„Noriu versti“ 2012 anglų k. vertimai

 

Eksperto išvados
 
Nors norintiems versti kilo šiokių tokių neaiškumų, vis dėlto šis fragmentas turėtų būti suprantamas ir be romano konteksto. Čia nesunku pastebėti, kad padėtis vaizduojama kiek suirzusio personažo požiūriu, jį nervina laukimas, monotonija – tai ypač aiškiai pasakyta šios ištraukos pabaigoje. Todėl sau nemalonias aplinkybes jis linkęs vertinti su kandžia pašaipa.
Žodis but pirmame sakinyje reiškia tą patį, ką ir lietuviškas „bet“. Nekantraujančiam personažui atrodo taip: autobusas yra, aš pasiruošęs juo važiuoti, bet jis nevažiuoja.
„Praeiti” kontrolę, patikrą ir pan. netinka (http://www.vlkk.lt/lit/2586). Anglų–lietuvių žodyne clear customs – „pereiti muitinę“ („atlikti muitinės formalumus“ truputį griozdiška ir oficialu): šiuo atveju tai tinkamas variantas, juolab kad šiais laikais Europos oro uostuose einant iš lėktuvo muitinės kontrolė dažniausiai iš tikrųjų tik pereinama ir bagažas netikrinamas.
…would not depart – klaidinga „nevažiuotų“, nes pasakojama būtuoju laiku (todėl ir angliškame tekste netiktų will); geriau „neketino“, „negalėjo“ išvykti ir pan., galimas ir būsimasis laikas (kaip perteikiantis personažo mintis).
Antrame sakinyje „prakaitu permirkusi valanda“ ir pan. vis dėlto lietuviškai skamba kurioziškai. Apskritai šio sakinio pirmą dalį geriausiai įveikė 51: „Tad merkiamam prakaito jam teko ištisą valandą vaikštinėti po pašiūrės dydžio ir kaitrią it pirtis atvykimo salę“ (deja, antra sakinio dalis perteikta klaidingai).
„Daržinė“ yra ne sodo, o sodybos pastatas (kuriame laikomas šienas ir pan. – angl. barn). Garden shed yra sodo sandėliukas, pašiūrė ar pan., štai čia pirmoji reikšmė: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/shed O tai, kad atvykimo (ne „atvykimų“) salė lyginama su sandėliuku, be abejo, yra (nepatenkinto personažo) hiperbolė.
Čia prilipdytas žodis converted angliškai skamba paprastai ir lakoniškai – lietuviškai tinka „perdaryta“, bet čia esmė yra dydžio palyginimas, tad gerai darė tie, kurie versdami akcentavo tiesiog dydžio panašumą.
Apie atskridimą „į miestą“ iš esmės teisingai pakomentavo irisa. Gražu, kad Mindaugas pasidomėjo pačiu romanu, bet lėktuvas nusileido ten, kur ir turėjo nusileisti, – nors ir ne artimiausiame Venecijos oro uoste, vis dėlto šiuo atveju tai ne esminis dalykas. Romane oro uostas vadinamas „Venice Treviso“, o iš Vikipedijos sužinome, kad jis yra už 20 km nuo Venecijos, o Venecijos Marco Polo oro uostas – už 8 km, tad vis tiek būtų tekę važiuoti. Čia ironizuojamas paradoksas: kadangi oro uostas yra už miesto, atskridus neva į Veneciją, paskui dar tenka važiuoti į Veneciją („šliaužiančiu“ autobusu). Diskusijoje dėl crawl kai kurie komentatoriai pasiklydo tarp trijų pušų – iš tikrųjų ir lietuviškai, ir angliškai apie lėtai važiuojantį transportą pasakyti „šliaužia“ yra įprasta, ši reikšmė pateikiama aiškinamuosiuose žodynuose, ir galiausiai tai taikliai paaiškino ideja. Past perfect laikas (had flown into) – „jau buvo atskridęs“ (tinka ir „atskrido“, bet ne „įskrido“ – žodį into išreiškia prielinksnis „į“).
Šią sakinio dalį paprastai ir gana adekvačiai išvertė 31: „kol pagaliau autobusas, prikimštas [geriau – „prisikimšęs“] Bienalės lankytojų, buvo pasiruošęs pradėti šliaužti link miesto, kuriame lėktuvas tariamai nusileido“ („bienalė“ turėtų būti mažąja raide).
was sat – iš tikrųjų vargu ar kas tokiu atveju nurodinėtų keleiviams, kur sėsti. Čia, matyt, atitinka formą was sitting, nors nesuklydo ir tie, kurie suprato, kad jam „teko“ ši vieta, – jis šalia tos moters sėdėjo atsitiktinai.
