Tikslai ir veikla

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga yra meno kūrėjų organizacija, įkurta 2004 m. Dabar ji vienija 150 narių ir 16 garbės narių. LLVS yra Europos literatūros vertėjų asociacijų tarybos (CEATL), Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT), Baltijos rašytojų tarybos (BWC), Trijų jūrų rašytojų ir vertėjų tarybos (TSWTC) ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė.

 

TIKSLAI

 • Vienyti grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjus;
 • Skatinti profesionalaus, aukšto meistriškumo vertimo meną, puoselėti meninio vertimo teoriją ir kritiką;
 • Rūpintis savo narių profesiniais reikalais ir sudaryti sąlygas jų profesiniam tobulėjimui;
 • Ginti savo narių kūrybines, socialines, autorių teises, atstovauti savo nariams valstybės valdžios, teismo, autorių teisių gynimo ir kitose institucijose;
 • Atkreipti visuomenės dėmesį į kūrybinį, kultūras siejantį literatūros vertėjų darbą, kelti jo prestižą;
 • Ugdyti leidėjų ir skaitytojų sampratą apie vertimo kokybę;
 • Ugdyti pradedančiuosius vertėjus.

 

VEIKLA

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

 • organizuoja renginius: vertėjų diskusijas, seminarus, konferencijas, dirbtuves vertimo problemoms spręsti, vertimo įgūdžiams tobulinti, naujoms verstinėms knygoms aptarti (LLVS kronika >);
 • rengia tobulinimosi seminarus, kursus, konkursus pradedantiesiems vertėjams ugdyti;
 • skiria Šv. Jeronimo premijas, Bičiulių premiją, Dominyko Urbo premiją, Literatūros redaktoriaus premiją,  Antipremiją;
 • tinklalapyje kaupia vertimo kritikos, mokslo ir praktikos publikacijų bibliografiją ir archyvą;
 • įtraukia į savo veiklą lietuvių literatūros vertėjus;
 • bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis organizacijomis ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su užsienio šalių vertėjų organizacijomis, kultūros atstovybėmis, centrais, fondais ir pan.; dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;
 • rūpinasi viešaisiais ryšiais: skleidžia informaciją spaudoje, radijuje, televizijoje ir kt. priemonėmis apie literatūros vertėjo profesiją ir LLVS veiklą;
 • švenčia Tarptautinę vertėjų - Šv. Jeronimo - dieną rugsėjo 30-ąją;
 • sudaro sutartis su valstybės institucijomis bei savivaldybėmis dėl ilgalaikių vertėjų kūrybinės veiklos rėmimo programų ir kt.
 • el.paštu savo nariams skelbia svarbią informaciją apie mokesčių ir socialinę politiką, autorių teisę, honorarus, aktualias profesijos naujienas, renginius bei konferencijas, premijas, konkursus, stipendijas, stažuotes Lietuvoje ir užsienyje ir kt.;

LLVS įstatai >>                        

Narystė >>

Valdyba ir komisijos >>

Nariams

Naujienlaiškis