Narbutas, Sigitas

Narbutas, Sigitas
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš lotynų, senosios graikų kalbų.
Žanrai: poezija, proza, senoji literatūra.
Dalykinės sritys: filosofija, istorija, kultūra.

El. p. narbutas@mab.lt

 

Gimė 1959 11 03 Šiauliuose.
1982 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas su klasikinės filologijos specializacija. Vėliau dirbo Lietuvos knygų rūmuose, Vilniaus universitete. 1996 m. ten apgynė daktaro disertaciją. Tais metais perėjo dirbti į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Nuo 2010 m. yra Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius.
Pirmoji vertimo publikacija 1995 m.

 

VERTIMAI

Anakreontiniai eilėraščiai. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.

Jonas Radvanas. Radviliada. Vaga, 1997.

Varlių ir pelių karas. Vyturys, 1997.

Markas Tulijus Ciceronas. Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę. Vyturys, 1998.

Paulius Oderbornas. Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.

Saliamonas Risinskis. Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.

Carmina Burana: vagantų poezija. Sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.

Abeliaro ir Eloyzos laiškai. Sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.

Andrius Kapelionas, Meilės žiedas, arba Trys knygos apie meilę=Flos amoris, sive De amore libri tres, lotyniškus tekstus parengė, iš lotynų kalbos vertė, komentarus parašė Sigitas Narbutas; pratarmę parašė Genovaitė Dručkutė, (Viduramžių biblioteka, [t.] 6). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), parengė Darius Antanavičius ir Rimvydas Petrauskas; vertimus atliko ir paaiškinimus parengė Mintautas Čiurinskas, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Rimvydas Petrauskas. Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2007, p. 121–209 (nelyg. p.).

Mikalojus Husovianas. Raštai. iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis.Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 147–155, 157–163.

Jokūbas Voraginietis. Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai=Legenda aurea, sive Legendae sanctorum: Pirma knyga, vertė Veronika Gerliakienė [ir kt.]; pratarmę parašė Gita Drungilienė, (Viduramžių biblioteka, [t.] 8). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 23–237, 649–691.

Jokūbas Voraginietis, Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai=Legenda aurea, sive Legendae sanctorum: Antra knyga, vertė Veronika Gerliakienė [ir kt.], (Viduramžių biblioteka, [t.] 9). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 326–342, 354–372, 450–468.

Jonas Radvanas. Raštai = Opera. iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543‒1548), kn. 1: 1544 XI 15‒1546 XI 15, parengė Darius Antanavičius, vertė Sigitas Narbutas. Vilnius: Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2009.

Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai, sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė ir Darius Antanavičius, iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.

Albertas Kojalavičius-Vijūkas. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas, iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015.

 

Nariams

Naujienlaiškis