Gamzajevas, Mahiras

Gamzajevas, Mahiras

Verčia iš lietuvių į azerbaidžaniečių kalbą.

Žanrai: proza, dokumentinė literatūra, lituanistinė ir politinė publicistika.

Tel.: +370 610 74 094

El.p. m.gamzajevas@gmail.com

 

Mahiras GAMZAJEVAS (Mahir HƏMZƏYEV) gimė 1958 m. kovo 8 d. Kuboje, Azerbaidžane. Lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojas, publicistas, vertėjas. Nuo 1979 m. gyvena ir dirba Vilniuje. 1985 m. išrinktas Lietuvos TSR knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos atsakinguoju sekretoriumi, 1994 m. – Vilniaus knygos draugijos pirmininku. 1983 m. neakivaizdžiai baigė Baku universiteto azerbaidžaniečių filologijos fakultetą. Diplominio darbo tema – „Azerbaidžaniečių ir lietuvių literatūriniai bei kultūriniai ryšiai“. Šis darbas išspausdintas Baku universiteto mokslo leidinyje. Rekomendavus Lietuvos rašytojų sąjungai buvo priimtas į Vilniaus universiteto aspirantūrą ir 1984–1989 m. studijavo šio universiteto Filologijos fakulteto aspirantūroje. Darbo tema: „Lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūriniai bei kultūriniai ryšiai XIX–XX a.“. Vadovas – prof. Vytautas Kubilius. Į azerbaidžaniečių kalbą išvertė lietuvių tautosakos, lietuvių autorių literatūros ir publicistikos kūrinių. Kartu su lietuvių rašytojais į lietuvių kalbą išvertė azerbaidžaniečių autorių kūrinių. Tyrinėjimų sritys: lietuvių ir azerbaidžaniečių istoriniai, literatūriniai bei kultūriniai ryšiai, komparatyvistinės ir kultūrologijos studijos, Lietuvos išeivija Azerbaidžane XIX–XX a., Lietuvos ir Azerbaidžano 1918–1922 m. tarpvalstybiniai santykiai, Vinco Krėvės visuomeninė-politinė ir diplomatinė veikla 1909–1920 m. Baku, LDK totorių, karaimų, žydų ir gudų palikuonių kultūriniai bei visuomeniniai politiniai ryšiai su Azerbaidžanu, azerų kilmės kovotojų dalyvavimas 1944–1953 m. Lietuvos ginkluotame antisovietiniame pogrindyje. Nuo 1988 m. Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas. Vienas iš Lietuvos tarpnacionalinės koordinacinės asociacijos steigėjų ir jos dalyvių (1988–1992). Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys (1990–1991). Vienas iš Lietuvos Tautinių bendrijų tarybos (TBT) steigėjų (1991-01-31). TBT pirmininkas (2009–2012). TBT 1991–2012 m. ir 2015–2019 m. kadencijų narys. Azerbaidžano rašytojų sąjungos narys (2006). Visuotinės lietuvių enciklopedijos redakcinės kolegijos narys (2002). Įtrauktas į „Books from Lithuania“ vertėjų sąrašą. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą užsienyje 2006 m. M. Gamzajevui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis. LR Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu 2016 m. gegužės mėn. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. Pirmas vertimas iš lietuvių literatūros išspausdintas 1983 m. birželio 15 d. Baku laikraštyje „Azərbaycan pioneri“.


VERTIMAI

Knygos

1. „Pasakų tiltai“. Estų, latvių ir lietuvių pasakos, iliustruotos Azerbaidžano, Armėnijos ir Gruzijos vaikų piešiniais. Lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“. Vilnius, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2005, spausdino UAB „Kopa“, 54 psl. ISBN 9955-9746-6-4

2. „Eglė žalčių karalienė“ („Su ilanları kraliçası Əgle“). Dailininko Kazio Šimonio iliustracijos. Vilnius, „Kronta“, 2008 m., 28 psl. Tiražas – 350 egz. ISBN 978-9955-734-90-1

3. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ („Rytų pasakos“). Išleista serijoje „Iš pasaulio literatūros – Books“.Turinys. 1. M. Gamzajevo įžanginis straipsnis „Nuoširdus ir didelis Azerbaidžano bičiulis“. 2. „Azerstano šalis“. 2. „Moteris“. 3. „Indas, kuriame karalius laiko geriausią savo vyną“. 4. „Priešingos jėgos“. 5. „Bolševikai“. 6. V. Krėvės kolegos ir bičiulio, azerbaidžaniečių literatūros klasiko Abdulos Šaigo prisiminimai apie rašytoją „Mano kolega lietuvis“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos vertimų centro leidykla “Mütərcim” , 2010 m., 125 psl.

4. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ („Rytų pasakos“). Išleista serijoje „ATV kitab“. Baku, leidykla „Parlaq Imzalar“, 2015 m., 200 psl. ISBN 978-9952-8289-2-4

5. „Dede Gorgudo sakmės“ Baltijos tautų kalbomis“. Monografija apie daugelio tiurkų tautų, taip pat azerbaidžaniečių nacionalinio epo  „Dede Gorgudo Knyga“ („Book of Dede Korkut“) vertimus į lietuvių, latvių ir estų kalbas. Knygos mokslinis redaktorius ir įžanginio straipsnio autorius Azerbaidžano nacionalinės mokslų akademijos viceprezidentas, Nizami literatūros instituto direktorius,  akademikas Isa Habibeili (İsa Həbibbəyli). Baku, leidykla „Elm və təhsil“, 2017 m., 116 psl. ISBN 978-9952-8176-6-9

6. „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai“ (kultūrologiniai straipsniai, literatūrinės recenzijos, istorinė publicistika, politologiniai užrašai, dokumentinės apybraižos, pokalbiai ir esė). Vilnius, leidykla „Žara“, 516 psl.  ISBN 978-9986-34-360-8   

Vertimai periodikoje

1. Lietuvių liaudies pasakos. 1. „Vargšas ir besotis“. 2. „Našlaitėlis ir milžinas”. Baku, laikraštis vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams „Azərbaycan pioneri“, 1983 m. birželio 15 d. Nr. 47

2. Algirdas POCIUS. „Dešimt prancūziškų žodžių“. Apsakymas (sutrumpintas variantas). Baku,
Azerbaidžano LKJS CK dienraštis „Azərbaycan gəncləri“, 1987 m. kovo 21 d. Nr. 35

3. Lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat qəzeti“, 2005 m. liepos 29 d. Nr. 30

4. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ (iš ciklo „Rytų pasakos“)Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 2006 m. Nr. 1

5. Vincas KRĖVĖ. „Indas, kuriame karalius laiko geriausią savo vyną“ (iš ciklo „Rytų pasakos“). Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 2006 m. Nr. 9

6. Vincas KRĖVĖ. „Bolševikai“. Dokumentinė-politinė apybraiža. Vilnius, naujienų portalas www.slaptai.lt 2010 m. balandžio 26 d.

7. Arvydas VALIONIS. „V. Krėvės-Mickevičiaus sugrįžimas į Azerstaną“. Pokalbis. Su vertėju Mahiru Gamzajevu kalbėjosi vertėjas ir kritikas Arvydas Valionis. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2010 m. gruodžio 8 d. Nr. 224

8. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ (iš ciklo „Rytų pasakos“)I dalis. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2012 m. gruodžio 15 d., Nr. 229

9. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ (iš ciklo „Rytų pasakos“)II dalis. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2012 m. gruodžio 22 d. Nr. 234

10. Vincas KRĖVĖ. „Azerstano šalis“ (iš ciklo „Rytų pasakos“)III dalis. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2012 m. gruodžio 30 d. Nr. 240

11. Danielius MUŠINSKAS. Novelės: 1. „Saulėlydis Lietuvoj“. 2. „Paskutinieji negaus nieko“. 3. „Alkani miegos sotūs“. 4. „Nuogi atrodys gražiai“. 5. „Prarijus varlę“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 2013 m. Nr.12 (versta kartu su Arifė Arifgyzy).

12. Algirdas POCIUS. „Dešimt prancūziškų žodžių“. Apsakymas (pilnas variantas). Baku, visuomeninis politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2013 m. gruodžio 17 d. Nr. 231

13. Jonas BILIŪNAS. Novelės: 1. „Laimės žiburys“. 2. „Kliudžiau“. 3. „Brisiaus galas“. Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 2015 m. Nr. 3

14. Vincas KRĖVĖ. „Bolševikai“. Dokumentinė, politinė apybraiža. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2015 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 142

15. Halina Kobeckaitė. „Judėdami į priekį dairykimės ir atgal“. Esė. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2017 m. balandžio 29 d. Nr. 75

16. Sigitas Geda. „Kelionės į Kaukazą“. Esė. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2017 m. lapkričio 23 d. Nr. 214

17. Vincas KRĖVĖ. „Daina apie Arą“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat qəzeti“. 2018 m. gegužės 26 d. Nr. 20  

18. Vincas KRĖVĖ. „Daina apie Arą“. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2018 m. birželio 6 d. Nr. 101

19. Irena ALEKSAITĖ. „D. Mamedguluzadės apsakymų ir lietuvių autorių kūrinių paralelės“.     Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis “Ədəbiyyat qəzeti“, 2019 m. kovo 8 d. Nr. 9

PAŽODINIAI LIETUVIŲ POEZIJOS VERTIMAI

Knygos ir almanachai

1. Alfonsas BUKONTAS. Eilėraščiai. 1. „Akimirksniui pakelkite akis nuo laikraščių“. 2. „Aš nežinau, kur tu eini, kas tu...“. Baku, Literatūrinis almanachas „Göy qurşağı“, II knyga. Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla „Yazıçı“, 1985 m., 340 psl.

2. Alfonsas BUKONTAS. Trys eilėraščiai. Išspausdinti poeto Bachtijaro Vahabzadė knygoje „Juk pasaulis sukasi“ („Axı dünya fırlanır“). Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla „Yazıçı“, 1987 m.  208 psl.

3. Alfonsas MALDONIS. Penki eilėraščiai. Išspausdinti poeto Bachtijaro Vahabzadė knygoje „Juk pasaulis sukasi“ („Axı dünya fırlanır“). Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla „Yazıçı“, 1987 m.  208 psl.

4. Alfonsas MALDONIS. Eilėraščių rinkinys „Motinos vaikšto po žemę“ (66 eilėraščiai). Baku,
Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla „Yazıçı“, 1987 m., 117 psl.

Vertimai periodikoje

1.Antanas STANEVIČIUS. Eilėraščiai. 1. „Mano kaime sava saulė“. 2. „Tu viena, kurią visi be pavydo gali mylėti“. 3. „Mama, ar besurasime laiko prisėsti, išsišnekėti“. 4. „Eismas“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat və incəsənət“, 1983 m. lapkričio 25 d. Nr. 47

2. Alfonsas BUKONTAS. Penki eilėraščiai. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Azərbaycan“, 1984 m. Nr. 5

3. Alfonsas MALDONIS. Eilėraščiai. 1. „Motinos vaikšto po žemę“. 2. „Viešbutis“. 3. „Gamtos apsaugos era“. 4. „Siluetai“. 5. „Atodūsis“. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 1985 m. Nr. 7

4. Antanas STANEVIČIUS. 6 (šeši) eilėraščiai. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2017 m. spalio 17 d. Nr. 188

LIETUVIŲ KULTŪROLOGINIŲ, PUBLICISTINIŲ KŪRINIŲ IR OFICIALIŲ TEKSTŲ
VERTIMAI

Periodikoje bei rinktinėse

1.„Baltijos dovana Kaukazo vaikams“. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parengtos ir Vilniuje 2005 m. azerbaidžaniečių kalba išleistos knygos „Nağıllar körpüsü“ („Pasakų tiltai“) pratarmė. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat qəzeti“, 2005 m. liepos 29 d. Nr. 30

2. Halina KOBECKAITĖ . 2004–2007 m. LR prezidento Valdo Adamkaus patarėjos Halinos Kobeckaitės kalba, pasakyta 2006 m. kovo 16 d. Baku vykusiame II Pasaulio azerbaidžaniečių suvažiavime. II Pasaulio azerbaidžaniečių suvažiavimo medžiagaBaku, leidykla „Çaşıoğlu“, 2006 m. 192 psl. ISBN 9952-27-038-0

3. Valdas ADAMKUS. Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus kalba, pasakyta per oficialią vakarienę, surengtą LR Prezidento ir ponios Almos Adamkienės garbei 2006 m. birželio 8 d. Baku, oficialaus vizito Azerbaidžane metu. Baku, Azerbaidžano valstybinė naujienų agentūra www.Azertag.az, 2006 m. birželio 8 d.

4. Gediminas KIRKILAS. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko G. Kirkilo sveikinimo raštas Pasaulio azerbaidžaniečių ir turkų išeivijos organizacijų vadovų I Forumo, įvykusio 2007 m. kovo 9 d. Baku, dalyviams. Baku, valstybės laikraštis „Azərbaycan“, 2007 m. kovo 10 d.

5. Valdas ADAMKUS. Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus kalba, pasakyta per oficialią vakarienę, surengtą Azerbaidžano Respublikos prezidento Ilhamo Alijevo garbei 2007 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje, oficialaus vizito metu . Baku, dienraštis „Xalq qəzeti“, 2007 m. rugsėjo 16 d. Nr. 208

6. Vytautas LANDSBERGIS. „Azerbaidžano tragedija“. Analitinis straipsnis. Baku, naujienų portalas www.mediaforum.az 2010 m. sausio 27 d.

7. Andrius KUBILIUS. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko A. Kubiliaus sveikinimo raštas
Azerbaidžano Respublikos prezidentui Ilhamui Alijevui ir azerbaidžaniečių išeivijai Pasaulio azerbaidžaniečių III suvažiavimo, įvykusio 2011 m. liepos 5 d. Baku, proga.

8. Kęstutis OGINSKAS. „Imperijos grimasos. Žurnalisto K. Oginsko interviu su uždrausto Azerbaidžano laikraščio redaktoriumi Nadžaf Nadžafovu 1990 m. sausio mėn“. Baku, visuomeninispolitinis dienraštis „Azadlıq“, 2012 m. sausio 21 d.

9. Vytautas LANDSBERGIS. „Visos šios nesąmonės žada ne ką kita, o karą“. V. Landsbergio 2008 m. spalio 30 d. laiškas Europos Komisijos prezidentui p. J. M. Barroso dėl Kalnų Karabacho konflikto sprendimo paieškų ir J. M. Barroso 2009 m. sausio 21 d. atsakymas. Politinė publicistika. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2012 m. balandžio 18 d. Nr. 65

10. Vytautas LANDSBERGIS. „Europinio Kaspijos miražo viršūnėje turi būti Nabukas“. Politinė
publicistika. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2013 m. gegužės 2 d. Nr. 77

10. Arvydas BANIULIS. „Profai“ – profesionalai ar profanai?“ Lietuvos istoriko A. Baniulio straipsnis. Politinė publicistika. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2013 m. rugpjūčio 15 d.

11. Donatas VALANČIAUSKAS. „Gudrus paršelis du spenius čiulpia?“. Politinis pamfletas. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 26 sentyabr 2013 m. rugsėjo 26 d.

12. Vidmantas VALIUŠAITIS. „Lietuva ir Azerbaidžanas: išsaugoti laisvės kovos solidarumo dvasią“. Politinė esė. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalas „Ulduz", 2013 m. Nr. 5

13. Imantas MELIANAS. „Lietuvoje išspausdinta akademiko Ramizo Mehdijevo istorinė apybraiža apie 1990 m. sausio 20-osios Baku tragediją“. Recenzija. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2014 m. vasario 1 d.

14. Imantas MELIANAS. „O kur buvome iki šiol?!“. Politinė publicistika. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2014 m. balandžio 10 d. Nr. 60

15. Ričardas LAPAITIS. Azerbaidžano prezidentas A. Elčibėjus: žvilgsnis į ateitį nuo bedugnės krašto“. Interviu. Laikraščio „Lietuvos rytas“ korespondento R. Lapaičio 1992 m. birželio mėnesį Baku įvykęs pokalbis su Azerbaidžano Respublikos prezidentu Abulfazu Elčibėjumi. Baku, naujienų portalas www.davam.az 2014 m. gegužės 2 d.

