Dručkutė, Genovaitė

Verčia iš prancūzų, lietuvių kalbų.
Žanrai ir dalykinės sritys: grožinė literatūra ir teatras, eseistika, literatūros istorija, teorija ir kritika, kultūros istorija, istorija, religija, filosofija.
 
Gimė 1956 02 23 Kupiškyje.
1974-1979 m. studijavo prancūzų filologiją Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete (diplomas su pagyrimu). 1979-1982 m. prancūzų kalbos mokytoja. 1982-1990 m. prancūzų kalbos ir visuotinės literatūros dėstytoja VU Filologijos fakultete. Nuo 1990 m. prancūzų literatūros dėstytoja VU Filologijos fakultete, bakalauro, magistro darbų ir daktaro disertacijų vadovė. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Oskaras Milašius ir Lietuva”. 2004 m. suteiktas humanitarinių mokslų docento pedagoginis vardas.
Pirmoji vertimo publikacija 1991 m.
 
VERTIMAI
 
Barthes, Roland: Pasakojimų struktūrinės analizės įvadas. Teksto malonumas.- Kn. Barthes, Roland: Teksto malonumas. Vaga, 1991.
Haldas, Georges: Visi mes – Judai. Tuščias kvapas. Naujasis židinys, 1995 m. rugsėjis.
Haldas, Georges: Dvi esė.- Naujasis židinys, 1997 m. Nr. 3-4.
Bergez, Daniel: Teminė kritika.- Kn. Bergez, Daniel (sudarytojas) ir kt.: Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai. Baltos lankos, 1998.
Plancke van der, Chantal, Knockaert, André: Kotryna Sienietė. Katalikų pasaulis, 1995.
François Villono eilėraščių filologiniai vertimai.- Kn.: Villon, François: Rinktinė poezija. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Tournier, Michel: Vyras ir moteris. Meilė ir draugystė. Don Žuanas ir Kazanova.- Šiaurės Atėnai, 2000.02.19.
Pégny, Charles: Iš “Antrosios dorybės misterijos vartų”.- Šiaurės Atėnai, 2000 06 24.
Viduramžiai. Renesansas ir Naujieji laikai.- Kn. Braunstein, Jean-François, Phan, Bernard: Visuotinės kultūros istorija. Kronta, 2000.
Jozefas Frankas. Atsiminimai apie Vilnių. Mintis, 2001.
Marguerite de Navarre. Jėzaus Kristaus gimimas (Jėzaus Kristaus gimimo komedija, Trijų karalių komedija, Nekaltųjų vaikelių komedija). Baltos lankos, 2002 (vertimas iš XVI a. kalbos).
Marija Prancūzė. . Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (vertimas iš senosios kalbos).
Charles’io Baudelaire’o eilėraščių filologiniai vertimai.- Kn.: Baudelaire, Charles: Piktybės gėlės. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Angoulvent, Anne-Laure: Baroko dvasia. Baltos lankos, 2005.
Bernard Lecomte. Vatikano paslaptys. Baltos lankos, 2010.
 
Vertimai į prancūzų kalbą
 
Martinaitis, Marcelijus: Cinq poèmes (traduits du lituanien avec Françoise Lesourd), Polyphonies, 1992, N 16.
Histoire et culture.- In: La Lituanie vers le XXIier siècle, Vilnius, Lithuania in the World, 1999.
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis/imparfait. Vilnius, Petro ofsetas, 2003.
Braziūnas, Vladas: dešimt eilėraščių.- Kn. Poetinis druskininkų ruduo. Vilnius, Vaga, 2003.
 
