Valionis, Arvydas

Valionis, Arvydas
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš rusų, latvių kalbų.

Žanrai: proza, poezija, drama.

El. p. arvydas.valionis@gmail.com

 

Gimė 1945 01 19 Radiškių kaime, Biržų rajone.

1962–1970 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1968–1973 m. buvo dienraščio „Tiesa“ literatūrinis darbuotojas; 1974–1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros konsultantas, Literatūrinių ryšių ir meninio vertimo tarybos atsakingasis sekretorius; 1992 m. Lietuvos kultūros instituto vyriausiasis redaktorius; 1992–1996 m. savaitraščio „Savininkas“ vyriausiasis redaktorius; 1996–1997 m. – savaitraščio „Sargyba“ vyriausiasis apžvalgininkas; 1997–1998 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas; 1998–2004 m. UAB „Du Ka“, UAB „Akreta“ , VšĮ  „Artlora“ redaktorius. Nuo 2004 04 01  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos spaudos analitikas. Sudarė dešimt „Literatūros panoramos“ tomų, pirmąją lietuvišką „Meninio vertimo problemų“ knygą, pasaulinės literatūros tęstinį almanachą „Atodangos“.

Pirmoji vertimo publikacija 1965 m.  

 

VERTIMAI

Knygos 

J. Niedrė. Pabudimas. Apsakymai. Vaga, 1965.

A. Belas. Tardytojas. Romanas. Vaga, 1970.

A. Bruodelė. Žydrasis žvirblis. Apysakos. Vaga, 1978.

H. Gulbis. Pienių metas. Romanas. Vaga, 1981.

J. Vanagas. Tų dienų pasakojimai. Vaga, 1983.

H. Gulbis. Duonios klonis. Romanas. Vaga, 1986.

A. Jakubanas. Tango. (Kn. Keturios latvių apysakos). Vaga, 1990.

A. Belas. Žmonės valtyse. Nemiga. Romanai. LRS leidykla, 1992.

Krintanti akimirka. eilėraščiai ir vertimai. Petro ofsetas, 2004.

Ksenija Zastavskaja. Meilės talismanas. Homo liber, 2015. 

Ksenija Zastavskaja. Likimų labirintas. Homo liber, 2016.

Rutulinis žaibas į sielą. Latvių poezijos antologija, 2019.

Leonid Machlis. Šešios Michailo Aleksandrovičiaus karjeros, 2021.

Knygose, teatre, televizijoje

P. Petersonas. Aš tik muzikantas. Drama. 1987. Kauno dramos teatras-radijas.

Aspazija. Vaidilutė. Poetinė drama. Lietuvos televizija, 1989,1991…

Lietuviško žodžio atgarsiai. I, 1976: L. Ozerovas. Brangiausia ir intymiausia. S. Narovčiatovas. Draugystės drąsa. Žvaigždžių išpažintis.

Lietuviško žodžio atgarsiai, II, 1979: J. Niedrė. Kostas Korsakas. M. Čaklajis. Vienoj palapinėj. K. Kraulinis. Mobilizuojanti knyga. D. Avuotinia. A. Maldonis, Just. Marcinkevičius.

Teatrinės minties pėdsakais, 1982: F. Ertnerė. Reikia degti, kad  šviesiau būtų. E. Smilgis. Kūrybinis Dailės teatro kelias.

Mes atėjome į šį pasaulį. Eilėraščių rinkinys, 1983: M. Zalytės eilėraščiai (17) V. Avuotinio eilėraščiai (14)

Žaliosios iliuzijų burės. Apsakymų rinkinys, 1983: E. Hanbergas. Gladiatoriai. V. Belševica. Per tą kvaišę Paulinę. E. Lansas. Tereono galva. J. Maulinis. Papelkio meilė. J. Kliavis. Baigiasi žiema – tokia kaip pernykštė. I. Kronta. Palydimieji žodžiai latvių apsakymui.

Žmogus – žvaigždė. 1987 :  J. Novičichinas. Sveikinu jį greit bujosiant. N. Tišaninova. Spindinti šviesa. V. Azarovas. Poetas – tai šauklys, kviečiąs į kovą.

Vertimai periodikoje

E. Kūlis. Nekrologas. Jumoreska. LM, 1969 05 17.

T. Vaidaras. Žiūrėk – tai tu. Apsakymas. Mūsų žodis, 1969, nr. 7.

T. Nikolajekas. Po lietaus. Novelė. Tiesa, 1969 09 15.

Dž. Džonsas. Smūgiai. Apsakymas. Tiesa, 1969 10 04–05.

