Meninio vertimo akiračiai: Straipsnių rinkinys / Red. komis.: A. Banevičius, E. Matuzevičius, V. Visockas. Vilnius: Vaga, 1986. - 224 p.

Anotacija: Knygoje spausdinami straipsniai, parengti respublikos vertėjų į lietuvių kalbą konferencijos (1985 m. gruodžio 12-13 d.) pagrindu. Tai J. Nekrošiaus, E. Matuzevičiaus, D. Urbo, H. Zabulio, S. Gedos, V. Petrausko, S. Sabonio ir kitų autorių mintys apie verstinės literatūros būklę, reikšmę, perspektyvas socialistinėje visuomenėje, apie prozos, poezijos, vaikų bei jaunimo literatūros vertimus, apie vertėjo vaidmenį nacionalinėje kultūroje, specifines šios veiklos problemas.

TURINYS

 

Pratarmė                                                                                                                                5

 

1

 

Juozas Nekrošius — Prakalbinti pasaulio išmintį lietuviškai                                                     8

Vytautas Visockas — Prozos vertėjų darbymečiai  >>                                                          24

Arvydas Valionis — Keturi poezijos vertimo dešimtmečiai                                                      46

Vytautas Martišius — Verstinės vaikų ir jaunimo literatūros raida                                         64

 

2

 

Eugenijus Matuzevičius — Mūsų kasdieniniai rūpesčiai                                                           88

Dominykas Urbas — Mūsų baras ilgas ir platus >>                                                                 99

Vladas Šimkus — Vertėjo misija >>                                                                                        102

Henrikas Zabulis — Vertėjo kultūra ir jo vaidmuo kultūroje>>                                               105

Romualdas Ozolas — Netradicinių žanrų vertimo klausimu                                                     111

Sigitas Geda — Vertimas ir vertybės                                                                                      119

Vytautas Kubilius — Vertimų reikšmė nacionalinei stilistikai >>                                              125

Stasys Sabonis — Pastabos apie meninio vertimo kritiką >>                                                 131

Antanas Gailius — Intelektualinės prozos vertimo rūpesčiai >>                                            137

 

3

 

Halina Kobeckaitė — Rytų proza >>                                                                                      144

Linas Broga — Poezijos vertimai ir pažodinys >>                                                                   149

Dalia Lenkauskienė — Pasaulinės literatūros biblioteka — jos darbai, rūpesčiai, problemos  152

Valdas Petrauskas — Pastabos apie Lotynų Amerikos literatū­ros vertimus į lietuvių kalbą >  158

Eugenija Stravinskienė — Skandinavijos šalių literatūra                                                         164

Dovydas Judelevičius — Apie užsienio dramaturgijos ir poe­zijos vertimus                             169

Gražvydas Kirvaitis — Dėl naujosios anglų literatūros vertimų                                               177

Gvidonas Bartkus — Apie kai kurias vertimų spragas                                                             181

Eugenija Ulčinaitė — Lotyniškosios lietuvių literatūros verti­mo problemos                             184

Danguolė Kuisienė — Redaktorius ir pradedantis vertėjas >>                                              189

Kazimieras Ambrasas–Sasnava — Mokykla, leidykla ir stu­dentas >>                                    194

Emilija Liegutė — Vertėjo duona kasdieninė                                                                            200

Reziumė                                                                                                                                   205

Pavardžių rodyklė                                                                                                                    209

Nariams

Naujienlaiškis