Mokslinės publikacijos
 
Oskaras Milašius lietuvių kritikoje.- Literatūra, Vilnius, VU, 1990, Nr. 32 (3).
Lietuviškų pasakų transkribcijos (O. Milašiaus “Senosios Lietuvos pasakos ir pasakojimai”).- Literatūra, Vilnius, VU, 1991, Nr. 33 (3).
Oscar Milosz, ou la Lituanie au coeur de l’Europe.- Coulisses, Université de Besançon, avril 1993, n 7.
Merginų auklėjimas, arba Isabelle de Charrière epistolinė proza. – Feminizmas ir literatūra, Vilnius, VU, MSC, 1996.
Sodo poetika Oskaro Milašiaus kūryboje.- Literatūra, Vilnius, VU, 1997, Nr. 39 (3).
Margarita Navarietė ir Renesanso epocha.- Feminizmas, visuomenė, kultūra. Vilnius, VU, MSC, 1999.
Poetinės namo reikšmės Oskaro Milašiaus kūryboje. - Literatūra, Vilnius, VU, 1999, Nr. 41(3).
Autobiografijos bandymai romandų literatūroje.- Šiuolaikinės visuotinės literatūros ir kritikos problemos, Šiauliai, ŠU, 1999.
Oscar Milosz dans la critique lituanienne d’avant-guerre.- Cahiers de l’Association les Amis de Milosz. Paris, Éditions André Silvaire, 2000, No39.
 Moterų romanas.- Feminizmas, visuomenė, kultūra. Straipsnių rinktinė. Vilnius, VU, MSC, 2000.
Oskaras Milašius – lietuvių liaudies dainų vertėjas. – Literatūra, Nr. 42 (4), 2000.
Lietuvių pasakų vertimai į prancūzų kalbą.- Literatūra, Nr. 43 (4), 2001.
Ankstyvoji George Sand novelistika: tapatumo paieškos. – Feminizmas, visuomenė, kultūra. Straipsnių rinktinė. Vilnius, VU, MSC, 2001.
Jozefo Franko “Atsiminimai”. – Medicinos teorija ir praktika,Vilnius, VU, Nr. 1 (29), 2002.
“Moterų klausimas” literatūros istorijoje.- Šiuolaikinės visuotinės literatūros ir kritikos problemos. Straipsnių rinkinys. Šiaulių universitetas, 2002.
Žanriniai Georges’o Haldaso ypatumai.- Literatūra, Nr. 44 (4), 2002.
Moters reprezentacija Oskaro Milašiaus kūryboje. – Feminizmas, visuomenė, kultūra. Straipsnių rinktinė. VU, LSC, 2002.
Don Žuano mito transformacijos Oskaro Milašiaus kūryboje. – Mitai lietuvių kultūroje. Šiaulių universitetas, 2002.
La France dans l’oeuvre de Milosz. – Cahiers de l’Association les Amis de Milosz. Paris, Éditions André Silvaire, 2003, No 40-41-42.
Albert’o Béguin’o tyrinėjimai ir teminė kritika. - Literatūra, Nr. 45 (4), 2003.
Prasmės kūrinio galimybės (pagal Oskarą Milašių). – Tekstas ir kontekstas: prasmės formavimasis. Mokslinių straipsnių rinkinys. VU, KHF, 2004.
Ramono Marios del Valle-Incláno “Sonatos” ir Oskaro Milašiaus “Meilės įšventinimas”: du vieno mito variantai. – Komparatyvistika ir kultūros savivoka. Vilnius, VPU, 2004.
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas). - Literatūra, Nr. 46 (5), 2004.
La poétique des lieux chez Oscar Milosz. – Американские исследования: Ежегодник, 2003, часть II. American Studies: Yearbook 2003, volume II, Минск, 2004.
 
