Kučinskienė, Audronė

Kučinskienė, Audronė

Verčia iš lotynų, anglų kalbų.
Žanrai: proza.
Dalykinės sritys: antikinė literatūra, romėnų retorika, Romos kultūra.

El. p. audrone.kucinskiene@gmail.com 

 

Gimė 1964 07 01 Vilniuje. 1987 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas su klasikinės filologijos specializacija ir pradėjo dirbti Klasikinės filologijos katedroje. Kurį laiką dėstė VU Kauno vakariniame fakultete, Vilniaus pedagoginiame institute, o 1995 m. grįžo į VU. Dėstė lotynų kalbą, romėnų literatūrą, antikinę mitologiją, Antikos meną, Romos kultūrą ir meną ir kt. kursus. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją „Cicerono kalbų dialogai“. 2012-2023 m. vadovavo Klasikinės filologijos katedrai.

Pirmoji vertimo publikacija 1995 m.

 

VERTIMAI

John D. Clare. Romos pasaulis. Alma littera, 1995.

Markas Tulijus Ciceronas. Kalbos (kartu su J. Gelumbeckaite ir E. Ulčinaite). Pradai, 1997.

John Boardman. Graikų menas. R. Paknio leidykla, 1998.

Markas Tulijus Ciceronas. Apie geriausią oratorių. Literatūra. Nr. 43(3). 2001.

Markas Tulijus Ciceronas. Ketvirtoji filipika. Literatūra. Nr. 49(3). 2007.

Markas Tulijus Ciceronas. Tryliktoji filipika prieš Marką Antonijų. Literatūra. Nr 51(3). 2009.

Mary Beard. Pompėjai. Romėniško miesto gyvenimas. Tyto alba, 2015.

Markas Tulijus Ciceronas. Prieš korupciją: kalbos prieš Gajų Verį. Societas Classica, 2019.

Markas Tulijus Ciceronas. Oratorius. Vilnius: VU leidykla, 2023.

Nariams

Naujienlaiškis