Strielkūnas, Rimvydas

Verčia iš lenkų kalbos.

Žanrai: proza, esė, poezija, drama.

El. p. rimvydas.strielkunas@gmail.com

 

Gimė 1972 09 26 Vilniuje.

1998 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. Nuo 1999 m. dirba savaitraštyje „Literatūra ir menas“ dizaineriu maketuotoju. 1999–2000 m. Vilniaus universitete lankė ir sėkmingai baigė Lenkų instituto organizuojamus lenkų kalbos kursus. 2004 m. Krokuvos knygų institutas jam patikėjo išversti Tadeuszo Różewicziaus eilėraščius ir kitą medžiagą apie rašytoją, skirtą Vilniaus knygų mugei. Šiųmečiam Valstybinio jaunimo teatro šiuolaikinės dramaturgijos forumui „Karta P., arba Neskanios lietuviškos ir lenkiškos pjesės“ išvertė Jano Klatos, Annos Bednarskos ir Małgorzatos Mroczkowskos pjeses. 2003 ir 2004 m. „Lenkų kino savaitei“ išvertė 7 vaidybinių ir 8 animacinių filmų dialogus.

Pirmoji vertimo publikacija 2000 m.

 

VERTIMAI

Tadeuszas Różewiczius. Motina išeina. Poetinis epas (ištrauka). Literatūra ir menas, 2000–05–05.

Januszas Głowackis. Buto kampelis. Pjesė. Literatūra ir menas, 2002–04–05.

Adamas Zagajewskis. Poezija. Literatūra ir menas, 2002–06–14.

Tadeuszas Różewiczius. Poezija. 7 meno dienos, 2002–05–31.

Leszekas Engelkingas. Poezija. Literatūra ir menas, 2002–10–04.

Julia Hartwig. Poezija. Literatūra ir menas, 2002–11–15.

Jacekas Mateckis. Skolininkų sąrašas. Novelė. Literatūra ir menas, 2002–11–29.

Andrzejus Bursa. Poezija. Literatūra ir menas, 2003–05–30.

Rafałas Wojaczekas. Poezija. Literatūra ir menas, 2003–08–15.  

Adamas Zagajewskis. Poezija. Literatūra ir menas, 2003–09–12.

Adamas Zagajewskis. Prieš poeziją. Esė. Literatūra ir menas, 2003–11–14.

Tadeuszas Różewiczius. Poezija. Literatūra ir menas, 2004–02–20.

Andrzejus Bursa. Poezija. Literatūra ir menas, 2004–04–23.

Janas Klata. Greipruto šypsnys. Pjesė. Rež. K. Šmigelskis. Šiuolaikinės dramaturgijos forumui Karta P., arba Neskanios lietuviškos ir lenkiškos pjesės.

Anna Bednarska. Veidu į sieną. Pjesė. Rež. R. Morkūnas. Šiuolaikinės dramaturgijos forumui Karta P., arba Neskanios lietuviškos ir lenkiškos pjesės.

Małgorzata Mroczkowska. Justina, sesuo mano. Pjesė. Rež. R. Kudzmanaitė. Šiuolaikinės dramaturgijos forumui Karta P., arba Neskanios lietuviškos ir lenkiškos pjesės.

Nariams

Naujienlaiškis