Barbican – LLVS Londono vietovardžių sąraše tai yra Barbakano [sic] menų centras (63). Prodded – paprasta: „baksnojo“ (bet nėra klaida ir „maigė“).
Kai kuriuose šio sakinio vertimuose nevykusiai kartojasi įvardis „kuri“: „kurią jis atpažino, bet kurios vardo negalėjo prisiminti“; geriau taip: „kurią jis atpažino, bet niekaip negalėjo prisiminti vardo“ ar pan. (69, 73). Keblu ir toliau: „kuratorė, kuri […] baksnojo“, – nes tas baksnojimas nėra požymis, išskiriantis ją iš kitų kuratorių, ir nėra ankstesnis veiksmas, tad čia geriau tiesiog tinka įvardis „ji“ arba laisvesni variantai – pakeičiant sakinio sandarą.
increasing chunks of life yra daugiskaita (ne „gyvenimo dalis“), tai pasikartojanti būklė, tad čia verta prisiminti, kad lietuvių kalba turi būtąjį dažninį laiką. Taip pat ir tai, kad lietuviškai skambučiai ne „priimami“, o į juos atsiliepiama.
Kietas riešutas – a state of suspended non-existence. Ką gi logiškai reikštų „sustabdyta nebūtis“? Čia nereikia tikslaus termino – norima pasakyti, kad tai sustingusi būsena, pasyvumas tarsi tvyrant nebūtyje, kai kiti įnikę į savo telefonus. Tad galima ir laisviau versti: „pakibęs už egzistencijos ribų“ (15), „įstrigęs nebūtyje“ (55), „kybodamas nebūtyje“ (77) ar net „vis ilgesnius savo gyvenimo tarpsnius jis laikinai nustodavo egzistavęs“ (24). Daug kas pavartojo abejotiną vietininką „būsenoje“ (be šio žodžio čia galima išsiversti).
Visą sakinį bene geriausiai išvertė 31: „Dėl net jam pačiam neaiškių priežasčių, Džefas neturėjo mobiliojo telefono, juo labiau BlackBerry, - o tai reiškė, kad vis ilgesnes savo gyvenimo atkarpas jis praleisdavo pakibęs nebūtyje, kol kiti žmonės atsiliepinėjo į skambučius, tikrino žinutes ir siuntinėjo pranešimus.“ Tik kablelis po „priežasčių“ niekaip nepateisinamas, ir tai ne vien šio(s) vertėjo(s) klaida. Nepateisinama ir tai, kad kai kurie ilgesnius sakinius suskaidė į du atskirus, – atrodo, kad nesusidorota su ilgu sakiniu, todėl jis padalintas (tai galima padaryti juodraštyje, bet paskui vis tiek reikia sujungti).
Bent vienas sakinys visai paprastas: „Autobuse buvo neįmanoma skaityti, o pro langą nebuvo į ką žiūrėti.“ (Kai kurie taip ir išvertė.)
Paskutiniuose dviejuose sakiniuose kartojasi longing ir be over. Aišku, kad tai padaryta sąmoningai – norint išryškinti monotoniją, nuobodulį, akcentuojant, jog troškimas, kad tai pasibaigtų, yra tos monotonijos dalis. Tai yra kartojimas kaip stilistinė priemonė, tad vertime turėtų išlikti. Pirmas iš šių sakinių lengvesnis: anksčiau jis troško, kad baigtųsi skrydis, dabar troško, kad baigtųsi kelionė autobusu. Kai kas longing vertė „laukimu“ – ne visai tikslu, bet įmanoma.
Paskutiniame sakinyje stilistiškai neadekvatu things versti žodžiu „dalykai“, „įvykiai“ arba „veiksmai“. Tai yra tiesiog „kas nors“ arba net (sąlyginai) „viskas“, tik ne „kažkas“ (netaisyklingas šio žodžio vartojimas yra dažna klaida ne tik verčiant).
squarely in the present – tiesiog dabartyje (bet galima ir šiek tiek kitaip). Paskutinį sakinį neblogai išvertė 15, 29 ir kai kurie kiti.
Nustatyti geriausius vertimus itin sunku. Norėtųsi, pvz., išskirti 15-tąjį, nors boarded („užėmus savo vietas“) kai kas išvertė geriau: „sulipus vidun“, „susėdus“; yra suskaidytų sakinių; „kėlė ragelį“, nos čia kalbama apie mobiliuosius, neturinčius ragelio. Čia pagirtas 31-asis vertimas turi jau minėtų trūkumų, ir paskutiniame sakinyje kliūva „kaip priklauso“. Prie geresnių taip pat galima priskirti 8, 24, 66.
 
