažymimojo žodžio tvarka). Literatūra ir menas 1987-01-03 (Pažyminio ir pažymimojo žodžio ...

J. Balčikonio vertimų pragmatika ir stilistika.

1987 m. Nr.26, p. 48-53 / Lietuvių kalbotyros klausimai / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. J. Balčikonio vertimų pragmatika ir stilistika. Lietuvių kalbotyros klausimai 1987 m. Nr.26, p. ...

Gyventi poezijai.

1987 m. Nr. 5. / Naujos knygos / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Gyventi poezijai. Naujos knygos, 1987 m. Nr. 5., p. ...

Iš gretinamosios anglų ir lietuvių kalbų veiksmažodžio stilistikos (pagal “Guliverio kelionių” vertimą).

1987 / Lietuvių kalbotyros klausimai, XXVI, Vilnius, Mokslas, / Steponavičiūtė, Izabelė

Steponavičiūtė, Izabelė. Iš gretinamosios anglų ir lietuvių kalbų veiksmažodžio stilistikos (pagal “Guliverio kelionių” vertimą). Lietuvių kalbotyros klausimai, XXVI, Vilnius, Mokslas, 1987. Angl. pavad.: On Comparative Stylistics of Verbs in English ...

Mūsų baras ilgas ir platus.

1986. P. 99-101. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Mūsų baras ilgas ir platus. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 99-101. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Mūsų kasdieniniai rūpesčiai.

1986. P. 88-98. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Matuzevičius, Eugenijus

Matuzevičius, Eugenijus. Mūsų kasdieniniai rūpesčiai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Prakalbinti pasaulio išmintį lietuviškai.

1986. P. 8-23. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Nekrošius, Juozas

Nekrošius, Juozas. Prakalbinti pasaulio išmintį lietuviškai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Verstinės vaikų ir jaunimo literatūros raida.

1986. P. 64-86. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Martišius, Vytautas

Martišius, Vytautas. Verstinės vaikų ir jaunimo literatūros raida. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Keturi poezijos vertimo dešimtmečiai.

1986. P. 46-63. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Valionis, Arvydas

Valionis, Arvydas. Keturi poezijos vertimo dešimtmečiai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Prozos vertėjų darbymečiai.

1986. P. 24-45. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Visockas, Vytautas

Visockas, Vytautas. Prozos vertėjų darbymečiai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 24-45. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertėjo duona kasdieninė.

1986. P. 200-204. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Liegutė, Emilija

Liegutė, Emilija. Vertėjo duona kasdieninė. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Mokykla, leidykla ir stu­dentas.

1986. P. 194-199. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Mokykla, leidykla ir stu­dentas. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 194-199. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Redaktorius ir pradedantis vertėjas.

1986. P. 189-193. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Kuisienė, Danguolė

Kuisienė, Danguolė. Redaktorius ir pradedantis vertėjas. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 189-193. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lotyniškosios lietuvių literatūros verti­mo problemos.

1986. P. 184-188. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija. Lotyniškosios lietuvių literatūros verti­mo problemos. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Apie užsienio dramaturgijos ir poe­zijos vertimus.

1986. P. 169-176. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Judelevičius, Dovydas

Judelevičius, Dovydas. Apie užsienio dramaturgijos ir poe­zijos vertimus. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Skandinavijos šalių literatūra.

1986. P. 164-168. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Stravinskienė, Eugenija

Stravinskienė, Eugenija. Skandinavijos šalių literatūra. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. ...

Pastabos apie Lotynų Amerikos literatū­ros vertimus į lietuvių kalbą.

1986. P. 158-163. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Pastabos apie Lotynų Amerikos literatū­ros vertimus į lietuvių kalbą. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 158-163. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Poezijos vertimai ir pažodinys.

1986. P. 149-151. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Broga, Linas

Broga, Linas. Poezijos vertimai ir pažodinys. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 149-151. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Rytų proza.

1986. P. 144-148. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Kobeckaitė, Halina

Kobeckaitė, Halina. Rytų proza. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 144-148. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Intelektualinės prozos vertimo rūpesčiai.

1986. P. 137-142. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Gailius, Antanas

Gailius, Antanas. Intelektualinės prozos vertimo rūpesčiai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 137-142. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Pastabos apie meninio vertimo kritiką.

1986. P. 131-136. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Pastabos apie meninio vertimo kritiką. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 131-136. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimų reikšmė nacionalinei stilistikai.

