VISUOTINIS ATASKAITINIS LLVS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

Kviečiame Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą

2022 m. balandžio 28 d. 17.00

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

    1.    2021 metų veiklos ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

    2.    Revizijos komisijos ataskaita.

    3.    Dėl VšĮ „Leidykla Hieronymus“ įstatų keitimo.

    4.    Dėl LLVS siūlymo suspenduoti keturių rusijos vertėjų sąjungų narystę Tarptautinėje vertėjų federacijoje (FIT).

    5.    Kitų sąjungos reikalų ir ateities planų aptarimas.

    

           LLVS pirmininkė ir valdyba

Nariams

Naujienlaiškis