Kirvaitis, Gražvydas

Verčia iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų kalbą.

Žanrai: proza, pramoginė, vaikų ir jaunimo literatūra

Dalykinės sritys: visuomenės mokslai, švietimas, istorija.

El. p. gkirvaitis@chi.lt

 

Gimė 1939 05 31 Rumokuose, Vilkaviškio raj.
Literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas.
1962 m. baigė VU, 1977 m. Leningrado universiteto aspirantūrą. Nuo 1968 m. dirba Lietuvos Mokslų akademijos Užsienio kalbų katedroje, nuo 1976 m. vedėjas. Humanitarinių mokslų daktaras (1978), docentas (1984).
1991 m. – Lietuvos informacijos centro Londone vadovas. Tyrinėjo romano žanrą, paskelbė straipsnių apie anglų rašytojus. Parašė literatūros vadovėlių, t.p. lietuvių k. ir anglų-lietuvių k. žodynų vaikams. Išvertė į lietuvių kalbą apie 20 romanų ir apysakų, knygų vaikams. T.p. išvertė iš anglų k. istorijos, ekonomikos, literatūros kritikos ir kt. leidinių. Apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos Garbės raštais 1986 ir 1989 m., o 2003 m. - LR švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu. 

Pirmoji vertimo publikacija 1967 m.

 

Bibliografija
 
1. Vertimai į lietuvių kalbą:
1.1. grožinė literatūra:
1.1.1. knygos:
Ray Bradbury “Marso kronikos”, apysaka, 1-asis leid. 1967, „Vaga“; 2-asis leid. 1992, „Vaga“
Ray Bradbury “Pienių vynas”, romanas, 1-asis leid. 1969, „Vaga“; 2-asis leid. 1995, „Amžius“; 3-asis leid. 2006, „Tyto alba“
James Fenimore Cooper “Šnipas”, romanas, 1972, „Vaga“
Arthur C. Clarke “2001 metų kosminė odisėja”, romanas, 1974, „Vaga“; 2-asis leid. 2006, „Tyto alba“
Ellen MacGregor “Vėžlys Teodoras”, knyga vaikams, 1976, „Vaga“
H.G. Wells “Laiko mašina”. “Daktaro Moro sala”, romanai, 1-asis leid. 1977, „Vaga“; 2-asis leid. 1994, „Avicena“
Clifford D. Simak “Miestas”, romanas, 1980, „Vaga“
Anglų pasakos “Stebuklingas ragas” (su D. Sauka). 1-asis leid. 1984, „Vaga“; 2-asis leid. 1987, „Vyturys“; 3-asis leid. 2006, „Alma littera“
Rockwell Kent “Tyrai”, apysaka, 1986, „Mintis“
“Išminčiaus pasakojimai” (“Pančatantra”), knyga vaikams, 1988, „Vyturys“
Richard Scarry “Ką žmonės dirba visą dieną”, knyga vaikams,1-asis leid. 1990, „Vyturys“; 2-asis leid. 1992, „Vyturys“; 3-asis leid. 2005, „Alma littera“
Anthony Burgess “Šekspyras”, biografija, 1990, „Vyturys“
Richard Scarry “Kačių šeimynos darbai”, knyga vaikams, 1993, „Egmont Lietuva“
Richard Scarry “Traukiniai”. “Laivai”. “Lėktuvai”. “Automobiliai”; knygos vaikams, 1999, „Egmont Lietuva“
Michael Cunningham “Tos valandos”, romanas, 2000, LRS leidykla
Amerikiečių pasakos. 2001, LRS leidykla
Aldous Huxley „Puikus naujas pasaulis“, romanas, 2005, LRS leidykla
 
1.1.2. publikacijos almanachuose, spaudoje:
Oldas Hakslis „Komfortas“. „Kultūros barai“, 1971, Nr. 12
Artūras Klarkas „Ak, tie čiabuviai...“ „Mokslas ir technika“, 1973, Nr. 7-8
Klifordas Donaldas Saimekas „Dezertyrai“. „Nemunas“, 1979, Nr. 11
„Tomas Hikatriftas“, anglų liaudies sakmė. „Lietuvos pionierius“, 1984, Nr.44
„Dviejų minučių paslaptys“, detektyvinės istorijos. „Justitia“, 1991 Nr. 1-17
„Peliukas Mikis“. „Egmont Lithuania“, 1993, Nr.1
„Kiškis Kvanka ir jo draugai“ (su kt.). „Egmont Lithuania“ 1994, Nr. 1
 R.Skeris „Tiesiam naują kelią“; „Tulpių lysvė“, anglų pasaka; „Kaip žmonės skaičiavo“, anglų pasaka. „Saulės kelias“, tautosakos ir grožinės literatūros kūriniai ikimokyklinio amžiaus vaikams, „Šviesa“, 1994
Aldous Huxley „Puikus naujas pasaulis“. „Metai“, 2005, Nr. 11
 
1.2. politinė ir ekonominė literatūra:
1.2.1. knygos:
Michael Watts “Rinkos ekonomika – kas tai?” 1992, Jungtinių Valstijų informacijos agentūra (toliau – JVIA)
Gene Sharp “Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema”. 1992, „Mintis“
Gene Sharp “Savarankiška gynyba be bankroto ir karo”. 1992, „Mintis“
David F. Trask “Demokratija ir gynyba”. 1993, JVIA
“JAV valdžios sandara”. 1994, JVIA
“JAV ekonomikos apybraiža”. 1994, JVIA
“JAV istorijos apybraiža”. 1995, JVIA
“Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucija”. 1995, JVIA
“Išlaisvinta spauda”. 1995, JVIA
“Amerikiečių literatūros apybraiža”. 1996, JVIA
“Demokratija – tai diskusija. Pilietiškumas senose ir naujose demokratinėse valstybėse. Vadovas” (su “JAV Nepriklausomybės deklaracija”). 1997, JVIA
“JAV portretas”. 1999, JVIA
Edward F. Willett „Kaip kuriami JAV įstatymai“. 1996, JVIA
 
1.2.2. kitos vertimų publikacijos:
Richardas Middletonas „Švarus vanduo: senkantys ištekliai“. Aplinkosaugos skaitiniai, JVIA
Curtis Moore „Miestų oro kokybė“. Aplinkosaugos skaitiniai, JVIA
Curtis Moore „Energija: naujoji era“. Aplinkosaugos skaitiniai, JVIA
Bruce Kennedy „Teisės normų kūrimas ir propagavimas demokratinėje visuomenėje“. Demokratijos skaitiniai, JVIA
Celeste Colgan „Aukštojo mokslo valdymas demokratinėje visuomenėje“. Demokratijos skaitiniai, JVIA
„Kaip kurti ir finansuoti mažąją įmonę“. Verslininko skaitiniai, JVIA
Derekas Leebaertas „Sudedamosios verslininkystės dalys“. Verslininko skaitiniai, JVIA
J. Peter Byrne „Verslas ir komercinė teisė: pagrindiniai principai“. Verslininko skaitiniai, JVIA
Laurence R. Hefter ir Robert D. Litowitz „Intelektualiosios nuosavybės apsauga“. Verslininko skaitiniai, JVIA
Susan Sullivan Lagon „Nepriklausomų teismų vaidmuo“. Teisės skaitiniai, JVIA
„Rinkimai JAV 1996“, JVIA
„Žiniasklaidos priemonių vadovas moterims“, JVIA
„50-osios NATO metinės“, JVIA
Steven Gottlieb „JAV žemėlapis“, JVIA
„JAV žemėlapis ir trumpas žinynas“, JVIA
„Tiktai Amerikoje!“ „Veidas“, 1994, Nr. 14
 
2. Vertimai į anglų kalbą
„The Lithuanian Academy of Sciences“, 1990, Lietuvos mokslų akademija
“The Lithuanian Academy of Sciences” (su kt.), 2003, Lietuvos mokslų akademija
S. Samalavičius “Masterpiece of the Baroque”, 1-asis leid. 1981, „Mintis“; 2-asis pat. leid. 2004, „Europos lietuvis“
 
3. Literatūros vadovėliai ir žodynai
“The English-Lithuanian Picture Dictionary for Children” (su J. Paulausku). 1999, „Šviesa“
 
3.1. Publikacijos literatūros kritikos, kalbos, kalbų mokymo ir vertimo teorijos klausimais:
„C.P. Snow „Svetimi ir broliai“ ir kai kurios XX amžiaus romano-epopėjos problemos“. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos autoreferatas, Leningradas, 1978
„Čarlzo Snou dviejų kultūrų teorija“. „Kultūros barai“, 1975, Nr. 10
„Charles P. Snow epopėja „Svetimi ir broliai“ kaip XX amžiaus kronika“. Mokslinės konferencijos pranešimo tezės, Tbilisis, 1975
„Apie literatūros kūrinio ir jo kalbos „moksliškumą“. „Mokslo kalbos problemos“, 1976, Nr. 5(8)
„Čarlzas Snou – Vakarų inteligentijos sąžinė“. „Pergalė“, 1976, Nr. 12
„Konflikto tarp asmeninės ir visuomeninės sąžinės problema Č.P. Snou romanuose“. „Literatūra“, 1976, XVIII (3)
„Č.P. Snou meninio metodo problema“. „Literatūra“, 1977, XIX (3) t.
„Prusto metodo įtaka Č.P. Snou „Svetimų ir brolių“ struktūrai“. Mokslinės konferencijos, skirtos VU 400 metų jubiliejui, medžiaga, 1978
„Epinis ciklas ar romanas-epopėja?“ („Svetimų ir brolių žanro problema“). „Literatūra“,1980, XXII (3) t.
„An Outline of American Literature by Kathryn VanSpanckeren“. „The Lithuanian Journal of North American Studies, No. 2, 1999.
 
