Kašelionienė (Vaičiulėnaitė), Nijolė Leonora

Kašelionienė (Vaičiulėnaitė), Nijolė Leonora

 

Verčia iš prancūzų kalbos.  
Žanrai: proza, poezija, mokslinė literatūra.  
Dalykinės sritys: literatūros teorija ir kritika, komparatyvistika.

El. p. nijolekaselioniene@gmail.com

 

Gimė 1949-05-27 ir mokėsi Kretingoje. 1973 m. baigė Vilniaus universitetą. 1977 m. pradėjo dirbti prancūzų kalbos dėstytoja Vilniaus universitete, o nuo 1979 m. – Vilniaus pedagoginiame institute (pervardintame į VPU, LEU). Po aspirantūros Vilniaus universitete 1987 m. apgynė disertaciją „Viktoro Hugo kūryba Lietuvoje“. Nuo 1991 m. VPU Visuotinės literatūros katedros docentė, 1996–2006 m. – šios katedros vedėja. LEU profesorė nuo 2010 m. Pirmoji vertimo publikacija 1990 m. Du kartus (1995, 2005 m.) pabuvojo literatūros vertėjų stažuotėse Prancūzijoje (Paryžiuje ir Arlyje). 

 

VERTIMAI

Knygos

Prosper Mérimée, Karmen ir kitos novelės. Iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė, Nijolė Kašelionienė, Vilnius: Saulabrolis, 1998.

Foucault, Michel, Seksualumo istorija. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė ir Renata Padalevičiūtė, Vilnius: Vaga, 1999.

Michel Tournier, Idėjų veidrodis. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė, Vilnius: Alma Litera, 2005.

Sabine Melchior-Bonnet, Veidrodžio istorija. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė, Dainius Vaitiekūnas, Vilnius: Baltos lankos, 2005.  

 

Vertimų publikacijos įvairiuose leidiniuose

Petro I testamentas: Šventos ir nedalomos Trejybės vardu... Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė, Sietynas VII, Vilnius: Lietuvos kultūros fondas, Kultūros ir teatro susivienijimas, 1990, p. 204-206.

Heidi Toelle, Apie neapibrėžtumą: Barbey d‘Aurevilly Don Žuanas. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka, Semiotika. Baltos Lankos, 1994/1, p.24-29.

Sixous, Hélène, Išėjimai. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė, Feminizmo ekskursai. Moters samprata nuo antikos iki postmodernizmo, antologija, Vilnius: Pradai, 1995, p. 432-451.

René Girard, Edipas ir atpirkimo auka. Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė,  Mitologija šiandien: antologija, Vilnius: Baltos lankos, 1996, p.103-126.

James Sacré. A.J. Greimui (vienas eilėraštis). Iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Kašelionienė ir Kęstutis Nastopka, Literatūra ir menas,  Nr. 36, 2017 spalio 6 d. http://literaturairmenas.lt/2017-10-06-nr-3632/4220-vienas-eilerastis/6439-james-sacre-a-j-greimui. Vertimas panaudotas spektaklio metu: „Netikėtumas slepiasi. Pagal Algirdo Juliaus Greimo tekstus“. Tekstus atrinko, sukomponavo ir skaito aktorė Dominique Frot. Premjera įvyko Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre 2018 m. vasario 22 d.

 

Vertimų kritika

Kašelionienė Nijolė, Pirmieji Viktoro Hugo poezijos vertimai į lietuvių kalbą, Literatūra XXVII (1), Vilnius: Mokslas, 1985, p. 42-51.

Viktoro Hugo poezija Lietuvoje (1917-1940), Literatūra XXIX (1), Vilnius: Mokslas, 1887, p.42-50.

Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė. Viktoro Hugo kelias į Lietuvą: studija, Vilnius: Vaga, 1990.

Kašelionienė, Nijolė, Nastopka, Kęstutis. Varžybose su Villonu (vertimo tyrinėjimas), Metai, Vilnius, 2000, Nr. 10, p. 123–130.

Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė. Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimo į prancūzų kalbą patirtys. Vertėją Karoliną Masiulis-Paliulis kalbina Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Metai: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis, 2017, Nr. 3, p. 155–159. 

 

Nariams

Naujienlaiškis