16. Rita MILIŪTĖ. „Buvęs Politinio Biuro narys, KGB atsargos generolas Heidaras Alijevas: Azerbaidžanas turi eiti Lietuvos keliu“. Interviu. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat qəzeti”, 2014 m. gegužės 9 d. Nr. 17

17. Antanas A. JONYNAS. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko A. A. Jonyno sveikinimo raštas Azerbaidžano rašytojų sąjungos pirmininkui Anarui Rasul oglu Rzajevui Azerbaidžano rašytojų sąjungos XII-ojo suvažiavimo ir Azerbaidžano rašytojų sąjungos įkūrimo 80-ųjų metinių proga. Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos savaitraštis „Ədəbiyyat qəzeti“, 2014 m. birželio 20 d. Nr. 23

18. Laurynas KASČIŪNAS. „Sausio 20-osios Baku tragedija ir tautinis identitetas“. Politologijos straipsnis. Baku, visuomeninis, politinis ir literatūrinis laikraštis „525-ci qəzet“, 2015 m. sausio 17 d. Nr. 10

19. Tomas SRĖBALIUS. „Karas – pagrindinė problema“. 1990 – 1993 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ korespondento T. Srėbaliaus pokalbis su Azerbaidžano Respublikos užsienio reikalų ministru Tofiku Gasymovu 1992 m. liepos mėn. Baku, dienraštis „Hürriyyət“, 2018 m. balandžio 10 d. Nr. 26

AZERBAIDŽANIEČIŲ LITERATŪROS VERTIMAI

Knygos

1.Pasakų tiltai“. Armėnų, azerbaidžaniečių ir gruzinų pasakos, iliustruotos Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikų piešiniais. Azerbaidžaniečių pasaka „Stebuklingas žiedas“. (Versta kartu su Halina Kobeckaite). Vilnius, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2005, spausdino UAB „Kopa“, 56 psl. ISBN 9955-9746-2-1

2. Ramizas Mehdijevas. „Azerbaidžano praeities netektys ir ateities vizija“. Vilnius, UAB Balto print, 2015 m. 125 psl. (Versta kartu su Edita Ratkuviene). ISBN 978-609-95697-0-3

3. Džalilas Mamedguluzadė. „Nerimas“. Apsakymai ir pjesė. Vilnius, UAB „Standartų spaustuvė“, 2016 m., 165 psl. (Versta kartu su Irena Aleksaite). ISBN 978-609-95862-0-5

4. Elčinas Huseinbeili. „Pilkojo asilo laiškai“ (apsakymų rinkinys). Vilnius, Leidėjas Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija, 2017 m. 148 psl. Spausdino UAB Balto print. (Versta kartu su Halina Kobeckaite). ISBN 978-609- 95697-3- 4

Periodikoje

1. Mamedas NAMAZAS. „Atlaidžiosios motinos“. Apsakymas. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1982 m. balandžio 2 d. Nr. 63 (Versta kartu su Gediminu Radvilu).

2. Giulhusein HUSEINOGLU. „Gražuolė“ (eilėraštis proza). Vilnius, „Vakarinės naujienos“, 1983 rugpjūčio 22 d. Nr.190 (Versta kartu su Gediminu Radvilu).

3. Rešadas MEDŽIDAS. „Rugsėjo 10-oji“. Apsakymas. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2008 m. liepos 4 d. Nr. 27 (Versta kartu su Edita Ratkuviene).

4. Vahidas GAZI. „Juodos duonos šviesi pluta“ (Esė iš ciklo „Prisiminimų pėdsakai“). Vilnius, „Lietuvos žinios“, 2010 m. vasario 26 d. Nr. 46 (Versta kartu su Edita Ratkuviene).

5. PERVIN. „Samirui“. Apsakymas. Vilnius, „Šiaurės Atėnai“, 2012 m. liepos 6. Nr. 25 (Versta kartu su Edita Ratkuviene).

6. Elčinas HUSEINBEILIS. „Mano močiutė, senelis ir komunizmas“. Apsakymas. Vilnius „Šiaurės Atėnai“, 2013 m. vasario 1 d. Nr. 5 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

7. Elčinas HUSEINBEILIS. „Kai vandenys giedojo giesmę saulei“. Apsakymas. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2013 m. kovo 1 d. Nr. 9 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

8. Elčinas HUSEINBEILIS. „Kapinių nuotaka“. Apsakymas. Kaunas, „Nemunas“, 2013 m. kovo 14-20 d. Nr. 10 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

9. Elčinas HUSEINBEILIS. „Saulė spigina į akis“. Apsakymas. Vilnius, „Metai“, 2013 m. balandis. Nr. 4 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

10. Elčinas HUSEINBEILIS. „Žaidimas“. Apsakymas. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2014 m. gegužės 2 d. Nr. 18 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

11. Elčinas HUSEINBEILIS. „Pirmasis bučinys“. Apsakymas. Vilnius, „Šiaurės Atėnai“, 2014 m. birželio 20 d. Nr. 22 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

12. Elčinas HUSEINBEILIS. „Karvelis“. Apsakymas. Vilnius, „Šiaurės Atėnai“, 2014 m. birželio 20 d. Nr. 22 (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

13. Ramizas MEHDIJEVAS. „Azerbaidžaniečių genocido realijos“ (istorinė apybraiža, I dalis). Vilnius, Lietuvos aktualijų portalas www.slaptai.lt 2014 m. sausio 27 d. (Versta kartu su Edita Ratkuviene).

