Vaitiekūnas, Dainius

Verčia iš prancūzų kalbos.  

Žanrai: proza, eseistika ir mokslinė literatūra.  

Dalykinės sritys: literatūros teorija ir kritika, naratologija, semiotika, medijos.

El. p. dainius.vaitiekunas@leu.lt

Gimė 1971-08-10 Pasvalyje. Baigė Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją. 2000 m. baigė Lietuvos edukologijos universitete lituanistikos studijas apgindamas daktaro disertaciją. LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje skaito įvairius lietuvių literatūros, semiotikos kursus. Stažavosi aukštosiose mokyklose Limože, Paryžiuje.  

 

VERTIMAI

Iš prancūzų kalbos

Knygos

Marcel Rufo. Vaikų seksualumas. Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Sabine-Bonet Melchior. Veidrodžio istorija. Vilnius: Baltos lankos, 2005. Vertimas kartu su N. Kašelioniene.
Pierre Chartier. Įvadas į didžiąsias romano teorijasVilnius: Baltos lankos, 2001. Vertimas kartu su A. Kiliesaite.

Straipsniai

Marcel Proust. Laiškai. Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos, 2007, nr. 25–26.
Gilles Deleuze. Marselis Proustas ir ženklai. Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos, 2007, nr. 25–26.
Gérard Genette. Prousto metonimija. Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos, 2007, nr. 25–26. Vertimas kartu su G. Bulybenko.
Apie naratologiją ir pasakojimus. Pokalbis su Geraldu Prince‘u. Colloquia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, nr. 34. 
Denis Bertrand. Skiriu Umberto Eco. Bernardinai.lt, 2016-03-03.

Nariams

Naujienlaiškis