Asociacija LATGA

 

Autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymo ir išmokėjimo sistema Lietuvoje sukurta bei įgyvendinama remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 16 str. 3 d., Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 905) ir Kultūros ministerijos bei Asociacijos LATGA sutartimi dėl autorinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.

Iš valstybės biudžeto autoriniams atlyginimams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose kasmet skiriama tam tikra suma. Duomenys apie knygų panaudą renkami iš Lietuvos bibliotekų, kuriose yra pilnai įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema).

Grožinės literatūros, eseistikos, knygų vaikams ir jaunimui vertėjai turi kaskart užpildyti paraišką apie naujai išverstą savo knygą.

Paraiškos formą galima užpildyti čia.

Autorinis atlyginimas už knygų panaudą paskirstomas kartą metuose, birželio mėn. Jo dydis priklauso nuo to, kiek kartų vieno vertėjo verstos knygos buvo skaitytos (t.y. išduotos skaitytojams bibliotekose).

Išleidus pakartotinai tą pačią knygą su kitu ISBN numeriu, ją reikia taip pat užregistruoti Latgoje, ir už ją bus skaičiuojama panauda. Paraiškos forma >>

Iškilus klausimams dėl panaudos kreiptis į latga@latga.lt

_______________________

Jeigu jūsų išversta pjesė statoma teatre, reikia pasirašyti sutartį su Asociacija LATGA, kad jums būtų mokami procentai nuo kiekvieno parodyto spektaklio pajamų. Dramos kūrinio vertimo registracijos kortelę ir narystės sutartį rasite čia.

Asociacijos LATGA adresas: J.Basanavičiaus g. 4B .

 

www.latga.lt

 

Nariams

Naujienlaiškis