1986. P. 125-130. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Kubilius, Vytautas

Kubilius, Vytautas. Vertimų reikšmė nacionalinei stilistikai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 125-130. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Stanislovo Rapolionio lietuviško teksto poetikos bruožai.

1986. P. 120-141. / - Kn. Stanislovas Rapolionis. Mokslas, / Girdzijauskas, Juozas

Girdzijauskas, Juozas. Stanislovo Rapolionio lietuviško teksto poetikos bruožai. - Kn. Stanislovas Rapolionis. Mokslas, 1986. P. 120-141. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertėjo kultūra ir jo vaidmuo kultūroje.

1986. P. 105-110. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Zabulis, Henrikas

Zabulis, Henrikas. Vertėjo kultūra ir jo vaidmuo kultūroje. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 105-110. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertėjo misija.

1986. P. 102-104. / - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, / Šimkus, Vladas

Šimkus, Vladas. Vertėjo misija. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 102-104. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Taurios širdies pašauktas [Dominykas Urbas].

1986-02-22 / Literatūra ir menas / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Taurios širdies pašauktas. Literatūra ir menas 1986-02-22 Apie vertėją Dominyką Urbą. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuviškojo Mopasano branda.

1986 m. Nr. 9, p. 139–145. / Pergalė / Petrauskas, Valdas

  Valdas Petrauskas Lietuviškojo Mopasano branda Publikuota: Pergalė, 1986 m. Nr. 9, p. 139–145.   Gi de Mopasano prozos vertimai Lietuvoje turi senas tradici­jas – jau 1883 m., praslinkus vos keleriems metams nuo novelės „Simelio ...

"Jau saulelė vėl..." angliškai.

1986 m. Nr. 12, p. 174-177. / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. "Jau saulelė vėl..." angliškai. Kristijonas Donelaitis. The Seasons. Translated by Peter Tempest. "Vaga", Vilnius, 1985, 160 p. Pergalė 1986 m. Nr. 12, p. 174-177. Atsisiųsti straipsnį ...

Meninio vertimo akiračiai.

1986 / Vaga, /

Meninio vertimo akiračiai: Straipsnių rinkinys / Red. komis.: A. Banevičius, E. Matuzevičius, V. Visockas. Vilnius: Vaga, 1986. - 224 p. Anotacija: Knygoje spausdinami straipsniai, parengti respublikos vertėjų į lietuvių kalbą ...

Apie Mažvydo 1549 m. „Te Deum Laudamus“ vertimą.

1986 / Baltistica XXII (1) / Dini, Pietro

Dini, Pietro. Apie Mažvydo 1549 m. „Te Deum Laudamus“ vertimą. Baltistica XXII (1), ...

Pastabos apie vieno vertimo kalbą.

1985-06-08 / Literatūra ir menas / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Pastabos apie vieno vertimo kalbą. Literatūra ir menas 1985-06-08, p. 11. Apie Renatos Zajančkauskaitės verstą Reginos Ezeros “Neregimą ugnį”. Atsisiųsti tekstą (pdf) ...

Kalta ne kaimiečių kalba.

1985-01-12, p. 12. / Literatūra ir menas / Kniūkšta, Pranas

Kniūkšta, Pranas. Kalta ne kaimiečių kalba. Literatūra ir menas 1985-01-12, p. ...

The Amber Lyre [apie lietuvių poetų vertimus į anglų kalbą].

1985 m. T. 31, Nr. 4 / Lituanus / Stankus-Saulaitis, Marija

Stankus-Saulaitis, Marija. The Amber Lyre. Lituanus 1985 m. T. 31, Nr. 4 (apie lietuvių poetų vertimus į anglų ...

Lietuvių poezija fiordų šalyje.

1985 m. Nr. 9, p. 179-180. / Pergalė / Krištopaitė, Danutė

Krištopaitė, Danutė. Lietuvių poezija fiordų šalyje. Pergalė 1985 m. Nr. 9, p. 179-180. Recenzija apie knygą: Åkrene taler. Dreyers Forlag A/S, Oslo, 1984. Vertė Odd Abrahamsen ir Alma ...

Vertimo mokslų dirvoną plėšiant.

1985 m. Nr. 3, p. 177-179. / Pergalė / Pikčilingis, Juozas

Pikčilingis, Juozas. Vertimo mokslų dirvoną plėšiant. Pergalė 1985 m. Nr. 3, p. 177-179. Recenzija apie knygą: Ambrasas-Sasnava K. Vertimo tyrinėjimai. Tradicija. – Vilnius: Mokslas, 1984. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Recenzija apie K. Ambraso-Sasnavos knygą "Vertimo tyrinėjimai".

1985 m. Nr. 3 / Mūsų kalba / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. [Recenzija apie K. Ambraso-Sasnavos knygą "Vertimo tyrinėjimai"]. Mūsų kalba 1985 m. Nr. 3, p. 25-27.                          Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Vertimo tyrinėjimai. Tradicija. – Vilnius: Mokslas, 1984. – 224 ...

Istorinių romanų kalbos redagavimas.

1985 m. Nr. 2, p. 4-10. / Mūsų kalba / Pupkis, Aldonas

Pupkis, Aldonas. Istorinių romanų kalbos redagavimas. Mūsų kalba 1985 m. Nr. 2, p. 4-10. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Poezija ir jos vertimai. Metro problema lietuvių poezijos vertimuose į anglų kalbą.

1985 m. Nr. 10, 129-133. / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Poezija ir jos vertimai. Metro problema lietuvių poezijos vertimuose į anglų kalbą. Pergalė 1985 m. Nr. 10, 129-133.   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Jono Bretkūno "Prūsų žemės istorija", Biblijos vertimas ir "Postilė“.

1984. P. 81-90 / - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, / Jonynas, Ambraziejus

Jonynas, Ambraziejus. Jono Bretkūno "Prūsų žemės istorija", Biblijos vertimas ir "Postilė“. - Kn. Lietuvių folkloristika. Vilnius: Vaga, 1984. ...

Tautosakiniai argumentai kalbiniame ginče XVIII a. Pradžioje. Mykolas Merlinas. Jonas Šulcas.

1984. P. 226-230. / - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, / Jonynas, Ambraziejus

Jonynas, Ambraziejus. Tautosakiniai argumentai kalbiniame ginče XVIII a. Pradžioje. Mykolas Merlinas. Jonas Šulcas. - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, 1984. P. ...

Jono Rėzos "Psalteras Dovydo".

1984. P. 164-165. / - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, / Jonynas, Ambraziejus

Jonynas, Ambraziejus. Jono Rėzos "Psalteras Dovydo". - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, 1984. P. ...

Mikalojaus Daukšos ‚Katekizmo‘ ir ‚Postilės‘ vertimai.

1984. P. 138-143 / - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, / Jonynas, Ambraziejus

Jonynas, Ambraziejus. Mikalojaus Daukšos ‚Katekizmo‘ ir ‚Postilės‘ vertimai. - Kn. Lietuvių folkloristika. Vaga, 1984. P. ...

Bendrinė kalba ir menininkas.

1984-12-08, p. 4. / Literatūra ir menas / Stundžia, Bonifacas

Stundžia, Bonifacas. Bendrinė kalba ir menininkas. Literatūra ir menas 1984-12-08, p. ...

Gintaro lyra skamba angliškai.

1984-05-19, p. 4. / Literatūra ir menas / Armalytė, Olimpija

Armalytė, Olimpija. Gintaro lyra skamba angliškai. Literatūra ir menas 1984-05-19, p. 4. Recenzija apie: The Amber Lyre. 18th-20th Century Lithuanian Poetry. – Raduga Publishers. Moscow, ...

Svarbu ir grožis, ir ištikimybė originalui.

1984, p. 159-160. / - Kn.: Literatūros panorama ‘83, Vilnius, / Pažūsis, Lionginas

Pažūsis, Lionginas. Svarbu ir grožis, ir ištikimybė originalui. - Kn.: Literatūros panorama ‘83, Vilnius, 1984, p. ...

Lietuvių poetai, prakalbinti angliškai.

1984 m. Nr. 7, p. 173-175. / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Lietuvių poetai, prakalbinti angliškai. Pergalė 1984 m. Nr. 7, p. 173-175. Recenzija apie: Beads of amber = Gintaro vėrinys: Lithuanian poetry. Selected and translated by Lionginas Pažūsis. – Vilnius: ...

Lietuvių poezija angliškai.

1984 m. Nr. 7 / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Lietuvių poezija angliškai. Pergalė 1984 m. Nr. 7, p. 180-182. Recenzija apie: The amber lyre = Gintaro krašto poezija: 18th - 20th cent. Lith. poetry. – Moscow: Raduga, 1983. – ...

Lietuvių poezija vokiškai.

1984 m. Nr. 4, p. 174-176. / Pergalė / Daujotytė, Viktorija

Viktorija Daujotytė. Lietuvių poezija vokiškai. Pergalė 1984 m. Nr. 4, p. ...

Nariams

Naujienlaiškis