Pietro Umberto Dini

Pizos universiteto baltistikos profesorius, Vilniaus universiteto garbės daktaras  Pietro U. Dini (g. 1960 m. Pietrasantoje) iš lietuvių į italų kalbą išvertė ir išleido keliolika lietuvių literatūros vertimų knygų, skyrium minėtinos – J.Marcinkevičiaus „Mažvydas“, žemininkų V. Mačernio, A. Nykos-Niliūno, H. Nagio, K. Bradūno, J. Kėkšto poezijos rinktinė La nostalgia dei terrestri, T. Venclovos, K. Platelio, S. Gedos poezijos rinktinės, dviejų tomų šiuolaikinės lietuvių poezijos antologija Mappa della poesia lituana del secondo Novecento. Le Generazioni di mezzo (O. Baliukonė, V. Braziūnas, G. Cieškaitė, R. Daugirdas, S. Geda, A. Grybauskas, S. Jonauskas, A.A. Jonynas, D. Kajokas, T. Marcinkevičiūtė, A. Mikuta, N. Miliauskaitė, G. Patackas, K. Platelis, M. Zingeris, V. Bložė, V. Bogutaitė, J. Juškaitis, R. Keturakis, A. Mackus, J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, J. Strielkūnas, J. Vaičiūnaitė, T. Venclova), šiuolaikinių lietuvių rašytojų apsakymų rinktinė Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento (J. Aputis, B. Baltrušaitytė, M. Ivaškevičius, S.T. Kondrotas, J. Kunčinas, D. Mušinskas, G. Radvilavičiūtė, B. Radzevičius, R. Šerelytė). Daug poezijos ir smulkiosios prozos vertimųpasirodė Italijos kultūrinėje spaudoje. Pietro U. Dini daug prisidėjo pristatant Lietuvos literatūrą Turino knygų mugėje 2007 m., kuriai išvertė ir N.Abrutytės, D.Čepauskaitės, G. Grajausko, J.Meko, A. Žagrakalytės tekstų. Be grožinės literatūros, P.U. Dini verčia ir publicistiką, mokslo populiarinamuosius veikalus, pvz., yra išvertęs J. Urbšio prisiminimų knygą La terra strappata. Lituania 1939-40, gli anni fatali (1990) ir A. Sabaliausko Mes baltai.
2002 m. Pietro U. Dini apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu, 2007 m. jam skirtas festivalio „Poezijos pavasaris“ prizas už lietuvių poezijos vertimus, 2007 m. jis tapo Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui laureatu.

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2019 m. verstinės humanitarinės literatūros knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis