Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija

Garbės narė

Verčia iš lotynų, lenkų kalbų.

 

Gimė 1944 07 09 Vinkšnėnuose (Šiaulių valsčius). 1952–1957 m. mokėsi Bridų 7-metėje mokykloje, 1957–1961 m. Šiaulių F. Žemaičio vidurinėje mokykloje. 1962–1967 m. studijavo VU Filologijos fakultete klasikinę filologiją. 1967–1969 m. dirbo Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos lotynų kalbos mokytoja, 1969–1974 m. VU bibliotekos Senų spaudinių skyriuje. 1974–1977 m. studijavo Krokuvos Jogailos universiteto aspirantūroje. 1977 m. filologijos mokslų kandidatė. 1977–1981 m. VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros asistentė, 1981–1994 m. docentė, 1984–1999 m. ir 2002–2006 m. katedros vedėja, nuo 1998 m. profesorė. 1997 m. habilituota daktarė.

1998 m. už nuopelnus Vilniui apdovanota Šv. Kristoforo statulėle, 1999 m. Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, 2001 m. LR kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija, 2003 m. Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2007 m. Lietuvos mokslo premija. 2020 m. gavo Šv. Jeronimo premiją už neprilygstamą indėlį į lietuvių kultūrą – puikius antikinės, o ypač Lietuvos Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūros vertimus, praturtinusius Lietuvos literatūros istoriją naujai atvertais LDK lotyniškosios bei lenkiškosios raštijos klodais.

 

VERTIMAI

Markas Aurelijus. Sau pačiam. Iš senosios graikų kalbos. Mintis, 1984; Vyturys, 1997; Alma littera, 2005.

Vilniaus Akademijos vizitatorių memorialai ir vyresniųjų nutarimai. Mokslas, 1987.

Mikalojaus Kazimiero Šemetos „Reliacija“. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai: poezijos rinktinė.  Baltos lankos, 1995. 

Jonas Vislicietis. Prūsų karas. Mintis, 1997. 

Šv. Augustinas. Mano motina Monika. Katalikų pasaulis, 1998.

Vilniaus pasveikinimas: XVI–XVIII amžiaus tekstų rinkinys.  LLTI, 2001.

Jurgis Radvila. Kelionė į Italiją 1575 metų dienoraštis. Lietuvos dailės muziejus, 2001.

Bukolikos, arba Piemenų eilės apie Vilnių, X eklogų. LLTI, 2002.

1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas. Žara, 2002.

Motiejus Valančius.  Namų užrašai. Baltos lankos, 2003.

Aurelijus Augustinas. Išpažinimai. Vertė E. Ulčinaitė (I–IV, XI knyga) ir V. Stalioraitytė (V–X, XI–XIII knyga). Aidai, 2004; Hubris, 2019.

Lietuvos jėzuitų teatras: XVI–XVIII amžiaus dramų rinktinė.  LLTI, 2008.

Kalbų varžybos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai.  Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, 2010.

Triumfo diena. 1611 m. birželio 13 d. Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d. Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, 2011. 

Ovidijus. Herojų laiškai. Mintis, 2011.

Petras Skarga. Seimo pamokslai. Kn. Petras Skarga. Seimo pamokslai; Kvietimas atgailauti Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiams. LLTI, 2014.

Ovidijus. Liūdesio elegijos. Alma littera, 2016.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Maršalo lazda parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą. LLTI, 2017.

Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną. LLTI, 2019.

 

Vertimai antologijose, chrestomatijose, rinktinėse ir kt.

Boecijus, Filosofinė paguoda, in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Antika. Mintis, 1977.

Simonas Samarietis [Liudijimai]; Ofitai [Liudijimai]; Karpokratas Aleksandrietis [Liudijimai]; Bazilidas Siras [Liudijimai]; Valentinas Egiptietis [Liudijimai]; Klemensas Aleksandrietis, Kilimai; Aurelijus Augustinas, Apie Dievo valstybę; Anzelmas Kenterberietis, Proslogionas; Tomas Akvinietis, Teologijos sąvadas; Sigeras Brabandietis, Klausimai dėl mąstančios sielos. Fragmentai, in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Viduramžiai. Mintis, 1980.

Enėjas Pikolominis [Žinios apie Lietuvą]; Dvi Žilibero de Lanna kelionės į Lietuvą; Venecijos ambasadoriaus Ambrozijo Kontarinio lankymasis Lietuvoje 1474 ir 1477 metais; [Lietuvos aprašymai XVI–XVII a. atlasuose], in: Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai XIV–XIX a. Mokslas, 1983.

Nikolajus Kuzietis, Apie mokytą nežinojimą; Lorencas Vala, Apie malonumą ir tikrąjį gėrį; Pjetras Pomponacis, Traktatas apie sielos nemirtingumą; Džovanis Piko dela Mirandola, Kalba apie žmogaus orumą; Džirolamas Savonarola, Apie visų mokslų skirstymą, tvarką ir naudingumą; Ulrichas von Hutenas, Pranešėjas; Jonas Kalvinas, Krikščionių tikėjimo pamokymas; Žanas Bodenas, Lengvo istorijos supratimo metodas. Fragmentai, in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas. Mintis, 1984.

Mikalojus Kopernikas, Apie dangaus sferų sukimąsi; Bernardinas Telezijus, Apie daiktų prigimtį pagal jų pačių pradus; Frančeskas Patricis, Naujoji Visatos filosofija; Pjeras Gasendi, Epikūro filosofijos sąvadas. Fragmentai, in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas. Mintis, 1986.

Ciceronas, Apie Oratorių; Oratorius. [Fragmentai], in: Antikos pedagogai. Šviesa, 1991.

Horacijus, Poezijos menas; Ciceronas, Apie dievų prigimtį, in: Romėnų literatūros chrestomatija. Mokslas, 1992; 2-asis leid. 2009.

Dainos pasauliui, saulei ir sau: Lietuvos XVI–XVII amžiaus poezijos antologija. Vaga, 1993.  Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė (Ludi fortunae). Baltos lankos, 1995.

Andrius Volanas, Panegirika Mikalojui Kristupui Radvilai, in: Andrius Volanas. Rinktiniai raštai. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1–4. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996–2005.

Markas Tulijus Ciceronas, Keturios kalbos prieš Liucijų Sergijų Katiliną, in: Markas Tulijus Ciceronas. Kalbos. Pradai, 1997.

Albertas Goštautas, Vilniaus vaivada, Bonai Sforcai, Lenkijos karalienei, in Šešioliktojo amžiaus raštija. LLTI, 2000.

Religijų istorijos antologija, I dalis: Judaizmas. Krikščionybė. Vaga, 2000.

Vilniaus pasveikinimas. XVI–XVIII a. tekstų rinkinys. (Gratulatio Vilnae). LLTI, 2001.

Lietuvos aprašymas G. Merkatoriaus atlase (1595); Vilniaus aprašymas G. Brauno atlase (1581); Lietuvos aprašymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1613 m. žemėlapyje, in: Lietuva žemėlapiuose. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002.

Žygimantas Liauksminas. Rinktiniai raštai. Mintis, 2004.

Petras Skarga, Seimo pamokslai: Antras pamokslas. Apie Tėvynės meilę ir apie pirmą Respublikos ligą, kurią sukelia priešiškumas Tėvynei, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 34, 2012.

Matas Nevė, Radvilų kilimas,  in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 40, 2015.

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai: [faksimilės, transkripcijos ir vertimai]. Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

Pranciškus Gradauskas, Žygis prieš Maskvą, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 47, 2019.

Nariams

Naujienlaiškis