2007 m. LLVS veikla

  
I. VERTĖJŲ UGDYMAS
 
1. Meistriškumo kursai pradedantiesiems vertėjams.
Pavasarį vyko meninio vertimo kursai pradedantiesiems vertėjams iš anglų kalbos (leidykla "Vaga" suteikė nemokamas patalpas). Kursų trukmė – 2,5 mėnesio, vieną kartą per savaitę (taigi iš viso 10 kartų) po 2 valandas vakarais.
Rudenį nuo spalio 2 d. vyko vertėjų iš anglų ir vokiečių kalbų vertimo kursai (vertėjų išr prancūzų k. grupė, deja, nesusidarė). Anglų k. seminarus vedė Irena Balčiūnienė, Virgilijus Čepaitis, Rasa Drazdauskienė, Diana Bučiūtė; vokiečių - Antanas Gailius, Rūta Jonynaitė, Jurgita Mikutytė. Kalbos kultūros ir redagavimo seminarus vedė dr. Rita Miliūnaitė.
Anglų k. vertėjų grupei Britų taryba maloniai suteikė nemokamas patalpas, Goethės institutas - vokiečių k. grupei.
  
2. Tobulinimosi seminarai ir dirbtuvės jau patirties turintiems vertėjams:
Buvo sudaromos įvairių kalbų grupės, atrenkama nuo 8 iki 15 dalyvių.
2.1. Vertėjų iš anglų kalbos tobulinimosi dirbtuvės tema "Šnekamosios kalbos vertimas". Seminaro vedėja R.Drazdauskienė (įvyko 2007 m. gegužės 12 d., šeštadienį, 10-13.30 val.).
2.2. Vertėjų iš ispanų kalbos dirbtuvės (įvyko 2007 m. gegužės 12 d., šeštadienį, 10-17 val.)  Dalyviams iš anksto pateikti Lotynų Amerikos rašytojo Augusto Monterroso apsakymai, kurių vertimai buvo analizuojami ir tobulinami dirbtuvių metu, vėliau jie bus publikuojami kultūrinėje spaudoje. Dirbtuves vedė lietuvių literatūros vertėjas į ispanų kalbą, Varšuvos universiteto docentas, dėstantis meninį vertimą ir Lotynų Amerikos literatūrą, Gerardo Beltran, padedamas Jurgos Katkuvienės.
2.3. Vertėjų iš vokiečių kalbos tobulinimosi dirbtuvės. Jos įvyko spalio 10 d. 10-18 val. Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus bibliotekos Austrų ir šveicarų bibliotekoje, kuriai vadovauja Rasa Maželytė-Matulevičienė. Dirbtuves vedė Antanas Gailius. Šios dirbtuvės - tai puiki proga draugiškoje aplinkoje patobulinti dar nepublikuotą grožinės literatūros vertimą, visiems kartu spręsti konkrečias vertimo ir teksto interpretacijos problemas, pasinaudoti kolegų specialių sričių išmanymu, aptarti visiems vertėjams iškylančias bendras problemas, artimiau susipažinti, maloniai ir profesionaliai pabendrauti. Plačiau>>
2.4. Vertėjų iš prancūzų kalbos tobulinimosi dirbtuvės. Jos įvyko 2007 m. lapkričio 27 d. 18 val. Prancūzų kultūros centre. Dirbtuves vedė Diana Bučiūtė. Dalyviai padėjo vieni kitiems spręsti sunkias savo verčiamų tekstų vietas.
 
3. Diskusijos ir konferencijos naujai iškilusiems arba įsisenėjusiems meninio vertimo klausimams aptarti, vertimo mokslui ir teorijai skatinti. Gegužės 10 d., LLVS trečiojo gimtadienio proga, vyko LLVS narių seminaras-diskusija apie naujažodžius. Dalyvavo dr. Jurgita Girčienė. Plačiau >>
Gruodžio 3 d. surengtas seminaras-diskusija tema "Literatūros kūrinių pavadinimų vertimas". Plačiau >>
 
II. LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJŲ UGDYMAS
 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kartu su Thomo Manno kultūros centru ir VšĮ „Lietuviškos knygos“ surengė vokiečių ir lietuvių vertėjų dirbtuves 2007 m. gegužės 24-28 d. Nidoje. Dirbtuvėse dalyvavo 6 lietuvių literatūros vertėjai į vokiečių kalbą ir 6 vokiečių literatūros vertėjai į lietuvių kalbą. Seminarus vedė ekspertas iš Vokietijos (patyręs tokių dirbtuvių vedėjas, vertėjas) Thomas Brovot, Antanas Gailius ir Jurgita Mikutytė. Tris dienas nuo ryto iki vakaro vykusiuose seminaruose buvo analizuojami verčiami (dalyvių iš anksto atsiųsti)  tekstai, sprendžiami sudėtingi vertimo klausimai, tobulinama stilistika, aptariamos specifinės tarp vokiečių ir lietuvių kalbų iškylančios vertimo problemos, įvairios konkrečios meninio vertimo temos. Buvo keičiamasi patirtimi ir diskutuojama.
Būtent toks dirbtuvių metodas pasirinktas remiantis ilgamete užsienio kolegų patirtimi – visi vieningai teigia, kad daugiausiai praktinės naudos duoda intensyvus darbas kelias dienas iš eilės daug laiko kolegoms praleidžiant kartu ir ypač dalyvaujant vertėjams ne tik Į, bet ir IŠ konkrečios kalbos.
Vokiečių kalba pasirinkta, nes į šią kalbą verčia daugiausia lietuvių literatūros vertėjų. Projektą finansavo Roberto Boscho fondas (Vokietija), LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, LR kultūros ministerija. Plačiau >>
 
III. PREMIJOS, VERTĖJŲ ŠVENTĖS, KITI RENGINIAI
 
1. Šv. Jeronimo premijų įteikimas Tarptautinę vertėjų dieną.
Tarptautinės vertėjų - šv. Jeronimo - dienos proga rugsėjo 28 d., penktadienį, buvo iškilmingai įteiktos dvi prestižinės Šv. Jeronimo premijos:
viena - užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už profesionalius, meniškus vertimus į lietuvių kalbą, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui.
Antroji Šv. Jeronimo premija, įsteigta LR kultūros ministerijos, atiteko lietuvių literatūros vertėjui už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje.
Po premijų įteikimo ceremonijos Taikomosios dailės muziejuje vyko Artūro Noviko vadovaujamos vokalinės grupės "Jazz Island" koncertas, po jo – priėmimas.
2007 m. Šv. Jeronimo premijos laureatai - Valdas V. Petrauskas ir Pietro U. Dini. Plačiau >>
 
2. Bičiulių premija
LLVS 2006 m. įsteigė Bičiulių premiją, kuri gali būti skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai. Taigi laureatu gali tapti kritikas, žurnalistas, žurnalas, redaktorius, pedagogas, bibliotekininkas ar biblioteka, kalbininkas, leidykla ar leidėjas etc. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį į literatūros vertimo meną, populiarinimą ir sklaidą.
Pirmasis laureatas - žurnalas "Gimtoji kalba" - paskelbtas specialiame renginyje per Vilniaus knygų mugę 2007 m. vasario 23 d. Laureatui įteikti diplomas ir atminimo dovana (Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėlė). Plačiau >>
 
3. Antipremija
Siekdama rimtai atkreipti leidėjų ir skaitytojų dėmesį į vertimo kokybę ir vertėjo darbą, ginti literatūros vertėjo profesijos prestižą, LLVS 2006 m. įsteigė Antipremiją už aplaidų požiūrį į vertėjo darbą ir gerų leidybos tradicijų nepaisymą per pastaruosius 3 metus: už nevykusius vertimus (už originalo iškraipymą, prastą lietuvių kalbą, aklą sekimą kitu to kūrinio vertimu), už vertėjo autorinių teisių pažeidimą (vertėjo pavardės neminėjimą, vertimų kartotinius leidimus be sutarties etc.), už netikusį redagavimą. Taigi antilaureatais gali tapti tiek leidėjai, žiniasklaidos atstovai, nevertinantys vertėjų darbo ir apskritai literatūros, tiek verčiantieji, padoriai nemokantys nei originalo, nei lietuvių kalbos, tiek aplaidūs ar neišmanūs redaktoriai. Antilaureatai paskelbti per Vilniaus knygų mugę vasario 23 d. Plačiau >>
 
IV. TARPTAUTINĖ VEIKLA
 
LLVS yra Europos literatūros vertėjų asociacijų tarybos (CEATL) narė nuo 2005 m., Trijų jūrų rašytojų ir vertėjų tarybos (TSWTC) narė nuo 2004 m. ir buvo pakviesta tapti Baltijos rašytojų tarybos (BWC) nare 2007 m.
  
