Navakauskienė, Jūratė (Subačiūtė)

Verčia iš prancūzų kalbos.
Žanrai: proza.
Dalykinės sritys: filosofija, antropologija.

El. p. Jurate.Navakauskiene@flf.vu.lt

Gimė 1964 04 13 Vilniuje. 1982–1987 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką su prancūzų kalbos (vertimo) specializacija. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.
Dirba lektore Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedroje (dėsto lyginamąją prancūzų ir lietuvių kalbų stilistiką, vertimą) ir vertėja ES Teisingumo Teisme (Liuksemburge).
Pirmoji vertimo publikacija 1988 m.

VERTIMAI

E. Ažaras. Gyvenimas dar prieš akis. Romanas. Vaga, 1992 (2-asis leidimas 2008, 2009).
Cl. Lévi-Strauss. Rasė ir istorija. Antropologinė studija. Baltos lankos, 1992.
F. Sagan. Netekęs vilties. Romanas. Alma littera, 1995.
Ph. Hériat. Bronzinės vestuvės. Romanas. Alma littera, 1997.
N. Sarraute. Aukso vaisiai. Romanas. Charibdė, 2003.
F. Rachline. Sisifas. Romanas. Tyto alba, 2004.
P. Bruckner. Amžinoji euforija. Socialinės filosofijos esė. Tyto alba, 2004.
J.-Ch. Ruffin. Raudonoji Brazilija. Romanas. Žara, 2006.
P. Manent. Demokratija be tautų. Politinės filosofijos esė. Versus aureus, 2008.

Straipsnių rinkiniuose ir periodikoje

A. J. Greimas „Folkloras ir mitologija“ // Kultūros barai, 1988, Nr. 12.
Cl. Lévi-Strauss „Mitų struktūra“ // Mitologija šiandien. Baltos lankos, 1996.
A. Begag „Kalėdų staigmenos“, D. Bassez „Senės“ // Metai, 1997, Nr. 8–9.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Metodinė literatūra

D. Bertrand, F. Ploquin. Išraiška ir kūryba. Gimtasis žodis, 1993.
Mokomasis prancūzų kalbos žodynas. Alma littera, 2009.
M. Grevisse. Prancūzų kalbos gramatika. Žara, 2010

Su lingvistinėmis ir vertimo problemomis susijusi disertacija („Konkretizavimo principų skirtumai prancūzų ir lietuvių kalbose“), su prancūzų ir lietuvių kalbų funkcionavimu bei tipologijos klausimais susiję straipsniai Kalbotyroje:

„Spalvas reiškiančio leksinio-semantinio lauko periferijos skirtumai prancūzų ir lietuvių kalbose (meninio vertimo problemos)“ // Kalbotyra, 1999, Nr. 48 (3).2.
„Konkretizavimo principų realizacija lietuvių ir prancūzų kalbose (Ch. Baudelaire’o Le Spleen de Paris vertimo kritika)“ // Kalbotyra, 1999, Nr. 48 (3).3.
„Hierarchijos „turėti“ raiška kūno dalis žyminčioje leksinėje-semantinėje grupėje prancūzų ir lietuvių kalbose“ // Kalbotyra, 2002, Nr. 52 (3).4.
„Keletas hierarchijos „būti“ raiškos aspektų prancūzų ir lietuvių kalbose“ // Kalbotyra, 2005, Nr. 55 (3).

 

Nariams

Naujienlaiškis