Straipsniai knygose
 
Albero Kamiu kūryba.- XX a. visuotinė literatūra, Kaunas, Šviesa, 1992.
Oskaro Milašiaus kūryba. – XX a. Vakarų literatūra, I dalis: 1900-1945, Vilnius, VU, 1994.
Viduramžių literatūros šedevro stilizacija: “Romanas apie Tristaną ir Izoldą”. – Bédier, Josep: Romanas apie tristaną ir Izoldą, Vilnius, Baltos lankos, 1996.
Dantės jaunystės metų kūrinys. – Dantė Alighieri. Naujas gyvenimas. Vilnius, Vyturys, 1998.
Viduramžių rudens ir visų laikų poetas.- Villon, François: Rinktinė poezija. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Les Français en Lituanie. Les Lituaniens en France. – La Lituanie. Faits et chiffres. Vilnius, Akreta, 2000.
François René de Chateaubriand. – Romantizmas vakarų literatūroje. Studijų knyga. Vilnius, VU, 2000.
Dievo teatras. – Marguerite de Navarre. Jėzaus Kristaus gimimas. Vilnius, Baltos lankos, 2002.
Žodis apie vagantų poeziją. – Vagantų poezija. Carmina burana. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Viduramžių lotyniškosios literatūros šedevras. – Abeliaro ir Eloyzos laiškai. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pirmoji prancūzų rašytoja. – Marija Prancūzė. Lė. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
 
Kitos publikacijos
 
Esminio ryšio poetas.- Naujasis židinys, Vilnius, 1995.
Trys Oskaro Milašiaus Don Žuanai.- Dialogas, 1998. 02. 13; 1998. 02. 20.
Tarp senojo kaimo idilės ir modernaus miesto triukšmo. – Šiaurės Atėnai, 1999. 03.20.
Tarp audringų epochos sukurių ir egzaltuotas vaizduotės pasaulio. – Šiaurės Atėnai, 1994. 04.03.
Tarp gaivinančios fantazijos ir skurdžios realybės. – Šiaurės Atėnai, 1999.04.29.
Les relations culturelles de la Lituanie et de la France. – La Lituanie vers le XXIier siècle, Vilnius, Lithuania in the World, 1999.
Tarp pražūtingų svajonių potvynio ir kitos realybės pažinimo. – Šiaurės Atėnai, 1999. 07.17.
Tarp nuopolio ir idealo. – Šiaurės Atėnai, 1999. 09.04; 1999.09.11.
Tarp šaltai spindinčio grožio ir mirties atspindžių. – Šiaurės Atėnai, 1999. 09.25; 1999.10.09.
Charles Péguy, kovotojas, religinis poetas. – Šiaurės Atėnai, 1999.11.06.
Tarp romantinio polėkio ir preciziško realizmo. – Šiaurės Atėnai, 1999.11.20; 1999.11.27; 1999.12.04.
Tarp skandalingo siautulio ir rafinuotos lyrikos. – Šiaurės Atėnai, 2001.01.08; 2000.01.15.
Vyrų ir moterų romanai. – Šiaurės Atėnai, 2000. 03.18.
Oskaras Milašius. – Literatūra ir menas. 2002.05.10; 2002.05.17; 2002.05.24.
Gabrielė d’Annunzio.-Literatūra ir menas, 2002.08.30.
Oskaro Milašiaus žvilgsnis į lietuvių literatūrą.-Draugas, 2002.07.27.
Lietuvis prancūzų litertaūroje.-Draugas, 2003.02.22.
Jean Cocteau.-Literatūra ir menas, 2003.03.21.
Pasaulis pagal Astridą.-Literatūra ir menas, 2003.08.15.
Guillaume Apollinaire.-Literatūra ir menas, 2003.08.22; 2003.08.29.
Dvasinio nerimo rašytojas.- Knygų aidai, 2003. nr. 3.
Paul Éluard.- Literatūra ir menas, 2003.09.26.
Vanduo prancūzų poezijoje.- Literatūra ir menas, 2003.10.24.
Paul Claudel.- Literatūra ir menas, 2004.07.16.
André Breton.- Literatūra ir menas, 2004.07.30.
Sudie, Françoise Sagan, sveikas, liūdesy.- Metai, 2004, Nr. 11.
Tropizmų kūrėja Nathalie Sarraute.- Literatūra ir menas, 2005.07.22

Nariams

Naujienlaiškis