Melnik, Gerda Ana

 

Verčia iš sanskrito, prancūzų, anglų, hindi kalbų

El. p. lotusgerda@gmail.com

Gimė 1990 m. gruodžio 28 d. Vilniuje.

Baigė Azijos studijų bakalaurą Vilniaus universitete (indologijos specialybę). Metus studijavo hindi kalbą ir Indijos istoriją Delio universitete. 2014 m. gavo Prancūzijos respublikos premiją magistro studijoms ir moksliniams tyrimams atlikti Ecole Normale Superieure Paryžiuje. Ten baigė kognityvinių mokslų ir lingvistikos magistrantūras. 2016 m. gavo Prancūzijos aukštojo mokslo ministerijos doktorantūros stipendiją. Doktorantūrą atlieka kognityvinių mokslų ir psicholingvistikos laboratorijoje, užsienių kalbų mokymo ir neurolingvistikos tema.  Poliglotė, laisvai kalba ir rašo septyniomis kalbomis, toliau mokosi ir moko įvairių kalbų.

 
Vertimai

Vertimas iš sanskrito į lietuvių kalbą ir komentaras:

Lingvistas filosofas Bhartriharis ir jo traktatas „Apie sakinį ir žodį“, Hieronymus, 2, 2016.

Vertimai iš prancūzų kalbos:

Markas Levy, Neišsakyti žodžiai. Leidykla Alma littera, 2013.
Libar M. Fofana, Mirštančių lapų šauksmas. Leidykla Tyto Alba, 2012.
Pascale Kramer, Kelionė atbulom,  Po šiaurės dangum VII, Europos literatūros dienų Šiauliuose 2011 tekstų almanachas, Saulės delta, 2011.
Libar M. Fofana, Medžio sūnus, Po šiaurės dangum VII, Europos literatūros dienų Šiauliuose 2011 tekstų almanachas, Saulės delta, 2011.
François Jullien, “Lyra arba vėjas: kinų tradicijai būdingo lyrizmo interpretacija”, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.
Maurice Berger, Isabelle Gravillon, Mano tėvai skiriasi. Leidykla Baltos lankos, 2010.

Nariams

Naujienlaiškis