Straipsniai apie anglų rašytojus
„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 1-11 tomuose: John Barbour, James Matthew Barrie, Stan Barstow, Herbert Ernest Bates, Brendan Behan, Elizabeth Bowen, Melvyn Bragg, Christopher John Brennan, James Bridie, Samuel Butler, Lewis Carroll, Gilbert Keith Chesterton, Agatha Christie, Samuel Taylor Coleridge, William Wilkie Collins, Joseph Conrad, Archibald Joseph Cronin, Dymphna Cusack, John Davidson, Gawin Douglas, John Dryden, Arthur Conan Doyle, George Eliot, „Ežerų mokykla“, John Fowles, Edward Morgan Forster, Christopher Fry, George Robert Gissing, Elizabeth Gaskell, William Godwin, William Golding, Robert Graves, Henry Rider Haggard, Gerard Manley Hopkins, Leigh Hunt, Aldous Huxley, William Butler Yeats, Jerome Klapka Jerome, Samuel Johnson, „Judėjimas“ (The Movement), Charles Lamb, Walter Savage Landor, William Langland, Philip Larkin, David Herbert Lawrence, Edward Lear, Doris Lessing, C. S. Lewis, David Lodge, Hugh Lofting.
„Kaip šių dienų mes atrodėme 1932 metais“. Oldo Hakslio antiutopija po 74 metų. „Mokslas ir gyvenimas“,2006, Nr.9 (su kt.)
„Dėl svetimų tikrinių vardų rašybos“. „Literatūra ir menas“, 1970 01 10
„Laukiame žodynų“. „Kultūros barai“, 1971, Nr. 4
„Dar gerinkime „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“. „Kultūros barai“, 1974, Nr.1
„Žodynai mažiesiems“ (su kt.). „Kultūros barai“, 1983, Nr.12
„Kokį norėtume turėti „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“. „Kultūros barai“, 1984, Nr. 8
„Dar keli siūlymai dėl „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ tobulinimo (žodžių ir iliustracinių pavyzdžių atrankos problema)“. „Mokslo kalbos problemos“, 1984
„Kartais stinga atidumo“. „Mūsų kalba“, 1984, Nr.6
„“Žalgiris“ ar „Jalguiris“?“ „Sportas“, 1985 12 12
„Dar kartą dėl tikrinių vardų“. „Europos lietuvis“, 1993, Nr. 7
„Ar „griežtas“ – tai „blogas“?“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr.137
„Jei pyragus ims kepti batsiuvys...“ „Lietuvos aidas“, 2004, Nr. 146
„Žodynas: vertė ir atradimai“. „Lietuvos žinios“, 2004 08 13
„Įžymiam žodyninkui dr. Broniui Piesarskui – 75“. „Lietuvos aidas“, Nr. 191
„Ar mokėjo K. Čiukovskis lietuvių kalbą?“ „Lietuvos aidas“, 2005, Nr. 284
„Nekniskime ir nepainiokime“. „Lietuvos aidas‘, 2006, Nr.99
„Atsakymai oponentams“. „Lietuvos aidas“, 2006, Nr. 128
„Užsienio kalbų mokymasis“. „Kultūros barai“, 1967, Nr. 11
„Kai kurie anglų kalbos dėstymo mokslininkų grupėse metodiniai klausimai“. „Mokslo kalbos problemos“, 1972, Nr. 1(4)
„Kai kurie efektyvaus svetimų kalbų mokymo aspektai“. „Mokslo kalbos problemos“, 1984
„Užsienio kalbų mokymasis: būtinybė ar mada?“ „Respublika“, 1990 10 26
„Užsienio kalbų doktorantūros egzaminų metodinė priemonė“ (su kt.). Vilnius, 1994
„Svarbu ne tik vertimo vienetas“. „Literatūra ir menas“, 1978 05 06
„Dėl naujosios anglų literatūros vertimų“. Kn.:“Meninio vertimo akiračiai“, Vilnius, 1986
 
4. Publicistika:
„Žmogus ir jo pasaulis“. „Kultūros barai“, 1967, Nr. 9
„Oksforde ir Londone“. „Kultūros barai“, 1980, Nr. 1
„Graži iniciatyva“ (su kt.). „Kolektyvinis darbas“, 1986 08 16
„Amžinai migruojantys mokiniai“ (su kt.) „Vakarinės naujienos“, 1988 12 07
Laiškas dėl lietuvių kalbos paskelbimo valstybine kalba. „Gimtasis kraštas“, 1989 01 5-11
„Apie potvarkius, kalbą ir televiziją“. „Atgimimas“, 1989
„Ką sutaupysime? Ką prarasime?“ „Vakarinės naujienos“, 1989 02 24
„Galima ir atvirukais pasitenkinti“ (su kt.). „Vakarinės naujienos“, 1989 03 24
„Nepagrįsti nuogąstavimai“ (dėl Lietuvos herbo) (su kt.). „Komjaunimo tiesa“, 1989       08 25
Laiškas dėl Lietuvos herbo. „Gimtasis kraštas“, 1989 09 14-20
„Tautos diktatūra ar panika prie lovio?“ „Atgimimas“, 1990 03 28-04 04
„Gal jau pakaks?“ „Lietuvos aidas“, 1990 12 12
„Lietuvos informacijos centras Londone“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 5
„Klausantis debatų lordų rūmuose“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 6-7
„Vasario 16-osios minėjimas Londone“. Europos lietuvis“, 1991, Nr. 7
„Paskaitos apie Lietuvą Anglijos jaunimui“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 10
„Susitikimai su britais. Svečiuose pas Londono lenkus. Britanijos parlamente. Su liberalais demokratais.“ „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 12
„Mišios Vestminsterio katedroje“. „Mitingas Trafalgaro aikštėje“. „Lietuvos aidas“, 1991 03 27
„Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos suvažiavimas“. „Lietuvos aidas“, 1991 04 19
„Pokalbis Foreign Office“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 14
„Nelieskite „Lietuvos aido“. „Lietuvos aidas“, 1992 03 05
„Ačiū Britanijos lietuviams, kad mūsų neužmiršo“. „Europos lietuvis“, 1992, Nr. 12
„Tendencingai pateikiama informacija“. „Europos lietuvis“, 1992, Nr. 23
„Atmintis atminčiai nelygu“. „Vakarinės naujienos“, 1995 11 10
„Kompetentingi“ nutarimai“. „Lietuvos aidas“, 1996, Nr. 50
„Mokėsime šilumos galios – proto negalios mokestį?“ „Lietuvos rytas“, 1996, Nr. 78
„Atsargiai, dezinformacija!“ „Lietuvos aidas“, 1997, Nr. 99
„Lietuvos amerikanistų konferencija“. „Dienovidis“, 1997, Nr. 21
„Pavaldinių visuomenė“. „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 76
„Gyvename ne praeitimi, o dabartimi“. „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 78
„Kada buvo teroras?“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 197
„Dar vienas pramogų parkas!“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 202
„Vandens tiekėjai sugeba tik smaugti vartotoją“. „Lietuvos rytas“, 2000, Nr.33
„Prof. Paulius Slavėnas LMA Užsienio kalbų katedroje“, Kn.: „Akademikas Paulius Slavėnas“, Vilnius, 2001
„Nurungsim Londoną ir Paryžių?“ „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 95
„Anglybės skverbiasi į vartoseną“. „Lietuvos rytas“, 2001 03 06
„Ne Mikaldos, o Arvydo Juozaičio pranašystės“. „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 188
„Jei taupyti, tai visiems“. „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 205
„Pono J. Veselkos idealas?“ „Lietuvos aidas“, 2001, Nr.237
„Nuo ko mus apsaugos NATO“. „Lietuvos aidas“, 2002, Nr.250
 „Mokėk už vagis, arba Atgal į viduramžius“. „Lietuvos aidas“, 2003, Nr.287
 
Apdovanojimai
Lietuvos mokslų akademijos Garbės raštai 1986 ir 1989
LR Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas 2003
 
Straipsniai apie G.Kirvaitį ir jo kūrybą
Vytautas Vanagas “Lietuvių rašytojų sąvadas”, Vilnius, 1987
Vytautas Vanagas “Lietuvių rašytojų sąvadas”, Vilnius, 1996
“Lietuvių literatūros enciklopedija”, Vilnius, 2001
“Visuotinė lietuvių enciklopedija” 10 t. (spaudoje), Vilnius, 2006
Arvydas Vidžiūnas “J. Paulauskas, G. Kirvaitis. Pradinukų žodynas”. “Gimtoji kalba”, 1993. 4-5
V. Dimas “Populiarus žodynas vaikams”. “Europos lietuvis”, 1993, Nr. 7
“English Literature” (su A. Šurnaite), 1-asis leidimas 1971, „Šviesa“; 2-asis pat. ir papild. leid. 1988, „Šviesa“; 3-asis leid. 1996, „Šviesa“; 4-asis leid. 1998, „Šviesa“; 5-asis leid. 1999, „Šviesa“
“American Literature” (su A. Šurnaite), 1-asis leid. 1992, „Šviesa“; 2-asis leid. 1997
„Pradinukų žodynas” (su J. Paulausku). 1-asis leid. 1992, „Šviesa“; 2-asis leid. 1993, „Šviesa“; 3-asis leid. 1999, „Šviesa“

Nariams

Naujienlaiškis