Dručkutė, Genovaitė

Verčia iš prancūzų, lietuvių kalbų.
Žanrai ir dalykinės sritys: grožinė literatūra ir teatras, eseistika, literatūros istorija, teorija ir kritika, kultūros istorija, istorija, religija, filosofija.
 
El. p. pranckatedra@flf.vu.lt
 
Gimė 1956 02 23 Kupiškyje.
1974-1979 m. studijavo prancūzų filologiją Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete (diplomas su pagyrimu). 1979-1982 m. prancūzų kalbos mokytoja. 1982-1990 m. prancūzų kalbos ir visuotinės literatūros dėstytoja VU Filologijos fakultete. Nuo 1990 m. prancūzų literatūros dėstytoja VU Filologijos fakultete, bakalauro, magistro darbų ir daktaro disertacijų vadovė. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Oskaras Milašius ir Lietuva”. 2004 m. suteiktas humanitarinių mokslų docento pedagoginis vardas.
Pirmoji vertimo publikacija 1991 m.
 
VERTIMAI
 
Barthes, Roland: Pasakojimų struktūrinės analizės įvadas. Teksto malonumas.- Kn. Barthes, Roland: Teksto malonumas. Vaga, 1991.
Haldas, Georges: Visi mes – Judai. Tuščias kvapas. Naujasis židinys, 1995 m. rugsėjis.
Haldas, Georges: Dvi esė.- Naujasis židinys, 1997 m. Nr. 3-4.
Bergez, Daniel: Teminė kritika.- Kn. Bergez, Daniel (sudarytojas) ir kt.: Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai. Baltos lankos, 1998.
Plancke van der, Chantal, Knockaert, André: Kotryna Sienietė. Katalikų pasaulis, 1995.
François Villono eilėraščių filologiniai vertimai.- Kn.: Villon, François: Rinktinė poezija. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Tournier, Michel: Vyras ir moteris. Meilė ir draugystė. Don Žuanas ir Kazanova.- Šiaurės Atėnai, 2000.02.19.
Pégny, Charles: Iš “Antrosios dorybės misterijos vartų”.- Šiaurės Atėnai, 2000 06 24.
Viduramžiai. Renesansas ir Naujieji laikai.- Kn. Braunstein, Jean-François, Phan, Bernard: Visuotinės kultūros istorija. Kronta, 2000.
Jozefas Frankas. Atsiminimai apie Vilnių. Mintis, 2001.
Marguerite de Navarre. Jėzaus Kristaus gimimas (Jėzaus Kristaus gimimo komedija, Trijų karalių komedija, Nekaltųjų vaikelių komedija). Baltos lankos, 2002 (vertimas iš XVI a. kalbos).
Marija Prancūzė. . Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (vertimas iš senosios kalbos).
Charles’io Baudelaire’o eilėraščių filologiniai vertimai.- Kn.: Baudelaire, Charles: Piktybės gėlės. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Angoulvent, Anne-Laure: Baroko dvasia. Baltos lankos, 2005.
Bernard Lecomte. Vatikano paslaptys. Baltos lankos, 2010.
Asmeniniai memuarai (1807 . išleistos XVIII a. kelionių knygos, priskiriamos P.A.C. Beaumarchais, fragmentai). Krantai, 2010, Nr.2.
Kalbų varžybos (poetinių tekstų vertimai p.209, 247, 265). Vilnius, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, 2010.
Camus, Albert. Teisieji. Kn. Albert Camus. Kaligula. Teisieji. Vilnius, Baltos lankos, 2011.
Guilleragues. Portugalų vienuolės laiškai; Nancy Huston et LeÏla Sebbar. Paryžietiški laiškai. Tremties istorijos. Literatūra ir menas, 2011.06.17.
Simone de Beauvoir ir Jacques-Laurent Bost. Prasilenkiantys laiškai (1937 - 1940). Literatūra ir menas, 2011.09.30.
Poulet, Georges. Proustas. Kn. XX a. literatūros teorijos. I dalis. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Milašius, Oskaras. Du politiniai mesianizmai. Krantai, 2012, Nr. 4.
Frankas, Josephas. Vilnius XIX amžiuje. Atsiminimai. Pirma knyga. Vilnius, Mintis, 2013 (antras leidimas).
de Chateaubriand, François-René. Ransė gyvenimas. Vilnius, Versus Aureus, 2013.
Milašius, Oskaras. Lituanistinė ir politinė publicistika (Vasaros saulėgrąža Lietuvoje; Lietuvių audimo ir siuvinėjimo menas; Lietuvių liaudies dainos; Lietuvių liaudies dainos - tęsinys; Lietuvių liaudies dainos - tęsinys; Lietuvių dailininkas K. Šimonis; Kilimas. Pirmoji Šiaurės ir Rytų Europos paroda; Du politiniai mesianizmai; Keletas žodžių apie poeziją; Pratarmė. Jeanne-Yves Blanc. Lietuvos vaizdai). Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
Frankas, Josephas. Atsiminimai. Antra knyga. Vilnius, Mintis, 2015.
Tėbų romanas. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Mérimée, Prosper. Laiškai iš Ispanijos. Metai, 2016, Nr. 8-9.
Oskaro Milašiaus laiškai Léonui Vogtui. Metai, 2017, Nr. 3.
Racine, Jean. Faidra. Phèdre. Vilnius, Žara, 2017 (kartu su Vladu Braziūnu).
Mérimée, Prosper. Laiškai iš Ispanijos. Metai, 2016, Nr.10.
Mérimée, Prosper. Laiškai iš Ispanijos. Metai, 2017, Nr.11.
Maeterlinck, Maurice. Pelėjas ir Melisanda. 2017 (Dramų stalčius).
Claudel, Paul. Apreiškimas Marijai. Nacionalinis dramos teatras. Premjera 2016.10.29.
Milašius, Oskaras. Laiškai Christianui Gaussui. Hieronymus, 2017, Nr. 3.
Marivaux. Marianos gyvenimas. Hieronymus, 2018, Nr. 5.
Milašius, Oskaras. Laiškai. Vilnius, Žara, 2020.
Adomo ir Ievos vaidinimas. 2014 (Dramų stalčius).
 
Vertimai į prancūzų kalbą
 
Martinaitis, Marcelijus: Cinq poèmes (traduits du lituanien avec Françoise Lesourd), Polyphonies, 1992, N 16.
Histoire et culture.- In: La Lituanie vers le XXIier siècle, Vilnius, Lithuania in the World, 1999.
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis/imparfait. Vilnius, Petro ofsetas, 2003.
Braziūnas, Vladas: dešimt eilėraščių. Kn. Poetinis druskininkų ruduo. Vilnius, Vaga, 2003.
Braziūnas, Vladas. Vel'ke su noci. Grandes sont les nuits. Naktys yra didelės. Bratislava, Edicia Viachlasne, Literarne informačne centrum, 2006.
Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits. Paris, L'Harmattan, 2007.
Ališanka, Eugenijus. L'imperfection permanente, Le droit à la bêtise, Migration. Cahier Passa Porta. Maison internationale des Littératures à Bruxelles, 2009.
Bartas, Sharunas. Few of Them. Photographies et poèmes (du poetiniai tekstai kartu su Henri Abril). Trézélan, Filigranes Editions, 2016.

Nariams

Naujienlaiškis