LLVS - Tarptautinės vertėjų federacijos narė

 Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) taryba 2009 m. spalio mėn. priėmė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą į narius. Oficialiai narystė bus įtvirtinta per FIT artimiausią visuotinį suvažiavimą 2011 m.
Tarptautinė vertėjų federacija (
FIT - Fédération Internationale des Traducteurs - International Federation of Translators), įkurta Paryžiuje 1953 m., šiuo metu vienija 105 vertėjų asociacijas ir mokslo institucijas 57 šalyse, iš viso apie 60 000 vertėjų ir terminologų.
FIT tikslai: vienyti vertėjų organizacijas ir skatinti jų bendradarbiavimą; skatinti vertėjų organizacijų kūrimąsi šalyse, kur tokių dar nėra; teikti visokeriopą vertėjams reikalingą informaciją, skatinti profesionalumą, vertėjų ugdymą ir mokslą; remti profesinių standartų kūrimą ir derinimą; ginti vertėjų moralinius ir materialinius interesus visame pasaulyje, gerinti vertėjų sąlygas, siekti didesnio profesijos pripažinimo.
FIT rengia konferencijas, apvaliojo stalo diskusijas, leidžia leidinius, kaupia naudingą informaciją apie vertėjų organizacijas, vertimo studijas, mokslinę veiklą.
FIT glaudžiai bendradarbiauja su UNESCO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
FIT iniciatyva UNESCO 1976 m. priėmė Rekomendaciją dėl teisinės vertėjų bei vertimų apsaugos ir praktinių priemonių vertėjo statusui gerinti  
(Recommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means to improve the Status of Translators).
FIT valdymo organai:
Visuotinis suvažiavimas, rengiamas kas trejus metus vis kitoje šalyje. Iškart po suvažiavimo ten pat rengiamas ir atviras pasaulinis vertėjų kongresas.
2005 m. Tamperėje ir 2008 m. Šanchajuje rengtuose atviruose kongresuose dalyvavo ir LLVS atstovai (aprašymus žr. tinklapio skyriuje "LLVS kronika"). Kitas suvažiavimas vyks San Franciske (JAV) 2011 m. liepos 30-31 d., o atviras kongresas - rugpjūčio 1-4 d.
FIT taryba 2008-2011 metais: Marion Boers, prezidentė (Pietų Afrikos Respublika), Huang Youyi, viceprezidentas Kinija), Miriam Lee, viceprezidentė (Airija), Jiri Stejskal, viceprezidentas (JAV), Andrew Evans, iždininkas (Liuksemburgas), Frans De Laet, generalinis sekretorius (Belgija), Sabine Kolombe (Prancūzija), Sheryl Hinkkanen (Suomija), Benny H. Hoed (Indonezija), Ravi Kumar (Indija), Henry Liu (Naujoji Zelandija), Silvana Marchetti (Argentina), Elisabet Middelthon (Norvegija), Nicole Sévigny (Kanada), Alexander Tsemahman (Rusija), Perpetua Uiterwaal (Nyderlandai), Anne Verbele (Švedija).
FIT turi apie 20 įvairių komisijų ir komitetų: Vertėjų žodžiu, Teismų vertėjų, Autorių teisių, Bibliografijos ir leidybos, Terminologijos, Vertimo technologijų ir kt. LLVS aktualiausias - Literatūros vertėjų komitetas, kuriam vadovauja Miriam Lee (Airija).
FIT publikuoja du leidinius:
BABEL ir Translatio. Pastarąjį galima paskaityti PDF formatu FIT tinklapyje www.fit-ift.org.
FIT skiria 7 premijas (laureatai skelbiami per visuotinius suvažiavimus): Aurora Borealis premija už iškilius grožinės literatūros vertimus; Aurora Borealis premija už humanitarinės literatūros; Astridos Lindgren premija už iškilius vaikų ir jaunimo literatūros vertimus, nuopelnus populiarinant vaikų literatūrą; Karelo Čapeko medalis už „mažųjų“ kalbų ir literatūrų populiarinimą; premija už geriausią periodinį leidinį, skirtą vertėjams ir vertimui; premija už geriausią vertėjų organizacijos interneto svetainę; Pierre-François Caillé (FIT įkūrėjo) medalis už viso gyvenimo nuopelnus vertėjo profesijai tarptautiniu mastu. Plačiau apie
premijas >>

Žr.
XVII Pasaulinis Tarptautinės vertėjų federacijos kongresas Tamperėje 2005 m. rugpjūčio 4-7 d.

XVIII Pasaulinis vertėjų kongresas Šanchajuje 2008 m. rugpjūčio 4-7 d.

Nariams

Naujienlaiškis