Gedgaudaitė, Birutė

Garbės narė

Verčia iš prancūzų, ispanų k.

Žanrai: proza

El.p. m.b.gedgaudaite@gmail.com

 

Gimė 1946 07 22 Plateliuose, Plungės r.

1972 m. baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universitetą ir įsigijo filologės romanistės specialybę. 1978–2008  m. dirbo „Vagos“ leidykloje, redagavo iš prancūzų, italų, ispanų, portugalų, vokiečių ir rusų kalbų verstas knygas. Kaip projektų vadovė, kuravo romanakalbės literatūros ir „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ leidybą.

Pirmoji vertimo publikacija 1980 m.

 

VERTIMAI

Iš prancūzų kalbos

Ahmed Akkache. Pabėgimas. Vaga, 1980.

Armand Lanoux, Jean Rousselot. Novelės // Prancūzų novelės. Vaga, 1984.

Jean Cocteau. Orfėjas // XX a. Vakarų dramos. Vaga, 1986.

Albert Camus. Kaligula // XX a. prancūzų dramos. Vaga, 1988; // Kaligula. Teisieji. „Baltų lankų“ leidyba, 2011.

Honoré de Balzac. Trisdešimties metų moteris. Vaga, 1991; Obuolys, 2011.

Jean-Marie Gustave Le Clézio. Dykuma. Vaga, 1993; Trigrama, 2008.

Philippe Ariès. Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje. Baltos lankos, 1993 (su Dalia Šarkūnaite).

Albert Camus. Apsėstieji. Metai, 1994 Nr. 7, 8-9, 10.

Simone de Beauvoir. Mitai // Feminizmo ekskursai. Pradai, 1995.

Kalbėkite mums apie Dievą: Tėvo Kūdikėlio Jėzaus Marijos Eugenijaus kalbų ištraukos. Katalikų pasaulis, 1995.

Noëlle Le Duc. Aš jums atsiųsiu Šventąją Dvasią. Katalikų pasaulis, 1996.

Eugène Sue. Paryžiaus paslaptys. I t. Lietus, 1998 (su Liucija Snukiškyte).

Eugène Sue. Paryžiaus paslaptys. II t. Neišleista.

Noëlle Châtelet. Moteris mėlynais drabužiais. Vaga, 2000.

Dan Franck. Skyrybos. Vaga, 2002.

André Malraux. Žmogaus būtis // A. Malraux. Žmogaus būtis. A. Camus. Maras. Vaga, 2003.

Caroline Pigozzi. Popiežius privačiame gyvenime. Jono Pauliaus II bičiulių draugija, 2003.

Marcel Proust. Germantų pusė. Alma littera, 2004; Vaga, 2014.

Edmond ir Jules de Goncourt. Sesuo Filomena. Vaga, 2005.

Julien Green. Adriena Meziura. Vaga, 2006.

Aleksis Rannit. Petravičius, „Dainos“ ir lietuvio siela // Dainos. Vieux chants lituaniens. „Krantų“ redakcija, 2008.

Michailas Saakašvilis, Raphaël Glucksmann. Kalbu jums apie laisvę. „Baltų lankų“ leidyba, 2009.

Neemija Arbit Blatas: savais žodžiais // Ilona Mažeikienė. Arbit Blatas. Lietuvos dailės muziejus, 2009.

Isabelle Fiemeyer. Chanel iš arti. Alma littera, 2014.

Michel Bussi. Svetimas kūdikis. Alma littera, 2014.

Gilles Legardinier. Žiuli pameta galvą. Alma littera, 2015.

Claude Orrieux, Pauline Schmitt Pantel. Senovės graikų istorija. Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016 (su Diana Bučiūte).

Serge Fauchereau. Baltijos šalių menas. Hubris, 2021.

 

Iš ispanų kalbos

Dolores Medio. Mes, Riverai. Vaga, 1982.

Jorge Isaacs. Marija. Vaga, 1984; Alna litera, 1994.

Antonio Beneyto, Ricardo Doménech, Ricardo Fernández de la Reguera, Juan Antonio Gaya Nuño, Juan Antonio Zunzunegui y Loredo. Novelės // Ispanų novelės. Vaga, 1984.

Alberto Blest Gana. Martinas Rivas. Vaga, 1985.

Manuel Scorza. Gedulingas maršas Rankaso kaimui. Garabombo, Nematomojo, istorija. Vaga, 1989.

Federico García Lorca. Jerma (pjesė, 1992 m. pastatyta Nacionaliniame Kauno dramos teatre ir
Juozo Miltinio dramos teatre).

Mercedes Salisachs. Pokalbis. Vaga, 2006.

Francisco Luna Luca de Tena. Atgailos sakramentas. Strazdas, 2009.

 

Iš italų kalbos

Luigi Capuana, Carlo Cassola, Edmondo De Amicis, Alfredo Oriani. Novelės // Italų novelės. Vaga, 1988.

Pokalbis su Shuji Terayama // Modernus teatras. Kultūros ir meno institutas, 1995.

 

Vaikų literatūra

Gérard ir Alain Grée. Tomukas ir formos. Vaga, 1984.

Gérard ir Alain Grée. Tomukas ir muzikos instrumentai. Vyturys, 1985.

Gérard ir Alain Grée. Dešimt Tomuko atradimų. Vyturys, 1986.

Gérard ir Alain Grée. Tomukas ir laikas. Vyturys, 1987.

Gérard ir Alain Grée. Tomukas nori viską išmatuoti. Vyturys, 1988.

Robinas Hudas. Egmont Lithuania, 1996.

Luc Besson. Artūras ir minimukai. Alma littera, 2005.

Luc Besson. Artūras ir uždraustasis miestas. Alma littera, 2005, 2007.

Luc Besson. Artūras ir Maltazaro kerštas. Alma littera, 2005.

Luc Besson. Artūras ir dviejų pasaulių karas. Alma littera, 2006.

Rosa Navarro Durán. Don Kichotas. Vaga, 2006.

 

Sudaryti leidiniai

Pierre-Jean de Béranger. Dainos. Vaga, 1981.

 

Publikacijos apie vertėjus

Pašaukimas – darbas su knyga [pokalbis su vertėju, redaktoriumi Juozu Naujokaičiu]. Kalbėjosi Diana Bučiūtė ir Birutė Gedgaudaitė. Krantai, 2013 Nr. 2.

Nariams

Naujienlaiškis