Čepaitis, Tomas

Verčia iš rusų, anglų, prancūzų, lenkų kalbų.
Verčia į lietuvių, rusų kalbas.
Žanrai: proza, esė.

El.p. uzupis.fafministry11@gmail.com


Vertimai iš lietuvių į rusų kalbą:

Knyga - Леонидас Дoнскис. «Малая карта опыта».  Esė rinktinė. Изд-во Ивана Лимбаха, Ст.Петербург, 2016.
“Иностранная литература“  Nr.3 lietuviškas numeris. J.Sasnausko esė, J.Erlicko, G.Beresnevičiaus humoreskos, S.T.Kondroto apysaka «Рождение нации», 2015 kovas.
T.Venclova. 3 esė ir pasakojimai rinktinėje «Пограничье». Изд-во Ивана Лимбаха, Ст.Петербург, 2014.
Knyga - Юлюс Саснаускас «Из богословия сквериков и переулков».  С.-Петербург., Изд-во Ивана Лимбаха, 2013.
Poezijos publ.1 - J.Sasnausko esė, lietuvių poetų eilės – vertėjas ir sudarytojas. Žurnalas „Вещь“, Permė, 2012.
Knyga - D.Mitaitė „Tomas Venclova“  (kartu su M.Čepaityte) “Baltrus“, 2004.   
B.Radzevičius. Apsakymai. žurnalas „Вильнюс“,Nr. 4, 1993.
Vincas Krėvė.“Dangaus ir žemės sūnūs“ žurnalas „Вильнюс“, Nr. 3-5, 1991.
S.T.Kondrotas   «Белые камни, серые корни» Повесть. Рассказы. «Вильнюс» Nr.6, 1990.
S.T.Kondrotas   „Идея прогресса в 1897 году», «Висящий дом», «Красная лиса». Новеллы. «Литва Литературная» Nr.3, 1986.
R.Gavelis. 2 apsakymai. Žurnalas  «Литва Литературная» Nr.5, 1984.
V.Zaikauskas. 3 apsakymai. Žurnalas  «Литва Литературная» Nr.3, 1981.


Vertimai iš rusų į lietuvių kalbą


Maksimas Osipovas. „Maskva-Petrozavodskas“. Iš rusų k. „Metai“, Nr.1, 2016.
Maksimas Osipovas. „Draugas iš Lenkijos“ iš rusų k. „Literatūra ir menas“, 2015 lapkritis. 
Teffi. „Vertybių perkainojimas“. „Šiaurės Atėnai“, rugpiūčio 14 d. 2015.


Vertimai iš anglų į lietuvių kalbą


Vailderis „Piršlė“. Kauno dramos teatras. Pastatymas ruošiamas. Rež. G.Padegimas.
Poezijos publ.2 - Karen Alkalay-Gut. Eilės. „Šiaurės Atėnai“, rugpiūčio 14 d., 2015.
P.G.Wodehouse „Lordo Emsvorto draugužė“. „Nemunas“ Nr. 5, 2015 gegužė.
P.G.Vudhauzas. „Moliūgo globėjas“. „Literatūra ir menas“. 2015 rugpjūčio 8 d.
15 moterų dailininkių, kurias verta žinoti.  Vilnius, MMC, 2014.
15 šiuolaikinių dailininkų, kuriuos verta žinoti.  Vilnius, MMC, 2014.
Haimas Grade. „Sugriautos sinagogos“. Apsakymas. „Mažasis radijas“, Vilnius. 2014.
Polas Geliko. Ištrauka iš knygos „Nepalaužiamas žmogus“ apie šv.Patriką. Bernardinai.lt, 2013.
G.K.Čestertonas. „Esė“. Maždaug 10 esė įvairiu metu spausdintos „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, skaitytos „Mažajame radijuje“.
Poezijos publ.3 -Kerry Shawn Keys. Keli eilėraščiai jo lietuviškoje rinktinėje „Pokalbiai su Tertium Quid“. LRS leidykla, 2003.
Polas Geliko „Asilo stebuklas“. „Šiaurės Atėnai“,1999 gruodis.
Pjesė - Gudmundur Steinsson (Islandija) "Lukas".Pjesė versta iš anglų k. Vilniaus Vaidilos teatras, 1998. Rež. J.V.Tur
Pjesė - W.Sarojanas.  „Geriausias gyvenimo laikas“. Pjesė, Klaipėdos Dramos teatras, 1997. Rež. R.Kudžmanaitė.
Poezijos publ. 4 William Levy. „Kas pavogė vištytį?“. Eilėraščiai. Vilnius, LRS leidykla, 1997.(trečdalis knygos, kiti vertėjai: D. Judelevičius,  V.Palčinskaitė, V.Rubavičius)
Poezijos publ.5 -„Paguodos žodžiai“ . Vilnius, „Strofa“, 1997.
Herbertas Velsas. „Durelės sienoje“. „Šiaurės Atėnai“. Nr. 15, 1997.


Vertimai iš anglų į rusų kalbą


Knyga - Юхани Иханус. «По дороге в Нарву каббалист…» Poema. Vilnius, „Zarzecze“, 2014.
Knyga - Kэтрин Патерсон. «Мост в Терабитию». Москва, «Нарния» 1997, 2003, 2009.
Г.К.Честертон «Фокусник». Pjesė. Pastatyta ВГИК mokomajame teatre. Taip pat spausdinta žurnale «Современная драматургия» 1994 įr įėjo į 5 tomų G.K.Čestertono Raštus: С-Пб, Амфора, 2007. 
Анита Десаи. Рассказы. В сб. «Игры в сумерках» Повести и рассказы англояз. писателей Индии : [Сост. и предисл. Н. Демуровой] Москва, «Радуга», 1990.
Г.К.Честертон. „Mаска Мидаса». «Худшее преступление в мире». Рассказы. Журнал «Юность», 1989. Įėjo į 3 G.K. Čestertono Rinktinių Raštų rinkinius (Москва, «Эксмо», «Амфора» 1990-2016)
K.С.Льюис «Ангелы-служанки». Įėjo į 2 К.S.Ljuiso Rinktinių Raštų rinkinius, 1998.


Vertimai iš prancūzų į rusų kalbą


O.Milašius. 3 pasakos. Žurnalas „Вильнюс», 1991.


Vertimai iš lenkų į rusų kalbą


K.I.Galčinskis  - «Похождения пана Кофемолки», Одесса, «Два слона», 2002.
K.I.Galčinskis -  „Esė apie Vilnių“. žurnalas „Вильнюс», 1991.


Kiti literatūriniai darbai


Libretai


„Emi“ (kompozitorus R.Rimkus-Rimkevičius). Nepriklausomi  prodiuseriai.
„Atlantidė“ (kompozitorus R.Rimkus-Rimkevičius). Nepriklausomi prodiuseriai.
„Peras Giuntas“ (kompozitoriai K.Antanėlis, A.Navakas). Statyta VOBT 1997 m. M.Čiurlionio meno mokykloje 2016 m.


Kinoscenarijai


„Vyriška istorija“ (rež. I.Kurklietytė)
„Kita realybė“ (rež. Ignas Jonynas)

Leidėjas

Leidykloje Zarzecze išleistos 5 knygos, Užupio kalendoriai 2013 m. ir 2016 m., atvirukai, Užupio Konsitutcija įvairiomis kalbomis, buvo leidžiamas laikraštis „Užupio Heroldas“ 5 kalbomis. 

Nariams

Naujienlaiškis