„Noriu versti 2018" konkurso dalyvių tekstai ir ekspertų išvados!

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skelbė dešimtąjį meninio vertimo konkursą „Noriu versti 2018“.

Konkurso tikslai: suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją įvertinti savo sugebėjimus, atskleisti naujus talentus, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.
Konkurse kviečiame dalyvauti visus, besidominčius literatūra, norinčius tapti literatūros vertėjais ar tiesiog išmėginti savo jėgas.

Buvo galima rinktis 7 kalbų tekstus, iš viso užregistruoti 109 vertimai: anglų (59), senosios graikų (1), italų (21), vokiečių (7), prancūzų (11), rumunų (0), rusų (11).

Susipažinę su konkurso taisyklėmis, pasirinkę žemiau pateiktą tekstą ir savarankiškai jį išvertę, dalyviai vertimus galėjo siųsti iki lapkričio 26 d. Gautus  vertimus ir ekspertų išvadas skelbiame LLVS tinklalapyje www.llvs.lt greta originalo, tad visi norintieji gali diskutuoti, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus. Vertimai yra žymimi skaičiais, dalyvių vardus ir pavardes žino tik organizatorius, nei publikai, nei ekspertams jie nėra žinomi.

 

KONKURSO TEKSTAI, DALYVIŲ VERTIMAI IR IŠVADOS

KONKURSO „Noriu versti 2018“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, nepaskelbę nė vieno verstinio kūrinio ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir kitų asmenų neredaguoti. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas nėra skirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Konkurso dalyviai gali versti vieną arba kelis iš siūlomų tekstų.

4. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
5. Registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, konkurso dalyvis automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų publikuojamas LLVS tinklalapyje.
6. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti savo vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą, savo amžių. Taip pat prašome parašyti, ar nėra dalyvavę šiame konkurse anksčiau. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: specialybė, užsiėmimas (darbas/mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc.) dokumentu.
7. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, nusiunčia jo autoriui patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
8. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, juos žinos tik organizatorius.
9. Kol vertimai skelbiami ir aptariami tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
10. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
11. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu, tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį ir formą, ar tekstui suteikta tinkama lietuviška išraiška.
12. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu noriu.versti.konkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas iš konkurso tinklalapio pašalinamas.
13. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. LLVS neįsipareigoja pateikti dalyviams individualių recenzijų.
14. Jei keli vertimai iš tos pačios kalbos vienodai geri, gali būti skelbiami keli laureatai.
15. Jei nė vienas vertimas iš kurios nors kalbos nėra pakankamai geras, laureatas nebus renkamas.
16. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
17. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
18. Jei paaiškėja, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs ir paskelbęs bent vieną kūrinį arba išvertė konkurso tekstą padedamas kitų asmenų, jis netenka laureato vardo.
19. Organizatorių sprendimai galutiniai ir neginčijami.
20. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
21. Draudžiama kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – ir originalus, ir vertimus.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis www.llvs.lt

 

Projekto rėmėja

 

Anksčiau įvykę „Noriu versti“ konkursai:

2017 m. meninio vertimo konkursas ,,Noriu versti'' >>
2016 m. meninio vertimo konkursas ,,Noriu versti'' >>
2014 m. meninio vertimo konkursas ,,Noriu versti'' >>
2013 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2012 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >> 
2011 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2010 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2009 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2008 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>