Keleras, Julius

Keleras, Julius

Verčia iš rusų ir anglų kalbų.

Žanrai: poezija, proza.

Dalykinės sritys: literatūros mokslas ir kritika.

El. p. juliuskeleras@yahoo.com

 

Gimė 1961 m. kovo 3 d. Vilniuje

1981 m. baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, 1989 m. Vilniaus universiteto (lietuvių kalbos ir literatūros specialybę), 1992 m. Baltų ir slavų katedros magistratūrą  Ilinojaus valstybiniame universitetą (UIC) Čikaga, JAV.

1987 m. dirbo Lietuvos kino studijoje redaktoriumi, 1988-1989 m. Vilniaus valstybinio universiteto Lietuvių literatūros katedros asistentu. 1992–1995 m. dirbo Vilniuje leidyklos „Lumen/Logos“ redaktoriumi bei vertėju, 1995–2001 m. Niujorke Tėvų Pranciškonų leisto savaitraščio „Darbininkas“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1992 m. tarptautinio PEN klubo narys, nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Nuo 2005 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Yra gavęs almanacho „Varpai“ (2011)  premiją, „Moksleivio“ (1981), „Nemuno“ (1988), „Pergalės“ (1988) bei kitų žurnalų premijas už eilėraščius. 2005 m. pelnė Lietuvių Rašytojų Draugijos (Niujorkas) premiją už geriausią metų poezijos knygą "Sauja medaus". Antrojo (2007) bei trečiojo (2009) Nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ laureatas. 2008 m. nominuotas „Poezijos pavasario“ laureatūrai. 2013 m. gavo Vilniaus miesto mero premiją už eilėraščius Vilniui ir  fotografijos knygą "Vilniaus šaligatvius". 2014 m.  jam paskirta Jono Aisčio premija už eilėraščių rinkinį "Vėliau, gerokai vėliau".2014 m. respublikinio haiku konkurso "Valtys kopose" laureatas (I vieta šiuolaikinių haiku kategorijoje)

Išleido aštuonias poezijos knygas. Eilėraščiai išversti į portugalų, rusų, slovakų, vengrų, bulgarų, anglų, švedų, lenkų, latvių, gruzinų, čekų, slovakų, italų, maltiečių, ispanų, japonų kalbas, publikuoti tų šalių periodikoje bei antologijose. Dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose poezijos festivaliuose: Minske (Baltarusija, 2014), Medellin (Kolumbija, 2013), Varšuvoje (2011), Maskvoje (2011), Sankt Peterburge (2011), Rygoje (Latvija), Medanoje (Slovėnija), Visbyje (Švedija); tarptautinio PEN klubo kongresų skaitymuose: Maskvoje (2000), Helsinkyje (1998) ir kitur. Yra gavęs Baltijos šalių rašytojų ir vertėjų centro (Visbis, Švedija, 2006) stipendiją. 


Vertimai

Skraidantis ežeras. Vilnius. Pasviręs pasaulis, 2007 (Ivaro Ivasko "Baltijos elegijas" vertė Julius Keleras)
William S. Burroughs . Narkašas. (versta su Agne Narušyte). Vilnius. Kitos knygos, 2009
Laima Vincė.Juk pažadėjai. Vilnius. Baltos lankos, 2011.

Eilėraščių rinkiniai

Žiemos valtys. Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla,1988.
Baltas kalėdaitis. Čikaga. Ateities literatūros fondas, 1990.
Sauja medaus. Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 1995.
XL eilėraščiai. Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 1998.
Sniegas, benamis, krentantis. Vilnius. Apostrofa, 2007.
Pažadink. Naujosios Romuvos fondas, 2008.
Tai tu. Vilnius. Kitos knygos, 2010.
Dviese apie meilę/Dvoje o milosci - (dvikalbis meilės lyrikos rinkinys su Barbara Gruszka-Zych). Vilnius. Naujosios Romuvos fondas, 2012.
Vėliau, gerokai vėliau. Vilnius,Homo liber, 2013.
Dviese apie meilę/ Zu zweit über die Liebe - (dvikalbis meilės lyrikos rinkinys su Aldona Gustas). Vilnius. Naujosios Romuvos fondas, 2014.

Erškėtuogės kopose. Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2015.
Dviese apie meilę/ Divata par milestibu – (dvikalbis meilės lyrikos rinkinys: Amanda Aizpuriete, Julius Keleras). Vilnius. Naujoji Romuva, 2016.
Karalius Bulviagalvis II (dailininkas Vidas Poškus). Vilnius. JK, 2016.
Kol atsivers jūra“/ “Пока не расступится море”. Vilnius. JK, 2016.

Eilėraščiai antologijose

Lithuania: In Her Own Words. An Anthology of Contemporary Lithuanian Writing. Sud. Laima Sruoginis. Vilnius. Tyto Alba, 1997.
In Our Own Words: Generation X Poetry (redagavo Marlow Peerse Weaver). MW Enterprises, 1999.
Gyvas atodūsis/Breathing Free. Poems from the Lithuanian (sudarė ir vertė Vyt Bakaitis). Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2001.
Dar penkios minutės nakties. Lietuvių meilės lyrika (sudarė Kęstutis Navakas). Vilnius. Tyto Alba, 2007.
Iš Vilniaus į Vilnių (sudarė Aidas Marčėnas). Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2008.
Dnevi poezije in vina. Ljubljana, Slovenia. Študentska založba, 2004.
An Echo of Vilnius. (Poems and Photography). Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2009.
A Home for a Wind/Vėjo namai . Lietuvių haiku antologija (sudarė ir išvertė Artūras Šilanskas). Vilnius. Vaga, 2009.
In forma di parole: Mappa della poesia lituana del terzo Novecento. Bologna, 2010.
Varpai (almanachas). Šiauliai, 2011 m., p 39-46..
Žadnych slow nie osądzaj. Antologija uczestnikow 40 . Warszawskiej jeseni poezji. Warszawa, 2011.
Sinais de Poesia/Poezijos signalai. Šiuolaikinės portugalų ir lietuvių poezijos rinktinė. Vilnius. Naujoji Romuva, 2012.
El cantaro vacio. The Empty Amphora - Antologia. Anthology. 7a Conferencia de la Asociacion Mundial de Haiku 2013. Medellin. Colombia, 2013

Линия времени: Новая литовская поэзия в переводах Георгия Ефремова. Вильню. liTTera, 2014.
Ars Poetica? Искусство поэзии? Стихи вильнюсских поэтов в переводах Виталия Асовского. Вильнюс. Zarzecze, 2015.
Versos en blanco. Poesía lituana contemporánea“ (Puebla: Circulo de Poesia, 2019).

Knygos vaikams

Karalaitė Murzė. Vilnius. Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2011.
66 istorijos - Vilnius. Kitos knygos, 2012.

 

 

Nariams

Naujienlaiškis