Neverauskytė-Brundzienė, Rima

Verčia iš anglų kalbos.

El. p. rimanev@hotmail.com

Gimė 1970 12 15 Kretingoje.
1997 m. Katalikiškajame Liuveno universitete (Belgija) baigė religines studijas, įgydama magistro laipsnį. 1997-1998 m. dėstė dvasinę teologiją Kretingos Šv. Antano religijos mokslų institute prie Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto ir įvadą į teologiją Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. 1999-2000 m. Kretingos Šv. Antano religijos mokslų institute dėstė socialinį Katalikų Bažnyčios mokymą. 2001-2004 m. dirbo parapijos referente Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje. 2004-2007 m. studijavo vertimą Vilniaus universitete Vertimo studijų katedroje.
Pirmoji vertimo publikacija 2000 m.

VERTIMAI

Katerina de Hueck Doherty. Pūstynė. Aidai, 2000.
Caroll Stuhlmeller. Biblijos meditacijos: Gavėnia. Gyvieji akmenėliai, 2003.                      
Katerina de Hueck Doherty. Evangelija be kompromisų. Dialogo kultūros institutas, 2004.
Medard Laz. Gyvenimas po skyrybų. Praktiški patarimai, kaip pradėti gyvenimą iš naujo. Dialogo kultūros institutas, 2004.
Kenneth Kramer. Šventas menas numirti (pratarmė, pradžia, VII-X ir XII-XIV skyriai, pabaiga ir priedas). Dialogo kultūros institutas, 2006.
Christopher Partridge. Pasaulio religijos (I-VI dalis). Alma littera, 2007.
Shusaku Endo. Tyla. Obuolys, 2008.
Motina Teresė (red. Brajenas Kolodiejčiukas). Ateik, būk mano šviesa. "Kalkutos šventosios" asmeniniai raštai. Katalikų pasaulio leidiniai, 2010.
Oscar Wilde. Ketinimai. Metodika, 2011.
Kim Echlin. Dingę. Metodika, 2011.
John F. Haught. Mokslas ir tikėjimas: Naujasis įvadas. Vox altera, 2014.
Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George. Kas yra santuoka? Katalikų pasaulio leidiniai, 2016.
Kallistos Ware. Jėzaus malda. Katalikų pasaulio leidiniai, 2016.
Gerard M. Verschuuren. Penki antikatalikiški mitai: Vergovė, kryžiaus žygiai, inkvizicija, Galilėjus ir holokaustas. Vox altera, 2017.
Moira McQueen. Bioetikos klausimai: Vadovas sąmoningiems katalikams. Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2017.
 
 

 

Nariams

Naujienlaiškis