Kelertienė, Violeta

Kelertienė, Violeta

Garbės narė

Verčia iš lietuvių kalbos į anglų kalbą

Gimė 1942 05 07 Kaune.
1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1962 m. baigė anglų kalbą ir literatūrą Toronto universitete, Kanadoje. 1976–1979 m. studijavo lyginamąją literatūrą Viskonsino (Wisconsin) universitete, JAV. Nuo 1984 m. dėstė Ilinojaus (Illinois) universitete, JAV, 1993–2008 m. buvo Lituanistikos katedros vadovė. Profesorė. Baltijos studijų plėtros asociacijos narė, 1996–1998 m. jos prezidentė. 1988–1998 m. Lituanistikos instituto vadovė. Nuo 1997 m. redagavo žurnalą „Metmenys“, 1999–2011 m. akademinį žurnalą „Lituanus“. Taip pat yra daugelio Lietuvos mokslinių ir kultūros leidinių redaktorių kolegijų narė, aktyviai dalyvauja Pasaulio lituanistų bendrijos veikloje, „Santaros–Šviesos“ konferencijose. Žurnaluose „Aidai“, „Akiračiai“, „Journal of Baltic Studies“, „Lituanus“, „Metai“, „Metmenys“, „World Literature Today“ paskelbė straipsnių, recenzijų apie dabartinę lietuvių prozą ir dramaturgiją, moterų literatūros problematiką, XX a. pradžios lietuvių literatūrą. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarė. Nuo 1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 2010 m. apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija. 2020 m. Rašytojų Sąjungos rezidentūra Vilniuje.

VERTIMAI

Valdas Papievis, novel, Echo, in process
Valdas Papievis, novel, Brydė, forthcoming
Žemaitė, Marriage for Love. A 19th Century Lithuanian Woman’s Fight for Justice (Autobiography, Petras Kurmelis and The Daughter-in-Law, with my introduction)Los Angeles: Birchwood Press, 2020 (with Maryte Racys).
Valdas Papievis, “Echo, or the Sieve of Time”, Kenyon Review, July/August 2019.
Žemaitė, Tofylis, or the Marriage of Zosė, London: paper+ink, 2018.
Kostas Ostrauskas, “The Quartet”, The Vilnius Review (reprinted), 2006.
Vytautas Rubavičius, “A Soviet Experience of our Own”, in Baltic Postcolonialism, Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, pp. 83-104.
Arūnas Sverdiolas, “The Sieve and Honeycomb: Features of Contemporary Lithuanian Cultural Time and Space”, in Baltic Postcolonialism, Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, pp. 233-250.
Almantas Samalavičius, “Lithuanian Prose and Decolonization: Rediscovery of the Body”, in Baltic Postcolonialism, Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, pp. 409-428.
Translation editor, Lithuanian Literature, Vilnius: Vaga, 1997, p. 549.
Kostas Ostrauskas, “The Quartet”, Lituanus, No. 2, 1992, pp. 53-81, reprinted in The Vilnius Review , 2006.
Albertas Zalatorius, “The Condition of Culture and the Situation of the Artist”, Lituanus, 1992, pp. 21-40.
Ričardas Gavelis, “Dove of Peace”, Index on Censorship, v. 21, No 10, pp. 27-32 (with Gregory M. Grazevich).
Aušra M. Jurašas, “Sandclaviers”, 60 p., staged at the Toronto International Theatre Festival, June 1992 (with Gregory M. Grazevich).
Eight short stories and a novella, “Come into my Time“: Lithuania in Prose Fiction , Urbana: University of Illinois Press, 1992.
Tomas Venclova, “A Poem”, Lituanus, 1989, No. 3. pp. 43-44 (with Gregory M. Grazevich).
Tomas Venclova, “Three Texts of Jurgis Baltrušaitis”, Lituanus, 1989, No. 3, pp. 45-60.
Romas Viesulas, Telesforas Valius, 1984.
Juozas Aputis, “The Flying Appletrees”, Lituanus, 1980, No. 3, reprinted in Come into my Time: Lithuania in Prose Fiction 1970-90 (Lietuvių prozos antologija), Urbana: University of Illinois Press, 1992.
Vytautas Mačernis, "Visions", Lituanus, 1959.

Apie V. Kelertienę

Literatūra kaip teorija ir kaip gyvenimas: literatūros tyrinėtoją Violetą Kelertienę kalbina Aušra Jurgutienė // Metai. 2014, Nr. 3 (kovas).
Man patinka būti lietuve: pokalbis su JAV gyvenančia literatūrologe prof. V. Kelertiene apie akademinę veiklą, literatūrą, kultūrinį gyvenimą išeivijoje / užrašė Diana Jovaišienė // Metai. 2011, Nr. 1.

Tapusi azartiška lietuve: pokalbis su literatūrologe profesore Violeta Kelertiene / kalbėjosi Astrida Petraitytė // Literatūra ir menas. 2010, rugs.17.
Kultūros ir lituanistikos mokslo sklaida nelieka nepastebėta: D. Jovaišienės interviu su prof. V. Kelertiene // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2010, Nr. 2 (10).

V. Kelertienė – ne tik literatūros gurmanė: prof. Violetos Kelertienės praeitis, dabartis ir ateitis / 2009 (http://www.tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus/102-k/4286-v-kelertiene-ne-tik-literaturos-gurmane).
Interviu su prof. Violeta Kelertiene apie jos naują knygą „Baltic Postcolonialism“ / kalbėjosi Dalia Cidzikaitė // Amerikos lietuvis. 2006, geg. 13.

Nariams

Naujienlaiškis