Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kvietė dalyvauti "Noriu versti" konkurse ir versti šiuolaikinio Omano rašytojo Muhammad bnu Saif al-Rahbi miniatiūrą iš knygos: Muhammad bnu Saif al-Rahbi "Mėlynas kraujas", 2017, Maskatas.

 Konkurso dalyvių vertimai yra publikuojami nuo gruodžio 19 d. Vertimai  žymimi skaičiais, dalyvių vardus ir pavardes žinos tik organizatorius. Po konkurso dalyviai galės dalyvauti vertimo seminare ir aptarti išverstą tekstą. Seminaro laikas ir vieta bus suderinti po konkurso.

KONKURSO TEKSTAS

KONKURSO „Noriu versti 2018“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, nepaskelbę nė vieno verstinio kūrinio ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir kitų asmenų neredaguoti. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas nėra skirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.

3. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
4. Registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, konkurso dalyvis automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti savo vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą, savo amžių. Taip pat prašome parašyti, ar nėra dalyvavę šiame konkurse anksčiau. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: specialybė, užsiėmimas (darbas/mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc.) dokumentu.
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, nusiunčia jo autoriui patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, juos žinos tik organizatorius.
8. Kol vertimai skelbiami ir aptariami tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu, tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį ir formą, ar tekstui suteikta tinkama lietuviška išraiška.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu literaturosvertejai@gmail.com. Tokiu atveju vertimas iš konkurso tinklalapio pašalinamas.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. LLVS neįsipareigoja pateikti dalyviams individualių recenzijų.
13. Jei keli vertimai iš tos pačios kalbos vienodai geri, gali būti skelbiami keli laureatai.
14. Jei nė vienas vertimas iš kurios nors kalbos nėra pakankamai geras, laureatas nebus renkamas.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
17. Jei paaiškėja, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs ir paskelbęs bent vieną kūrinį arba išvertė konkurso tekstą padedamas kitų asmenų, jis netenka laureato vardo.
18. Organizatorių sprendimai galutiniai ir neginčijami.
29. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Draudžiama kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – ir originalus, ir vertimus.

Projektą remia: