LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA

2017 m. rugsėjo 29 d. LR kultūros ministerijos Baltojoje salėje surengė 

Tarptautinės vertėjų dienos šventę ir Šv. Jeronimo premijų įteikimo ceremoniją.

Tryliktoji Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus iš senosios graikų kalbos į lietuvių kalbą skirta

Audronei Kudulytei-Kairienei  

už neprilygstamą indėlį į lietuvių kultūrą – senosios graikų poezijos vertimus, pamatinius skirtingų žanrų (įvairių epochų epo, tragedijos, lyrikos) bei įvairiais metrais sukurtų antikinės literatūros šedevrų vertimus, be kurių mūsų kultūra galėjo tik pasvajoti apie platesnių senosios klasikinės civilizacijos ir visos Vakarų kultūros kontekstų suvokimą, apmąstymą ir įsisavinimą.

 Šv. Jeronimo premijos komisija – vertėja profesorė Genovaitė Dručkutė, kalbininkė Rita Urnėžiūtė, vertėja dr. Rasa Klioštoraitytė di Pasquale, vertėjas Paulius Garbačiauskas ir LLVS pirmininkė Rasa Matulevičienė.

A. Kudulytės-Kairienės vertimus apibūdina du kriterijai: neprilygstama metro ir žodžio meistrystė bei nepaprastai aukšti originalo ir vertimo teksto atitikimo standartai. Ši dermė suteikia galimybę lietuvių skaitytojui savos kultūros apraiškas suvokti etaloninės Antikos literatūros kontekstuose, o elegantiškus ir rafinuotus graikų poezijos šedevrus be galo paprastai ir suprantamai apgyvendinti savos kultūros erdvėje. Svarbiausi Audronės Kudulytės-Kairienės vertimo darbai, už kuriuos  jai skirta 2017 m. Šv. Jeronimo premija, yra šie:

ARCHAJINĖ IR KLASIKINĖ GRAIKŲ POEZIJA:

Antikos poetės: senovės graikių ir romėnių poezijos rinktinė. (Charibdė, 2003); Hesiodas. Teogonija. (Aidai, 2002); Hesiodas. Heraklio skydas. (Literatūra, 48(3), Vilniaus universiteto leidykla, 2006); Homeriniai himnai. Aidai, 2016).

HELENISTINĖ GRAIKŲ POEZIJA:

Teokritas. Idilės. Epigramos. (Aidai, 2000); Moschas. Europė. (Literatūra, 46(3). Vilniaus universiteto leidykla, 2004); Bionas. Adonio epitafija, fragmentai. (Literatūra, 47(3), Vilniaus universiteto leidykla, 2005); Kalimachas. Himnas Apolonui. (Graikų literatūros chrestomatija. Mintis, 2008, p. 653–656); Apolonijas Rodietis. Argonautika. (Mintis, 2012).

KLASIKINĖ GRAIKŲ TRAGEDIJA:

Aischilas. Maldautojos. (Dramų stalčius); Euripidas. Elektra. (Charibdė); Euripidas. Orestas. (Dramų stalčius).

 

***

 

Dvyliktoji Šv.Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą skirta 

Saskijai Drude

už meistrišką įvairių tekstų vertimą bei nuoseklią ir energingą lietuvių literatūros sklaidą Vokietijoje.

Šv. Jeronimo premijos komisija – vertėja Kristina Sprindžiūnaitė, vertėja Irena Aleksaitė, vertėjas ir rašytojas Laimantas Jonušys, Kultūros ministerijos atstovė Rasa Balčikonytė, Tarptautinių kultūros programų centro atstovė Vakarė Smaleckaitė.

Saskija Drude gimė ir užaugo Vakarų Vokietijoje. Studijuodama slavų filologiją Miunsteryje, pradėjo mokytis latvių ir lietuvių kalbų. Į Lietuvą pirmą kartą atvyko 1991 m. kaip “Project Studia Baltica” dalyvė. 1995 m. įgijo Miunsterio universiteto slavistikos, baltistikos, bendrosios kalbotyros magistro diplomą. 1995-1997m. dirbo Vilniaus universiteto vokiečių kalbos dėstytoja. Pirmasis Saskijos Drude literatūrinis vertimas pasirodė 1997 m. antologijoje Die Kühlschrankkiste und andere litauische Erzählungen. Aus dem Litauischen von Studenten der Universität Münster und Greifswald (Liane Klein). 2002 m. Saskija Drude išvertė nemažai esė ir kitų tekstų Lietuvos pristatymui Frankfurto knygų mugėje. 2004 m. išėjo jos išversta Tomo Venclovos knyga Vilnius. Vadovas po miestą, kiek vėliau – Nijolės Strakauskaitės kelionių vadovas po Mažąją Lietuvą Klaipėda, Kuršių Nerija, Karaliaučius. Pastarieji treji metai net šešias kalbas puikiai mokančiai vertėjai buvo ypač turtingi vertimų iš lietuvių kalbos. Leipcigo knygų mugės stende buvo keturios Saskijos Drude išverstos knygos: Romualdo Granausko Šventųjų gyvenimai (Die traurigen Flüsse, Corso Verlag 2017), Kęstučio Navako esė rinktinė (Die gelassene Katze, CorsoVerlag 2017), Lauryno Katkaus sudaryta lietuvių literatūros šimtmečiui skirta straipsnių rinktinė (100 Jahre litauischer Literatur. Ein Crachkurs. LKI, 2017), Rimvydo Laužiko ir Antano Astrausko lietuvių ir vokiečių gastronominių ryšių istorijos studija (Wie der gepökelte Stiernach Konstaz fuhr, LKI 2017, versta kartu su Liane Brigitte Klein), bei du kiek anksčiau išėję, ypatingo vertėjos kruopštumo pareikalavę Vilniaus ir Kauno architektūros gidai – Architekturführer Vilnius, DOM Publisher, 2014 ir Architekturführer Kaunas, DOM Publisher, 2016. Pasibaigus itin intensyviam darbymečiui vertėja ir toliau aktyviai dirba savo mėgstamą darbą. Šiemet ji jau spėjo išversti Sigito Parulskio esė Kalte Chronik ir savo iniciatyva verčia Kristinos Sabaliauskaitės romano Silva rerum pirmąją dalį bei yra parengusi antrosios dalies ištraukų – neprarasdama vilties surasti romanui leidėją Vokietijoje. Taip pat jos parengta ir Linos Ever Berlyno romano ištrauka vokiečių kalba, siekiant šiuo kūriniu sudominti vokiečių leidėjus.

***

Koncertavo

Nerijus Bakula (akordeonas) ir Chris Ruebens (klasikinė gitara)

***

Renginio akimirkos

Renginio muzikantai Chris Ruebens ir Nerijus Bakula

LR kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir laureatė Audronė Kudulytė-Kairienė

LR kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir laureatė Saskia Drude

 

Nuotraukos Daivos Daugirdienės ir Kultūros ministerijos.  

 

Apie Šv. Jeronimo premijas

Šv. Jeronimo premijos kasmet skiriamos užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už profesionalius ir meniškus vertimus, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą. Daugiau apie Šv.Jeronimo premiją >>>>>

 


Šv. Jeronimo premijų steigėjai – Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Lietuvos Kultūros ministerija. 

         

Rėmėjai  – LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

Nariams

Naujienlaiškis