Jonuškaitė, Birutė

Jonuškaitė, Birutė

Verčia iš: lenkų kalbos
Žanrai: proza, poezija, esė, vaikų literatūra, drama, straipsniai
Dalykinės sritys: literatūros istorija, istorija
El.p. birutejonusk@gmail.com

 

Gimė 1959 10 05 Seinų apskrityje, Lenkijoje.
1983 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. Dirbo Lenkijoje Suvalkų vaivadijos savaitraštyje „Krajobrazy“ bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje „Aušra“. Nuo 1985 m. gyvena Lietuvoje. Septynerius metus buvo žurnalo „Šeima“ vyriausiąja redaktore, 2002 m. sumanė ir parengė spaudai naują žurnalą – „Šeima ir pasaulis“, iki 2003 m. kovo buvo šio žurnalo vyriausioji redaktorė. Nuo 2003 m. sausio dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos Valdybos sekretore, nuo 2003 m. gruodžio iki šiol eina Sąjungos pirmininko pavaduotojos pareigas.
Pirmieji apsakymai pasirodė 1986 m. tuometiniame „Pergalės“ žurnale. Nuo to laiko jos proza, poezija, publicistika, eseistika bei vertimai iš lenkų kalbos spausdinami įvairiuose kultūros leidiniuose.
Apdovanota Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, LR Kultūros ministerijos ir kitomis literatūrinėmis premijomis. Jos apsakymų yra išversta į anglų, baltarusių, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, gruzinų, kroatų, prancūzų, portugalų, slovėnų ir ispanų kalbas.


VERTIMAI

Stanisławas Kowalewskis. Akacijų medus. Aitvaras, 1994.
Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas: Aleksandro Fiuto pokalbiai su Czesławu Miłoszu. Alma littera, 1997.
Tadeusz Dajczer. Kai meldiesi. Katalikų pasaulis, 2001.
Krokuva–Vilnius. Lietuvių–lenkų poezijos antologija (kartu su V. Dekšniu). Oficyna Konfraterni Poetów, 2005.
Barbara Gruszka-Zych. Miegu su tavim po oda. Eilėraščių rinktinė. Nemunas, 2006.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Knyga. (Vertimai iš lenkų kalbos.) Pogranicze, 2009.
Pajauta, Lizdeikos dukra. Fragmentai.
Jacek Dehnel. Lialė. Romanas. Kronta, 2010.
Michał Rusinek. Mažasis Šopenas. Eiliuotas pasakojimas vaikams apie Šopeną. Homo liber, 2010.
Jerzy Illg. Gražūs laikai. Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska. Homo liber, 2011.
Laiko pameistrys. Trikalbis Cz. Miłoszui ir O. Milašiui skirtas esė rinkinys. (Vertimai iš lenkų kalbos.) Homo liber, 2010.
Bohdan Sławiński. Tiramisu karalienė. Romanas. Baltos lankos, 2011.
Barbara Gruszka-Zych. Mano poetas. Esė apie Cz. Miłoszą. In: Mūsų poetas. – Naujoji Romuva, 2012.
Iwona Chmielewska. Bliumkos dienoraštis. Eiliuotas pasakojimas vaikams apie J. Korczaką, 2013.

Įvairiuose periodiniuose leidiniuose paskelbta Czesławo Miłoszo, Wisławos Szymborskos, Januszo Szubero,Wojciecho Kuczoko, Mareko Ławrynowicziaus, Ignaco Karpowicziaus, Leszeko Bugajskio, Marios Janion ir kt. vertimų į lietuvių kalbą.


ORIGINALI KŪRYBA

Pateisinti save. Apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga,1989.
Ievos neišvarė iš rojaus. Romanas. – Vilnius: Periodika, 1991.
Rugių laukas. Apsakymai. – Punskas: Aušra, 1996.
Didžioji sala. Romanas, pirma knyga. – Vilnius: Vaga, 1997.
Jahreszeiten (Metų laikai). Apsakymų ciklas iš knygos Rugių laukas (į vokiečių kalbą vertė Irene Brewing). – Berlin: Bodoni, 1998.
Didžioji sala
. Romanas, antra knyga. – Vilnius: Vaga, 1999.
Žalčių tiltas. Apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Vaikas pražilusiom akim. Eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.
Eksperimentas. Esė ir interviu. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Kregždėlaiškis. Apsakymai. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Ūsuota Levuko istorija. Apysaka vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2007.
Вусатая гiсторыя Левака. Aповесць (з літоўскай мовы пераклаў Алег Аблажэй). – Vilnius: Homo liber, 2007.
Baltų užtrauktukų tango. Romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Užsagstyk mane. Apsakymų rinkinys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Mūsų poetas. Dvikalbė knyga apie Cz. Miłoszą (kartu su Barbara Gruszka-Zych). – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.


DAUGIAKALBIAI ALMANACHAI (sumanymas ir sudarymas)

Žodžiai ir spalvos. Trikalbis baltarusių, lenkų, lietuvių poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Karalių delnuose. Keturkalbis lietuvių, baltarusių, lenkų ir ukrainiečių poetų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Diemedžio vakarai. Keturkalbis baltarusių, lietuvių, ukrainiečių ir gruzinų poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas, 2010.
Diemedžio vakarai II. Trikalbis baltarusių, lietuvių ir gruzinų poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas, 2010.
Laiko pameistrys. Trikalbis baltarausių, lenkų ir lietuvių Cz. Miłoszui ir O. Milašiui skirtas esė rinkinys. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Diemedžio vakarai III. Dvikalbis gruzinių ir lietuvių prozininkių plenero darbų almanachas, 2010. –
Jį galima rasti www.rasytojai.lt/archyvas.

 

Nariams

Naujienlaiškis