14. Ramizas MEHDIJEVAS. „Azerbaidžaniečių genocido realijos“ (istorinė apybraiža, II dalis). Vilnius, Lietuvos aktualijų portalas www.slaptai.lt 2014 m. sausio 29 d. (Versta kartu su Edita Ratkuviene).

15. Elčinas HUSEINBEILIS. „Pilkojo asilo laiškai“. Apsakymas. Vilnius, savaitraštis „Literatūra ir menas“, 2016 m. balandžio 8 d. Nr. 14  (Versta kartu su Halina Kobeckaite).

16. Džalilas Mamedguluzadė. „Pirverdžio gaidelis“. „Tetulė Fatma“. Apsakymai. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2017 m. sausio 6 d. Nr. 1 (Versta kartu su Irena Aleksaite).

Pažodiniai azerbaidžaniečių poezijos vertimai

1. Bachtijaras VAHABZADĖ. Eilėraščiai ir gazelė.1. „Atminties riba“. 2. „Motina gamta“. 3. „Bokštas ir tvora“. 4. „Slėnio vaivorykštė“. 5. „Gazelė“. 6. „Mano išeinantys, mano ateinantys“. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1982 m. balandžio 3 d. Nr. 14. Vertė poetas Alfonsas Bukontas.

2. Abdula ŠAIGAS . Eilėraščiai. 1. „Draugui tiesiu rankas“. 2. „Žvelk tolyn“. 3. „Prie kranto inkarą išmes“. Vilnius, „Tiesa“, 1982 m. balandžio 4 d. Nr. 78. Vertė Alfonsas Bukontas.

3. Eldaras NASIBLIS. Eilėraščiai. 1. „Žavus pasaulis!“ 2. „Myliu“ jei netyčia ištarsi“. 3. „Vienišas naktį. Su mūza“. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1984 m. liepos 20 d. Nr. 139. Vertė Antanas Stanevičius.

4. NIZAMI. Lyrika (iš gazelių, iš rubajatų, iš kasidžių). Vilnius, „Kultūros barai“, 1984 m. Nr.11 Vertė Linas Broga.

5. NIZAMI. Iš poemos „Leili ir Medžnūnas“. 1. „Antrasis Naufalio mūšis“. 2. „Medžnūno draugystė su žvėrimis“. Vilnius, „Pergalė“, 1984 m. Nr. 12. Vertė Linas Broga.

6. Bachtijaras VAHABZADĖ. Eilėraščiai. 1. „Ramybę užrašyti...“. 2. „Kokie vis dėlto gražūs debesys“. 3. „Mes iš vienų namų“. 4. „Mano sielos pasaulis“. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1985 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 35. Vertė Alfonsas Bukontas.

7. Bachtijaras VAHABZADĖ. Eilėraščiai. 1. „Panašumas“. 2. „Iš kur tau žinoti?“. 3. „Naktys traukiniuose“. Vilnius, „Tiesa“, 1987 m. liepos 24 d. Nr. 171 Vertė Alfonsas Bukontas.

8. Bachtijaras VAHABZADĖ. Eilėraščiai, išspausdinti poeto Alfonso Bukonto knygoje „Penktas metų laikas“. Vilnius, „Vaga“, 1997 m., vertimai iš B. Vahabzadė poezijos, psl. 123-126.

9. Bachtijaras VAHABZADĖ. Eilėraštis „Slėnio vaivorykštė...“. Išspausdintas poezijos rinkinyje „Tavo vardą tariu pakuždom“ (Kaukazo tautų meilės lyrika). Klaipėda, leidykla „Eglė“, 2005 m. psl. 116. Vertė Alfonsas Bukontas.

10. Šakiras SADYGOVAS. Azerbaidžaniečių kilmės Lietuvos partizano eilėraščiai iš užrašų knygelės. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 42. Vertė Alfonsas Bukontas.

11. Šakiras SADYGOVAS. Azerbaidžaniečių kilmės Lietuvos partizano eilėraščiai iš užrašų knygelės. Lietuvos kariuomenės kanceliarijos karinės periodikos redakcijos karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas „KARDAS“. Vilnius, 2015 m. Nr. 4. Vertė Alfonsas Bukontas.

SVARBESNI LITERATŪROLOGINIAI, PUBLICISTINIAI STRAIPSNIAI, RECENZIJOS IR POKALBIAI, SKELBTI LIETUVOS PERIODIKOJE

1.„Monografija apie literatūros ryšius“. Recenzija. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1980 m. balandžio 12 d. Nr. 15

2. Rytų vartai“ gintaro krašte“. Recenzija apie poeto Samedo Vurguno 1980 m. Vilniuje išleistą poezijos rinkinį “Rytų vartai“. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1981 m. kovo 14 d. Nr. 11

3. „Ryšiai su Azerstano žeme“. Pokalbis. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1982 m. balandžio 2 d. Nr. 63. Kalbėjosi Gediminas Radvilas.

