Terleckaitė, Jūratė

Terleckaitė, Jūratė
Verčia iš ir į prancūzų kalbą.
 
El. p. jterleckaite@yahoo.co.uk
 

1990 m. baigė prancūzų filologijos studijas Vilniaus universitete, pagal paskyrimą 1990-1992 m. dirbo Aukščiausioje Taryboje – Atkuriamajame Seime vertėja. 1993 m. Briuselyje R. Šumano žurnalistikos institute įgijo žurnalistės išsilavinimą. 1997 m. dirbo UNESCO nacionalinėje komisijoje, 1997–1999 m. - Europos Sąjungos edukacinės programos Socrates fonde, 2002–2005 m. - Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijoje. Nuo 1991 m. verčia ir rašo straipsnius socialinėmis, meno ir kultūros temomis.
Pirmoji vertimo (straipsnio) publikacija – 1991 m., knygos – 2000 m.
Už Dalios Grinkevičiūtės prisiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ vertimą į prancūzų kalbą 2017 m. spalio 2 d. Seime apdovanota TS-LKD įsteigtu ženklu „Lietuvos ąžuolai“.

VERTIMAI
 

Iš anglų kalbos

Helena Pielichaty. Simonos laiškai. Mažasis vyturys, 2000.
Motina Teresė. Meditacijos iš paprasto kelio. Katalikų pasaulio leidykla, 2001.

Iš prancūzų kalbos

Luc Adrian. Gėlės pragare. Bronkso žiedeliai. Krantų redakcija, 2008.
Henri Nouwen. Atjauta. Krantų redakcija, 2008.
Brolis Markas. Vieno pašaukimo istorija. Tiberiados bendruomenė, 2009.
Gérard Bessière. Plunksna. Kronta, 2011.                                                                                                                                 
Gérard Bessière. Plunksna: 1-2 dalys. Krantų redakcija, 2017

Į prancūzų kalbą

Dalia Kuodytė. Karas po karo. La guère après la guère. La résistance armée antisoviétique en Lituanie en 1944–1953. Ginkluotasis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2009.
Algirdas Jakubčionis. Résistance non-armée anti-soviétique en Lituanie dans les années 1950 et 1960. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2008.
La Colline des Sorcières à Juodkrantė. R.Paknio leidykla, 2013 m.
Antanas Andrijauskas. Erdvės ir kaligrafizmo triumfas Prano Gailiaus lyrinėje abstrakcijoje / Le triomphe de l'espace et de la calligraphie dans l'abstraction lyrique de Pranas Gailius.
Katalogas. Pranas Gailius. Eagle Lake Story. Erelio ežero istorija. Meno rinkos agentūra, 2014.

Vladas Terleckas. Pages tragiques de l'histoire de la Lituanie 1940-1953. Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai 1940-1953. Leidėjas Vladas Terleckas, 2016.
Laima Laučkaitė. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis et l’art lituanien au début de XXe siècle. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir XX a. pradžios Lietuvos dailė. Leidėjas Jūratė Terleckaitė, 2016.
Dalia Grinkevičiūtė. Prisonnière de l'île glacée de Trofimovsk. Mémoires d'une déportée dans les camps sibériens. Leidėjas “Éditions du Rocher“, Prancūzija, 2017.

Nariams

Naujienlaiškis