Laimantas Jonušys
 
___________________________________________________

ORIGINALAS


Geoff Dyer

Jeff in Venice, Death in Varanasi

(2009)

There was a bus waiting outside but it had been chartered specifically for their flight and would not depart until everyone had picked up their bags, cleared customs and boarded. He ended up spending a sweat-soaked hour pacing an arrivals lounge the size of a converted garden shed and the temperature of a sauna, before the bus, crammed with Biennale-goers, was ready to begin its crawl towards the city the plane had, nominally, flown into. Jeff was sat next to a red-haired woman he recognized but whose name he couldn’t quite remember, a curator from the Barbican, who prodded her BlackBerry for the entire length of the journey. For reasons that were unclear even to him Jeff did not own a mobile phone, let alone a BlackBerry – which meant that he spent increasing chunks of his life in a state of suspended non-existence while other people took calls, checked messages and sent texts. It was impossible to read on the coach and there was nothing to see from the window. He had been longing for the flight to be over; now he was longing for the bus ride to be over. At what point would the longing for things to be over be over so that he could reside squarely in the present?

____________________________

 

VERTIMAI

EN1

Geoff Dyer

Džefas Venecijoje, mirtis Varanasyje

Lauke jau laukė autobusas, tačiau jis buvo užsakytas specialiai jų skrydžiui ir galėjo pajudėti iš vietos tik tuomet, kai visi keleiviai, pasiėmę bagažą ir praėję muitinės patikrą, sėdės savo vietose. Žliaugiant prakaitui, jam teko valandą pirmyn atgal vaikščioti po karštą kaip pirtis sodo namelio dydžio atvykimo salę belaukiant, kol autobusas, perpildytas būsimų bienalės lankytojų, bus pasiruošęs pradėti savo vėžlišką kelionę link miesto, kurio teritorijoje (tai išdavė tik oro uosto pavadinimas) nusileido lėktuvas. Džefas pažino greta sėdinčią raudonplaukę moterį, tačiau visai neprisiminė jos vardo, ji dirbo kuratore Barbikano meno centre ir visą kelionę spaudžiojo savo BlackBerrio klavišus. Dėl net jam pačiam neaiškių priežasčių mobiliojo telefono, nekalbant jau apie BlackBerrį, Džefas neturėjo – tokiu būdu vis daugiau savo gyvenimo laiko praleisdavo pakibusios nebūties būsenoje, kai kiti tuo tarpu atsiliepdavo į skambučius, skaitydavo gautus pranešimus ir siųsdavo trumpąsias žinutes. Važiuojant autobusu, skaityti buvo neįmanoma, o pro langą nebuvo į ką žiūrėti. Iš pradžių jis troško, kad baigtųsi skrydis; dabar jis troško, kad baigtųsi kelionė autobusu. Kada baigsis šis pabaigos troškimas ir leis dabarčiai būti vieninteliais jo namais?         