4. Straipsnis apie poeto Bachtijaro Vahabzadė kūrybą. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1982 m. balandžio 3 d. Nr. 14

5. „Nuo Baltijos iki Kaukazo“. Apie Antano Vienuolio kūrybos ryšius su azerbaidžaniečių istorija, literatūra ir tautosaka. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1982 m. balandžio 3 d. Nr. 14

6. „Azerbaidžaniečių literatūros klasikas“. Apie azerbaidžaniečių literatūros klasiko Abdula Šaigo ir lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės draugystės ir kūrybinius ryšius. Vilnius, „Tiesa“, 1982 m. balandžio 4 d. Nr. 78

7. „Nematomi tiltai“. Apie lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinius ryšius. Kaunas, „Nemunas“, 1982, Nr. 8

8. Lietuviškas žodis Azerbaidžane“. Apie 1982 m. Baku azerbaidžaniečių kalba išleistą lietuvių apsakymų antologiją. Vilnius, „Gimtasis kraštas“, 1982 m. rugsėjo 30 d. Nr. 30

9. Jį mena amžinųjų ugnių krašte“. Apie rašytojo Vinco Krėvės gyvenimą, veiklą ir kūrybą Azerbaidžane. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1982 m. spalio 22. Nr. 202

10. Dar vienas tiltas“. Recenzija apie lietuvių apsakymų rinkinį, išleistą azerbaidžaniečių kalba 1982 m. Вaku. Vilnius, „Pergalė“, 1983, Nr.2

11. „Nuostabaus krašto poezija“. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1984 m. liepos 20 d. Nr. 139

12. Susiję su Lietuva“. Apie Lietuvos ir Azerbaidžano XIX – XX a. pradžios literatūrinius, kultūrinius ryšius ir Vilniaus universiteto auklėtinių orientalistikos darbus. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1984 m. liepos 28 d. Nr. 30

13. „Draugystės gijos“. Literatūrinis straipsnis apie Azerbaidžano tematiką lietuvių literatūroje ir Lietuvos tematiką azerbaidžaniečių literatūroje. Vilnius, „Tiesa“, 1984 m. rugsėjo 15 d. Nr. 214

14. „Į rusų, armėnų, azerbaidžaniečių, ukrainiečių kalbas“. Pokalbis. Vilnius, „Komjaunimo tiesa“, 1984 m. rugsėjo 28 d. Nr. 186. Kalbėjosi Gediminas Radvilas.

15. Poeto laikas“. Apie azerbaidžaniečių literatūros klasiko, poeto Bachtijaro Vahabzadė kūrybą ir ryšius su Lietuva. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1985 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 35

16. Vertimai ir sąveikos“. Apie lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinius ryšius meninio vertimo kontekste. Vilnius, „Pergalė“, 1985 m. spalis. Nr.10

17„Adomas Mickevičius Kaspijos pakrantėje“. Apie A. Mickevičiaus eilėraščių ciklo „Krymo sonetai“ ir kitų lyrikos kūrinių vertimų, išleistų 1985 m. azerbaidžaniečių kalba Baku, recenzija. Vilnius, „Literatūra ir menas, 1985 m. lapkričio 30 d. Nr. 48

18. „Kaip žiburys patsai savim liepsnok“. Recenzija apie azerbaidžaniečių literatūros klasiko Nizami poemą „Leili ir Medžnūnas“, išleistą 1985 m. Vilniuje. Vilnius, „Pergalė“, 1985, Nr.12 (Bendraautoris Alfonsas Bukontas).

19. „Vilniaus knygos šventė“. Vilnius, „Vakarinės naujienos“, 1986 m. gegužės 28 d. Nr. 122

20. „Laisvalaikis su knyga“. Vilnius, „Vakarinės naujienos“, 1986 m. liepos 7 d.

21. Knygos bičiulių konferencija“. Informacinis straipsnis. Vilnius, „Vakarinės naujienos“, 1987 m. kovo 4 d. Nr. 52

22. „Dominantė - žmogus“. Įvadinis straipsnis katalogui „Alfonso Čepausko ekslibrisai“. Vilnius, 1989 m. spalis, LKP CK leidyklos spaustuvė.

23. Atkuriami seni ryšiai“. Pokalbis. Vilnius, „Lietuvos aidas“, 1992 m. spalio 24 d. Nr. 209 Ričardo Lapaičio pokalbis su Azerbaidžano Respublikos Įgaliotiniu Lietuvoje Mahiru Gamzajevu.

24. „Prie tarpvalstybinio bendravimo ištakų“. Straipsnis apie lietuvių ir azerbaidžaniečių 1909 - 1920 m. visuomeninius, istorinius, kultūrinius ryšius bei tarpvalstybinius santykius. Vilnius, „Lietuvos aidas“, 1995 m. gegužės 27 d. Nr. 111

25. Azerbaidžano Nepriklausomybei – 84 metai“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2002 m. Nr. 2

26. „Nuotolius priartinantys susitikimai“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2002 m. Nr. 3

27. „Atkurtos nepriklausomybės keliais“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2002 m. Nr. 4

28. „Šiaudinių pastogių poezija po pusmėnulio ir žvaigždės ženklu“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2002 m. Nr. 4

29. „Baku ir Vilniaus tragedijos – tarsi suklonuotos žudynės“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2003 m. Nr. 1

30. Novruz – šviesos, gerumo ir atsinaujinimo šventė“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2003 m. Nr. 1

31. „Ryškiausi valstybingumo istorijos puslapiai“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2003 m. Nr. 2

32. Pietų Kaukazas ir Europos Sąjunga: kelias per Lietuvą“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2003 m. Nr. 3-4

33. Azerbaidžaniečiai V.Krėvės gimtinėje... ir V.Krėvės muziejuje Vilniuje“. Apie V.Krėvės literatūrinius renginius Merkinėje ir Vilniuje. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2003 m. Nr. 3-4

34. „Azerbaidžano Nepriklausomybės 86-ųjų metinių minėjimas“. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV informacinis leidinys, 2004 m. Nr.1-2

35. „Skaitydamas Jūsų laikraštį, aš jaučiu totorių bendruomenės gyvenimo pulsą“. Pokalbis. Kaunas, laikraštis „Lietuvos totoriai“, 2006 m. lapkričio 12 d. Nr.11-12. Kalbėjosi vyr. redaktorius Galimas Sitdykovas.

36. „Nuo Krėvės iki azerų“. Pokalbis. Kaunas, savaitraštis „Nemunas“, 2007 m. sausio 18–24. Nr. 3. Kalbėjosi publicistas ir rašytojas Povilas Sigitas Krivickas.

37. Lietuvos ir Azerbaidžano santykius skatina kultūriniai projektai“. Pokalbis. Vilnius, „Lietuvos žinios“, 2007 m. rugsėjo 13 d. Nr. 209. Kalbėjosi politologas, publicistas Maratas Iljasovas.

38. Tiltai, jungiantys kultūras“. Kultūrologinis pokalbis. Vilnius, „Respublika“, 2007 m. gruodžio 15 d. Nr. 288. Kalbėjosi žurnalistė Zita Voitiulevičiūtė.

39. Šiame pasaulyje ne viskas perkama, ne viskas parduodama“. Pokalbis. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV ir tautinių bendrijų namų informacinis leidinys, 2008, Nr. 1. Kalbėjosi leidėjas ir žurnalistas Gintaras Visockas.

40. „Azerbaidžano nacionalinė šventė – Respublikos diena“. Straipsnis. Vilnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV ir tautinių bendrijų namų informacinis leidinys, 2008, Nr. 2

41. Nepriklausomybės ištakos – atspirtis darbams“. Pokalbis. Vilnius, laikraštis „Respublika“, 2008 m. birželio 9 d. Nr. 129. Kalbėjosi žurnalistė Zita Voitiulevičiūtė.

42. „Varėnos šviesuolis Azerbaidžane“. Pokalbis (I dalis). Varėna, „Merkio kraštas“, 2008 m. rugsėjo 30 d. Nr. 73. Kalbėjosi žurnalistas, socialinių mokslų daktaras Jonas Vėlyvis.

43. „Varėnos šviesuolis Azerbaidžane“. Pokalbis (II dalis). Varėna, „Merkio kraštas“, 2008 m. spalio 14 d. Nr. 77. Kalbėjosi Jonas Vėlyvis.

44. „Varėnos šviesuolis Azerbaidžane“. Pokalbis (III dalis). Varėna, „Merkio kraštas“, 2008 m. lapkričio 7 d. Nr. 84. Kalbėjosi Jonas Vėlyvis.

45. „Varėnos šviesuolis Azerbaidžane“. Pokalbis (IVdalis). Varėna, „Merkio kraštas“, 2008 m. lapkričio 11 d. Nr. 85. Kalbėjosi Jonas Vėlyvis.

46. „Lietuva – laivas, kurio nenoriu palikti“. Pokalbis. Vilnius, „Respublika“, 2009 m. kovo 14 d. Nr. 65. Kalbėjosi žurnalistas Sergejus Tichomirovas.

47. „Minėjimas – tėvynės gynėjų garbei ir istorinei tiesai“. Pokalbis. Vilnius, „Respublika“, 2010 m. sausio 20 d., Nr. 15. Kalbėjosi žurnalistė Zita Voitiulevičiūtė.

48. „V. Krėvės-Mickevičiaus sugrįžimas į Azerstaną“. Pokalbis. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2010 m. spalio 22 d. Nr.39. Kalbėjosi vertėjas ir kritikas Arvydas Valionis.

49. „Nesiėmę veiksmų, galime pralaimėti kaip 1939–1940 metais“. Pokalbis. Vilnius, laikraštis „15 min.”, publikuota 2011 vasario 25 d., Nr. 18. Kalbėjosi Gediminas Cibulskis.

50. „Tautinės bendrijos pilietinės visuomenės kūrimo procese“. Kalba, pasakyta LR Seimo Žmogaus teisių komiteto ir LR Seimo Europos informacijos biuro organizuotoje Europos Savaitės diskusijoje „Europos vienybė – Tautų įvairovė. Tautinės mažumos Lietuvoje“. Vilnius, LR Seimo Europos informacijos biuras, 2011 m. gegužės 11 d.

51. „Lietuviško miško brolis iš vynuogių slėnio“. Vilnius, „Lietuvos žinios“, 2011 m. gegužės 27 d. Nr. 122. (Bendraautoris Aras Lukšas).

52„Lietuva – Azerbaidžanas: išplėšti istorijos puslapiai“. Dokumentinis, istorinis straipsnis. Vilnius, „Lietuvos žinios“, 2011 m. lapkričio 25 d. Nr. 272

53. „Tamsoji diplomatijos pusė“. Dokumentinis, istorinis straipsnis. Vilnius, „Lietuvos žinios“, 2011 m. gruodžio 2 d. Nr. 278

54. „Valdemaras Tomaševskis neturi teisės kalbėti visų tautinių mažumų vardu”. Pokalbis. Kalbėjosi žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Vilnius, naujienų portalas Delfi.lt 2012 m. sausio 10 d.

55. „Tautinės bendrijos Lietuvos kelyje į Laisvę“. Kalba Lietuvos mokslų akademijoje 2012 m. kovo 10 d. Sąjūdžio valandoje su Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininku, Sąjūdžio garbės pirmininku, Europos parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu. Vilnius, Lietuvos Sąjūdžio portalas, 2012 metų kovo 10 d.

