Caro, Carmen Dugo

Caro, Carmen Dugo

El.p. karmencaro@yahoo.com

Gimė 1963 07 31 Palma del Río (Córdoba, Ispanija).

1986 m. Sevilijos universitete baigė anglų-ispanų filologiją, 1987 m. Dublino universitete (University College, Dublin) – Humanitarinių mokslų magistrantūrą (M.A., Airijos anglų kalba ir angliškai parašyta literatūra). 1992 m. Trejybės kolegijoje (Trinity College), Dubline, apsigynė humanitarinių mokslų laipsnį su disertacija Antonio Buero Vallejo and the Don Quixote Myth (išleista New York: Edwin Mellen Press 1995).
1998–99 m. studijavo lietuvių kalbą Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje. 1999–2001 m. gavusi Švietimo ir mokslo ministerijos stipendiją ir Lituanistinę VU Filologijos fakulteto stipendiją, tęsė Lituanistikos studijas.
Nuo 2000 m. dėsto ispanų kalbą Vilniaus universitete, šiuo metu yra Filologijos fakulteto Romanų kalbotyros katedros docentė. Domisi lietuvių ir ispanų kalbų gretinamąja gramatika, meniniu vertimu, vertimo teorija ir praktika. Yra atsakinga už vertimo kursus ir studentų vertimo praktiką Anglų-ispanų kalbotyros ir Ispanų filologijos programose.

VERTIMAI

Lietuvių prozos antologija. El país de cristae. Sudarymas ir vertimas į ispanų kalbą. Sevilla. Arcibel, 2008
Vanda Juknaitė. Stiklo šalis. Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995
Birutė Jonuškaitė. Iš laimės. Iš rinkinio Žalčių Tiltas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002
Bitė Vilimaitė. Atsigręžti meilėje. Profilaktinis patikrinimas. Duona ir cigaretės. Iš rinkinio Papartynų saulė .Tyto Alba, Vilnius, 2002
Renata Šerelytė. Katilinės prižiūrėtojos eilėraščiai. Bevardė žolė. Iš apsakymų rinkinio O ji tepasakė Miau. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla. Vilnius, 2001
Ema Mikulėnaitė. Laisvė. Iš apsakymų rinkinio Nepaprastos istorijos. Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002.
Kristijonas Donelaitis. Las estaciones del año. Metai. Įžanginį žodį parašė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, iliustracijos Šarūno Leonavičiaus. Sevilla. Renacimiento, 2013.

Antanas Baranauskas, La floresta de Anykščiai, Anykščių šilelis. Įžanginį straipsnį parašė Brigita Speičytė.  Sevilla. Renacimiento, 2017.
Kazys Bradūnas, 5 poemas en el centenario de su nacimiento. (Kazys Bradūnas 5 poems on the occasion of his hundredth Birthday), Lıburna 10 [2017], 229–241, ISSN: 1889-1128
Sinfonía de primavera (Pavasario simfonija).  XX a lietuvių poezijos antologija, Sevilla: Renacimiento, 2019.
Dalia Grinkevičiūtė, Lituanos junto al mar de Láptev (kartu su vertėja Margarita Santos), Madrid: Ciudadela libros, 2020.
Juozas Aputis, «El claro de agua refrescante» (“Erčia, kur gaivus vanduo“), LIBURNA, nr. 18 [Mayo 2021], 125-136, ISSN: 1889-1128
Romualdas Granauskas, «Isidro» (“Zidorius”). Romualdas Granauskas: «Isidro», un mundo roto. Revista de arte, música y literatura SIBILA 64 [Abril 2021], 48-51

STRAIPSNIAI APIE VERTIMĄ

El Quijote en Lituania, EPOS, Revista de filología, XXIII, 2007, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, p. 257-262.

Veiksmažodžio laiko kategorijos problema verčiant iš ispanų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą. Būtųjų laikų semantika. Kalbų studijos, 2008, nr. 12, p. 31-35.

Rezencija, Leonavičienė, A., Vertimo atodangos: teorija ir praktika (prancūzų-lietuvių kalba). Kaunas: Technologija, 226 p. Verbum, t.1, 2010, Vilnius: VU leidykla, p. 123-125.

B. Sruogos “Dievų miško” vertimai į ispanų kalbą: raiškos priemonės. Kalbų Studijos, 2010, nr. 16, p. 54-63.

Ispanų kalbos veiksmažodžių būtieji laikai ir veikslo kategorija. Vertimas į lietuvių kalbą. Mokslinių straipsnių rinkinys Language and culture: new challenges for the teachers of Europe, 2010, p. 143-154.

Juano Ramóno Jiménezo “Platero y yo” vertimai į lietuvių kalbą: poetinio teksto prasmės perteikimas. Verbum, 2011, t. 2, Vilnius: VU leidykla, p. 8-13.

Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą K. Donelaičio "Metų" „Vasaros darbuose“, Verbum, t. 5., 2014, Vilnius: VU leidykla, p. 34-43. 

 La traducción de los derivados diminutivos lituanos en las versiones inglesas y española de “Las estaciones del año,” de Kristijonas Donelaitis. TRANS, 2015, nr. 19. Universidad de Málaga, Ispanija.

Kristijonas Donelaitis y sus «Estaciones del año»: el poeta lituano en su traducción española”, Revue Européenne de Recherches sur la Poésie, nr. 1, p. 265-279, Classiques Garnier, 2015, Paryžius.

“Kristijono Donelaičio Metų vertimai į ispanų ir anglų kalbas: vaizdingumo perteikimas, stiliaus išlaikymas“, KRISTIJONO  DONELAIČIO  REIKŠMĖS, Straipsnių rinkinys, Sud.  Mikas Vaicekauskas,  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, Vilnius,  p. 360-376.

 

ĮVERTINIMAI

2014 m. „Poezijos pavasario“ prizas Už lietuvių poezijos vertimus į užsienio kalbą.

2016 m. Ispanijos Karalystės Izabelės Katalikės ordino kryžius už prasmingus darbus ir reikšmingą indėlį į gilesnį Ispanijos ir Lietuvos kultūrų pažinimą bei K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimą į ispanų kalbą.

2020 vasario 16 d. Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" riterio kyžius.

 

 

 

Nariams

Naujienlaiškis