 

EN2 

Džeofas Daieris

 

Džefas Venecijoje, Mirtis Varanasi

 

Autobusas jau buvo atvykęs, tačiau į jį įlipti galėjo tik tam tikro skrydžio keleiviai, ir jis neišvyko tol, kol visi nesusigrąžino savo bagažo, nepraėjo muitinės apžiūros ir nesulipo į autobusą. Jis, visas suprakaitavęs, praleido valandą vaikščiodamas iš vieno lėktuvų atvykimo salės kampo į kitą, nors ji ir buvo dydžio sulig sandėliuku ir ten buvo karšta kaip pirtyje. Pagaliau autobusas, į kurį prisigrūdo “Biennale” parodos entuziastų, jau buvo pasiryžęs pūškuoti link miesto, į kurio oro uostą juos buvo atskraidinęs lėktuvas. Džefas sėdėjo šalia pažįstamos raudonplaukės “Barbican” direktorės, kurios vardo neįstengė atsiminti, kuri visą kelionę praleido maigydama savo BlackBerry mobiliojo telefono mygtukus. Dėl jam pačiam nežinomų priežasčių, Džefas niekada nėra turėjęs mobilaus telefono, ką jau kalbėti apie BlackBerry, o tai reiškė, kad didelę savo gyvenimo dalį jis praleido neegzistuodamas, kai, tuo tarpu, kiti žmonės priiminėjo skambučius, tikrino gautas žinutes ir jas siuntė. Jis negalėjo skaityti autobuse, nebuvo ir į ką žiūrėti pro langą. Jis taip laukė, kol nusileis lėktuvas, o dabar laukė, kad greičiau pasibaigtų šita kelionė autobusu. Kada jis nustos laukti, kol kažkas pasibaigs, ir pagaliau pradės gyventi dabartyje?   

 

EN3

Geoff Dyer

Džefas Venecijoje, mirtis Varanasyje

Lauke stovėjo autobusas, užsakytas jų skrydžio keleiviams, todėl ir išvažiavęs tik kai visi atsiėmė bagažą, perėjo muitinę ir sulipo į vidų. Jis visą valandą apsipylęs prakaitu žingsniais matavo mažą lyg sandėliukas ir karštą lyg pirtis atvykimo salę, iki kol tas autobusas, prikimštas bienalės dalyvių, pradėjo ropoti link miesto, į kurį tariamai atskrido lėktuvas. Džefas sėdėjo šalia raudonplaukės, kurią- bet ne jos vardą- prisiminė, ji buvo kuratorė iš “Barbican” ir ištisą kelionę maigė savo “BlackBerry” mobilųjį. Dėl pačiam sau neaiškių priežasčių Džefas išvis neturėjo mobilaus telefono, juo labiau tokio kaip “BlackBerry”, o tai reiškė, kad jam vis dažniau tekdavo savotiškai sustingti, kai kiti skambino, peržiūrinėjo pranešimus ir siuntė žinutes. Skaityti autobuse buvo neįmanoma, o pro langą nesimatė nieko įdomaus. Prieš tai jis nekantravo lig baigėsi skrydis, o dabar laukė nesulaukė kelionės autobusu pabaigos. Kada baigsis pasibaigimo laukimas, ir jis apsistos tiesiog dabartyje?

 

EN4

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2019 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis