Valentinavičienė, Daina

 

Verčia iš anglų kalbos

Dalykinės sritys: istorija, literatūra, kultūra, menas.

El.p. dainavalenti@gmail.com

Gimė 1962 m. spalio 11d. Vilniuje. 1985 m. baigė anglų k. ir literatūros studijas Vilniaus universitete; 1993 m. baigė anglistikos magistrantūrą Voriko universitete (Jungtinė Karalystė). Stažavosi Lidso universitete (JK, 1994), Orhuso universitete (Danija, 2010), Sario universitete (JK, 2013), Europos Komisijoje (Liuksemburgas, 2014). Skirtingais laikotarpiais dėstė anglų kalbą VU Užsienio kalbų institute. Nuo 2007 m. dėsto VU Vertimo studijų katedroje anglų kalbą ir vertimą. Pirmoji publikacija 2002 m.

 

Vertimai iš anglų kalbos:

Ostrovsky, A., Pramanyta Rusija: nuo Gorbačiovo laisvės iki Putino karo. Briedis, 2019.

Churchill, W., Triumfas ir tragedija, (Antrasis pasaulinis karas, IV tomas). Briedis, 2017.

Churchill, W., Didžioji Sąjunga, (Antrasis pasaulinis karas, III tomas). Briedis, 2017.

Bernstein, R., Shapiro, S., Gyvenimas nelegaliai. Jono Meko fondas, 2016.

Evans, S., Romerstein, H., Stalino slaptieji agentai. Briedis, 2016.

Kultūros paveldas ir turizmas. (Straipsnių rinkinys, sudarytoja M. Lehtimäki). Kultūros paveldo departamentas, 2009.

Kendall, A., Klasikinės muzikos metraštis. (Skyriai: XVI–XIX amžiai). Mokslo ir enciklopedijų leidyba, 2007.

Ruggiero, V., Nusikaltimas literatūroje: grožinės literatūros ir deviacijų sociologija. (I–IV skyriai). Poligrafija ir informatika, 2005.

Bell, D., Kultūriniai kapitalizmo prieštaravimai. Alma litera, 2003.

McLuhan, M., Kaip suprasti medijas. Baltos lankos, 2003.

Schorske, C. E., Fin-de-siècle Viena: XIX amžiaus pabaigos politika ir kultūra. Baltos lankos, 2002.

 

Vertimai į anglų kalbą:

Kleponytė-Šemeškienė, K., Minčinauskienė, J., Petras Repšys. Piešiniai /Drawings, VGMC, 2019

Parulskis, E., Dvylikos džino butelių paslaptis/The Mystery of Twelve Bottles of Gin, kn: V. Ramanauskas, Ž. Šalkauskas, Alumi neprekiaujame – išjungtas vanduo, Mirabilis, 2019

Laučkaitė, L., Vilniaus dailė Didžiojo karo metais (santrauka anglų k.), LKTI, 2018

Kleponytė-Šemeškienė, K., Minčinauskienė, J., Mikalojus Povilas Vilutis (santrauka anglų k.), VGMC, 2017.

Jankevičiūtė, G., Telesforas Kulakauskas (santrauka anglų k.), VGMC, 2016.

Lithuania‘s Millennium: History, Art, Culture (skirtingų autorių straipsnių rinkinys, vertėjų kolektyvas), VDA, 2015

Jankevičiūtė, G., Okupacijos realijos. Pirmo ir antro pasaulinių karų Lietuvos plakatai. / Reality of Occupation. Posters in Lithuania during WWI and WWII. VGMC, 2015.

Landsbergis, V., Guilt and Atonement. The Story of January 13th. (Dokumentų, liudijimų ir prisiminimų rinkinys, vertėjų kolektyvas). JSP, 2015.

Kleponytė-Šemeškienė, K., Minčinauskienė, J., Kūnas. Lietuvių grafika 19802013/ The Body. Lithuanian Graphic Art 19802013. VGMC, 2013.

Grigaliūnas, K., Mes iš pirmo vežimo / The First Trainload: Deportees of 1941. VGMC, 2012.

 Mikučionytė, R.,  Šiuolaikiniai lietuvių menininkai / Contemporary Lithuanian Artists: Gintaras Palemonas Janonis.  LDS leidykla, 2010.

Grigaliūnas, K., Mirties dienoraščiai / Diaries of Death. VGMC, 2010

Laučkaitė, L., Šiuolaikiniai lietuvių menininkai /Contemporary Lithuanian Artists: Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė.  LDS leidykla, 2009.

Ludavičienė, J., Šiuolaikiniai lietuvių menininkai / Contemporary Lithuanian Artists: Sigitas Virpilaitis. LDS leidykla, 2008.

 

Straipsniai:

Valentinavičienė, D.,  Atminties karai Britanijoje: aistros dėl Winstono Churchillio, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-02-21

Valentinavičienė, D., Winstonas Churchillis Lietuvoje, Naujasis Židinys-Aidai, 2018 (2).

Valentinavičienė, D., Pragmatic Aspects and Conversational Mechanisms in Conflict Talk, Respectus Philologicus, 2005, 7 (12).  

 

Nariams

Naujienlaiškis