Potašenko, Irena

Potašenko, Irena

Verčia iš rusų kalbos.
Žanrai: proza, drama.

Gimė 1961 05 17 Vilniuje.
1983 m. baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) A. Gerceno valstybinio pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fakultetą. Studijuodama A. Gerceno pedagoginiame institute rašė straipsnius, kuriuose nagrinėjo meninio vertimo iš lietuvių į rusų kalbą problemas. Dirbo rusų kalbos ir literatūros mokytoja, bendradarbiavo rengiant XX a. pirmosios pusės rusų literatūros vadovėlį (skyrius apie Andrejų Platonovą). Vertė pjeses mokyklos teatrui. 1997 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 2004 m. Vilniaus universitete baigė vertimo magistro studijas. Vertė mokslinius straipsnius ir rengė publikacijas pagal užsienio spaudą savaitraščiams. Pastaraisiais metais dirba vertėja valstybės institucijoje. Verčia publicistiką, mokslinę ir grožinę literatūrą.
Pirmoji vertimo publikacija 1997 m.

VERTIMAI

Knygos

Baltijos šalių istorija. Kronta, 2000.
Lietuvos tautinės mažumos. Kultūros paveldas. Kronta, 2001.
Baltijos šalių istorijos chrestomatija. Naujoji Rosma, 2002.
Degučių metraštis: Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis. LLTI, 2004.
Ilja Milštein, Dmitrij Popov. Oranžinė princesė. Julijos Timošenko paslaptis. Kitos knygos, 2006.
Vladimir Sorokin. Ledas. Kitos knygos, 2007.
Valerij Paniuškin, Michail Zygar, Irina Reznik. Gazpromas – rusų ginklas. Kitos knygos, 2008.
Jolanta Zabarskaitė, Algirdas Sabaliauskas. Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Lietuvių kalbos institutas, 2009. [keli skyriai]
Jevgenij Zamiatin. Mes. Kitos knygos. 2009.
Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais /Lietuvos istorijos institutas; sudarė Adam Stankevič, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.

 

Pjesės

Aleksej Slapovskij. Pjesė Nr. 27. Pastatymas Jaunimo teatre, 2001 m., rež. Dalia Tamulevičiūtė.

Nariams

Naujienlaiškis