56. Kalba iškilmingame Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime LR Seime 2012 m. Vilnius, žurnalas “Seimo Kronika”, VĮ Seimo leidykla “Valstybės žinios”, 2012 m., sausis – kovas. Nr. 1

57. „Žvilgsnis iš Baku“. Literatūrinis straipsnis. Vilnius, „Metai“, 2012. Nr. 12

58. Kultūrų tiltai“. Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2013 m. Nr. 1

59. „Lietuvių ir azerbaidžaniečių bendrystės paženklintais kovos už laisvę keliais“. Kalba, pasakyta minėjime "Baku -Vilnius: lemtingi sausio įvykiai Laisvės kelyje", įvykiusiame 2013 m. sausio 18 d. LR Seimo Konstitucijos salėje. Vilnius, naujienų portalas www.slaptai.lt 2013 m. sausio 21 d.

60. „Tai prasidėjo ne šiandien ir ne Ukrainoje“. Politologijos straipsnis. Vilnius, naujienų portalas Delfi.lt , 2014 m. gegužės 8 d.

61. „Vincas Krėvė – diplomatas ir humanistas“. Istorinis-kultūrologinis straipsnis. Vilnius, laikraštis „Lietuvos žinios“, 2014 m. liepos 25 d. Nr.143

62. „Praeities skausmas ir ateities viltys“. Lietuvos istorijos elektroninis laikraštis „Voruta“, 2015 m. rugpjūčio 4 d.

63. „Aš – belaisvis, o mano tėvynė - toli“. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 42

64. „Azerbaidžano sūnus, ginklu kovojęs už Lietuvą“ . Lietuvos kariuomenės kanceliarijos karinės periodikos redakcijos karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas „Kardas“. Vilnius, 2015 m. Nr. 4

65„Nekintanti Rusijos politika Kaukaze“. Pokalbis (I dalis). Vilnius, interneto dienraštis Bernardinai.lt, 2016 m. balandžio 1 d.  

66. „Nekintanti Rusijos politika Kaukaze“. Pokalbis (II dalis). Vilnius, interneto dienraštis Bernardinai.lt, 2016 m. gegužės 31 d.

67„Baku – Vilnius: lemtingi sausio įvykiai laisvės kelyje“.. Vilnius, dienraštis “Lietuvos žinios”, 2017 m. sausio 20 d.

68„Lietuvos tautinės bendrijos pilietinės visuomenės kūrimo procese“. Vilnius, interneto dienraštis Bernardinai.lt, 2017 metų balandžio 5 d.

69. Kaukazo Lietuvių Tarybai jau 100 metų“. Vilnius, VšĮ Tautinių bendrijų namų internetinis tinklalapis, 2017 m. gruodžio 8 d.

70. „Konsulo Krėvės vizos į gyvenimą“. Vilnius, kultūros ir meno žurnalas „Kultūros barai“, 2017 m. spalis. Nr. 10

71. Vinco Krėvės politinis krikštatėvis“ (Pradžia). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2017 m. lapkritis. Nr. 11

72. Vinco Krėvės politinis krikštatėvis“ (Tęsinys). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2017 m. gruodis. Nr. 12

73. Vinco Krėvės politinis krikštatėvis“ (Pabaiga). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2018 m. sausis. Nr. 1

74. „Lietuvos karaimų kultūros bendrijai – 30“. Straipsnis. Vilnius, interneto dienraštis Bernardinai.lt, 2018 m. liepos 16 d.

75. „Per amžius besidriekiantis tiurkybės kelias Lietuvos žemėse“ (I dalis). Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“, 2018 m. liepos 20 d. Nr. 29

76. „Per amžius besidriekiantis tiurkybės kelias Lietuvos žemėse“ (II dalis). Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“, 2018 m. liepos 27 d. Nr. 30

77. „Praturtinusi Lietuvos ir Ukrainos ryšius“. Vilnius, dienraštis „Lietuvos žinios“, 2018 m. rugsėjo 8 d. Nr. 173

78. „Vinco Krėvės sugrįžimai iš Baku ir jo „Nusiminimo aidai“. (Pradžia). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2019 m. lapkritis. Nr. 11

79. „Vinco Krėvės sugrįžimai iš Baku ir jo „Nusiminimo aidai“. (Tęsinys). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2019 m. gruodis. Nr. 12

80. „Vinco Krėvės sugrįžimai iš Baku ir jo „Nusiminimo aidai“. (Tęsinys). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2020 m. sausis. Nr. 1

81. „Vinco Krėvės sugrįžimai iš Baku ir jo „Nusiminimo aidai“. (Pabaiga). Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2020 m. vasaris. Nr. 2

STRAIPSNIAI VISUOTINĖJE LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOJE (VLE)

1. Azerbaidžano santykiai su Lietuva. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 360

2. Azerbaidžano kultūra. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 360.

3. Azerbaidžano švietimas. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 360–361

4. Azerbaidžano literatūra. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 361–362

5. Azerbaidžano choreografija. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 366

6. Azerbaidžano teatras. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 366–367

7. Azerbaidžano kinas. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 367–368

8. Azerbaidžano žiniasklaida. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 368

9. Lietuviai Azerbaidžane. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 369

10. Azerbaidžaniečiai. VLE. Vilnius, 2002 m., t. II. psl. 369

11. Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija. VLE. Vilnius, 2008, t. XIII. psl. 199–200

 

Daugiau rasite čia >

Nariams

Naujienlaiškis