2007 m. kovo 2-4 d. LLVS pirmininkė J. Mikutytė dalyvavo Baltijos rašytojų tarybos (BWC) generalinėje asamblėjoje Visbyje (Švedija). LLVS priimta į BWC narius; aptarti būsimi Baltijos regiono šalių rašytojų ir vertėjų bendri projektai ir kt. Plačiau >>
 
2007 m. gegužės 16-20 d. vyko Baltijos rašytojų tarybos surengtas simpoziumas Baltic Meetings in Gotland, kuriame dalyvavo Jonė Ramunytė ir Rasa Drazdauskienė.
Simpoziumo tema - „Culture and politics in transition“. Buvo aptartos skirtingos kiekvienos Baltijos regiono šalies istorinės ir kultūrinės patirtys, iš to kylantys skirtumai. Simpoziumo tikslas – susipažinti su vienas kito ypatybėmis, pasistengti įveikti barjerus, skatinti toleranciją, stiprinti ryšius per literatūrą ir jos veikėjus, pabrėžti vertėjo, kaip tarpininko tarp kultūrų, vaidmenį ir kt. Plačiau >>
 
2007 m. birželio 1-3 d. Rodo saloje (Graikija) LLVS atstovė Dalia Staponkutė dalyvavo Trijų jūrų rašytojų ir vertėjų tarybos (TSWTC) generalinėje asamblėjoje.
Asamblėjos dalyviai supažindino vieni kitus su savo organizacijų veikla, rašytojų bei vertėjų ir literatūros padėtimi savo šalyse. Buvo aptarti nauji tarptautiniai renginiai, jų įvykdymo galimybės, rašytojų ir vertėjų mainai. Asamblėjos metu, be viso kito, buvo renkama nauja valdyba, jos nare tapo ir LLVS delegatė Dalia Staponkutė. Plačiau >>
 
2007 m. lapkričio 12-13 d. Arlyje (Prancūzija) LLVS pirmininkė dalyvavo Europos literatūros vertėjų asociacijų tarybos (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) generalinėje asamblėjoje.
Asamblėjos metu buvo pristatyti preliminarūs Europos literatūros vertėjų socialinės padėties tyrimų rezultatai. Delegatai, kaip įprasta, pristatė svarbiausius savo atstovaujamos asociacijos veiklos aspektus, pasidalijo geriausia patirtimi, aptartos bendros problemos, CEATL veiklos gairės ir kt. Plačiau >>
 
V. VERTIMO KRITIKOS SKATINIMAS
  
Internetinis vertimo kritikos archyvas
Aukštųjų mokyklų studentai kartais rašo bakalauro ar magistro darbus meninio vertimo temomis, tačiau susiduria su pagrindine problema – Lietuvoje meninio vertimo mokslas ir teorija nevystomi, trūksta medžiagos, šaltinių, nėra kuo remtis, todėl kartais išradinėjamas dviratis. Vertimo tema Lietuvoje per visą laiką tėra išleistos penkios knygos, neretos jų turinys yra morališkai pasenęs. Gana retai pasirodantys moksliniai straipsniai, gilios analizės, užsienio grožinės literatūros knygų recenzijos, rimtai aptarančios ir vertimą, taip ir lieka išsibarstę po įvairiausius žurnalus ar kultūros savaitraščius ir gana greitai atsiduria užmarštyje.
Todėl LLVS savo tinklalapyje nuo 2006 m. kuria vertimo kritikos ir mokslo archyvą, kad visiems - ne tik kritikams, bet ypač pradedantiesiems vertėjams ir meniniu vertimu besidomintiems studentams - būtų prieinami daugelio dešimtmečių (ypač iki 1990 m.) reikšmingiausi Lietuvos meninio vertimo teorijos ir kritikos darbai, publikuoti kultūrinėje spaudoje, nepraradę aktualumo iki šiol, bet pranykę archyvuose. Jie skenuojami ir dedami į LLVS tinklalapį. Bibliografiją sudaro Irena Balčiūnienė.
 
  
VI. Tinklalapio tobulinimas
 
Internetinis žodynėlis
Tinklalapio diskusijų forumo dalyvių pasiūlymu užsakytas suprogramuoti pačių vertėjų pildomas ir redaguojamas „nežodyninių žodžių“ ar posakių vertimo į lietuvių kalbą žodynas (įvairių kalbų). Žodynėlis jau veikia >>
 
Apklausos
2007 m. gruodį LLVS tinklalapyje pradėtos vertėjų apklausos >>