Z. Guseva. Rytas kalnų ganykloje. Apsakymas. Tiesa, 1969 11 19.

S. Dangulovas. Takas. Ištrauka iš romano. Tiesa, 1970 01 10.

E. Berzinis. Brangiausi prisiminimai. Tiesa, 1970 01 24.

L. Radiščevas. Naktinis pokalbis. Tiesa, 1970 03 14.

M. Chodžajevas. Kryžkelėje. Apsakymas. Tiesa, 1970 07 22.

Ch. Karimas. Žmogus maiše. Apsakymas. Kom. tiesa, 1970 11 14.

S. Erdenė. Vienatvė. Apsakymas. Tiesa, 1971 06 19.

G. Metelskis. Rudenį prie jūros. Tiesa, 1971 06 27.

B. Božilovas. Vėl jūra ta… Skausmas. Tarytum duona. Eilėraščiai. LM, 1971 08 21.

E. Vėveris. Liberty? Fraternity? Eguility? Eilėraščiai. Tiesa, 1971 09 11.

M. Kalninis. Žmogaus šešėliui Hirosimos akmeny. Eilėraščiai. Tiesa, 1971 09 11.

I. Auzinis. Klodas R. Izerlis. Eilėraščiai. Tiesa, 1972 04 13.

N. Buhbinderė. Žmonės, klausykite! Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1972 04 13.

O. Lisovska. Klondaikas. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1972 04 16.

A. Skalbė. Karas. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1972 04 16.

E. Lukjanskis. Šermukšnių skonis. Apsakymas. Tiesa, 1972 04 13.

B. Dimitrova. Vietnamas – žmonijos skausmas. Novelės. Tiesa, 1972 06 16.

E. Lukjanskis. Paskutinė cigaretė. Apsakymas. Švyturys, 1972, nr. 13.

E. Bukovas. Amerikos kareivio laiškas. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1972 09 03.

M. Ančiarovas. Mes atėjome pas jus… Apsakymas. Švyturys, 1972, nr. 21.

N. Jesinenku. Eina ir neateina tėvas. Trupinėlis gyvenimo. Namas rugiuose. Devintas. Suprasta iš mažumės. Novelės. LM, 1972 12 02.

A. Jakubanas. Antonas ir Kleopatra. Apsakymas. Kom. tiesa, 1973 04 06.

J. Sarkanabuolis. Niutono gatvė. Reikia pradėti. Per aspera ad astra. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1973 04 06.

M. Misinia. Atminimo diena. Eilėraščiai. Kauno tiesa, 1973 04 15.

J. Vanagas. Salaspilis. Poema. Švyturys, 1973, nr.15.

O. Dž. Mtšalis. Balandžiai Openhaimerio parke. Karvės odos būgno garsai. Eilėraščiai. Tiesa, 1973 07 01.

A. Grigulis. Partija gali. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1973 09 14.

R. Venta. Tylos variacija. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1973 09 14.

I. Lasmanis. Žydėjimas. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1973 09 14.

P. Zirnytis. Valstiečių  gaidžio giesmė. Eilėraščiai.  Kom. tiesa, 1973 09 14.

V. Chara. Stadionas. Eilėraščiai. Tiesa, 1973 12 04.

E. Lukjanskis. Šermukšnių skonis. Apsakymas. Tiesa, 1973 04 18.

A. Belas. Žodis. Apsakymas. Kom. tiesa, 1974 09 14.

P. Zirnytis. Eina ateina… Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1974 09 13.

J. Ruokpelnis. Keliu keliauja tarsi piligrimas… Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1974 09 13.

A. Akvilevas. Negailestinga atmintis. Eilėraščiai. Kalba Vilnius, 1974, nr. 26.

V. Azarovas. Keturiasdešimt pirmųjų metų veteranams. Eilėraščiai. Kalba Vilnius, 1974, nr. 26.

E. Vėveris. Amžinai gyvi. Visų stipriausias. Stygos. Vertė. Silpnumo akimirka. Memorialas. Eilėraščiai. Kalba Vilnius, 1974, nr. 36.

A. Meimanė. Vadink mane „misis“. Apsakymas. LM, 1975 02 01.

H. Zinkė. Zefyras. Apsakymas. Kom. tiesa, 1975 04 18.

I. Zieduonis. Malda. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1975 05 24.

A. Briedis. Taupysime kiekvieną minutę. Užaugo. Tiks. Atvirumas. Grožis. Alkoholikų nėra. Satyros. Šluota, 1975, nr. 14.

A. Netas. Atsisveikinimas išvykimo valandą. Kurti. Eilėraščiai. Tiesa, 1976 02 15.

M. Kroma. Degė miškas… Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1975 05 28.

L. Briedis. Motina. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1976 05 28.

I. Lasmanis. Iš lauko sugrįžtam… Tiesa, 1976 05 30.

D. Avuotinia. Kur pieva ta… Kažko ten ieško volungė. Iš ciklo Akmenų etiudai. Toliau norėčiau eiti. Eilėraščiai.  LM, 1976 10 30.

D. Avuotinia. Druskininkų šile. Lai dievina, lai juokias… Pasemiu taiką. Eilėraščiai. Pergalė, 1976, nr. 11.

M. Kempė. Paryžiaus komunarai. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1977 02 11.

V. Liūdenas. Žibalo pašlovinimas. Nuovargio pašlovinimas. Tolimas kelias. Upė Upytė. Briedžiai. Eilėraščiai. Nemunas, 1977, nr. 8.

A. Jakubanas. Sūnus sugrįžo. Apsakymas. Kom. tiesa, 1977 08 12.

N. Jesinenkus. Miniatiūros. Tiesa, 1977 10 14.

P. Cibulskis. Raudona ir juoda. Apsakymas. Kom. tiesa, 1977 11 11.

V. Skalbergas. Driežas. Apsakymas. Kom. tiesa, 1978 05 12.

D. Avuotinia. Atodūsiui ramybė. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1978 05 12.

J. Butūzovas. Consuela de mi alma. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1978 05 12.

J. Baltvilkas. Atsisveikinimas. Laukiant. Eilėraščiai. LM, 1978 05 13.

M. Zalytė. Po tavo sunkiaisiais lapais… Eilėraščiai. LM, 1978 05 13.

L. Dumbaras. Viltys. Apsakymas. Jaunimo gretos, 1978, nr. 4.

J. Peteras. Aikštėje latvių raudonųjų šaulių… LM, 1980 04 19.

V. Liūdenas. Akimirkai tik stabteli… Eilėraščiai. Tiesa, 1980 05 24.

D. Avuotinia. Tau, drauge, aš taip dėkinga… Eilėraščiai. Jaunimo gretos, 1980, nr. 4.

I. Zieduonis. Spalvotosios pasakos. Lietuvos pionierius, 1980 05 23.

V. Liūdenas. Kai geležį regiu… Jaunimo gretos, 1980, nr. 4.

D. Avuotinia. Rytas. Plaukai tarp plaštakų srovena… Atodūsiui ramybė. Prancūziškas motyvas. Miršta meilė… Eilėraščiai. Nemunas, 1980, nr. 5.

M. Zalytė. Vakar žalioj žolėj… Po tavo sunkiaisiais lapais… Tavo juokas… Sutema. Eilėraščiai. Nemunas, 1980, nr. 5.

J. Laganovskis. Miniatiūros. Kom. tiesa, 1980 10 31.

O. Lisovska. Vėjas virš Trakų. Eilėraščiai. LM, 1981 04 19.

O.Vacietis. Amžiaus partitūros. Eilėraščiai. Tiesa, 1981 08 02 .

I. Vatamanus. Poeto monologas. Eilėraščiai. Tiesa, 1982 05 08.

E. Martuža. Raudonkepuris pavasaris. Eilėraščiai. Kom. tiesa, 1982 05 14.

M. Zalytė. Jau džiaugsmo paukštis neatskris… Diena, kodėl toks apsiblausęs tavo veidas… Eilėraščiai. Jaunimo gretos, 1982, nr. 5.

A. Kliavis. Baigiasi žiema – tokia pat, kaip pernykštė. Apsakymas. Jaunimo gretos, 1982, nr. 5.

V. Avuotinis. Kas?  Eilėraščiai. Jaunimo gretos, 1982, nr. 5.

I. Vatamanus. Baltoji žemės tyla.  Eilėraščiai Tiesa, 1982 06 08.

V. Belševica. Per tą kvaišę Paulinę. Švyturys, 1982, nr. 7.

O. Vacietis. Padaryk. Eilėraščiai. Tiesa, 1982 08 10.

M. Birzė. Etiudas apie liūdną žirgą. Apsakymas. Kom. tiesa, 1982 08 13.

I. Vatamanus. Pasaka. Eilėraščiai. Tiesa, 1982 09 07.

E. Lotianus. Tu. Eilėraščiai. Tiesa, 1982 09 07.

N. Jesinenkus. Raudonmolis. Pats sau šneku… Mamos langai. Ilgesys. Tuštumos. Pokalbis apie meilę. Lakūnai. Rytas avižose. Gestai. Pasaka. Kažko man maža. Atsibodo. Tu. Pelenai. Nemunas, 1982, nr. 9.

D. Avuotinia. Strazdo giesmė. Eilėraščiai. Tiesa, 1982 10 13.

D. Avuotinia. Ar tu matei girią… Eilėraščiai. LM, 1982 10 16.

V. Liūdenas. Liepos žodžiuose… Eilėraščiai. Tiesa, 1982 11 13.

D. Avuotinia. Prie savo motinos. Eilėraščiai. Tiesa, 1983 04 16.

M. Zalytė. Koks lygus laukas… Jau vakaras rasoja kaip stiklinė… Eilėraščiai. LM, 1983 06 25.

V. Avuotinis. Volteras. Užeiga. Į kastuvą atsiremki, tėve. LM, 1983 06 25.

J. Vanagas. Nežinomajam kareiviui. Pergalės dieną. Vieversėlis pūgoj. Kelk kepurę. Eilėraščiai. Tiesa, 1983 07 09.

A. Jakubanas. Alio! Jus trukdo 3b klasė. Apsakymas. Švyturys, 1984, nr. 1.

V. Belševica. Eilėraščiai. Kultūros barai, 1985, nr. 5.

E. Vėveris. Memorialas. Eilėraščiai. Tiesa, 1985 11 02.

D. Avuotinia. Eilėraščiai. Švyturys. 1985, nr. 17.

D. Avuotinia. Stoviu ant slenksčio. Tiesa, 1986 05 24.

D. Avuotinia. Tau dėkoju. Meilė. Draugui. Eilėraščiai. Tiesa, 1986 11 01.

E. Vėveris. Šlovė. Eilėraščiai. Tiesa, 1987 02 28.

A. Vėjanas. Tylos akimirka. Eilėraščiai. Tiesa, 1987 04 12.

A. Vėjanas. Mergaitė su baltu žiedu. Eilėraščiai. Tiesa, 1987 05 01.

J. Bondarevas. Akimirkos. Novelės. LM, 1987 04 11.

O. Vacietis. Žalios žolelės gramatika. Eilėraščiai.  Tiesa, 1988 09 04.

I. Zieduonis. Epifanijos. Švyturys, 1988, nr.15.

V. Kaijakas. Voras. Apsakymas.  Nemunas, 1988, nr. 9.

A. Jakubanas. Tbilisis. Tbilisis. Tbilisis. Apsakymas. Pergalė, 1988, nr. 11.

O. Vacietis. Ačiū. Eilėraščiai. Tiesa, 1989 09 16.

V. Belševica. Mano mielajam. Eilėraščiai. Mūsų sodai, 1991, nr. 4.

K. Elsbergas. … ir vėl vasara…  ...nusilenkė šešėlis… Mūsų sodai, 1991, nr. 4.

J. Baltvilkas. Kielė ant stogo. Aitvaras, 1991 08 21.

M. Rungulis. Prūsokų maršas. Aitvaras, 1991 09 11.

F. Barda. Mažylio vakarė malda. Eilėraščiai. Aitvaras, 1991 09 18.

J. Baltvilkas. Galvok apie Islandiją… Atsisveikinimas. Situacijos atsikartoja… Metai, 1991, nr. 7.

I. Auzinis. Aš upių varduose… Metai, 1991, nr. 7.

V. Liūdenas. Negeologinė malda. Jūs kaltinate šviesą. Metai, 1991, nr. 7.

P. Brūveris. Merginos laiškas klasės draugui Afganistane. Eilėraščiai. Metai, 1991, nr. 7.

S. Kaldupė. Sausio naktį Rygos senamiesty. Eilėraščiai. Metai, 1991, nr. 7.

V. Liūdenas. Jelgavos vaikai. Eilėraščiai. Karys, 1992, nr. 3.

V. Belševica. Turto dalijimas. Eilėraščiai. Karys, 1992, nr. 3.

A. Zarinis. Laiškas dukrai. Eilėraščiai. Karys, 1992, nr. 3.

V. Nabokovas. Pasaka. Apsakymas. LM, 1992 05 07.

J. Ramba. Bus gegužė… Eilėraščiai. LM, 1991 05 23.

Po pakeltu kalaviju. (K. Skujeniekas). Kultūros barai, 1992.

Ovidijus – poetas ar šnipas? Europos centras, 1991, nr. 17.

N. Ikstena. Natiurmortas su mirtimi. Apsakymas. Metai, 2000, nr. 5.

I. Klekerė. Brando protokolo pėdsakais. Metai, 2000, nr. 11.

J. Ruokpelnis. Eilėraščiai. Metai, 2003, nr. 12.

E. Lanss. Kuodela. Apsakymas. Metai, 2003, nr. 12.

I. Zieduonis. Epifanijos. Metai, 2004, nr. 5–6.

 

A. Valionis taip pat yra publikavęs daug autorinių straipsnių, recenzijų ir apžvalgų periodinėje spaudoje bei keliolika autorinių straipsnių knygose.

Nariams

Naujienlaiškis