Katkus, Laurynas

Katkus, Laurynas
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš vokiečių, anglų kalbų.

Žanrai: poezija, proza, drama, eseistika.

Dalykinės sritys: literatūros kritika ir teorija, istorija.

El. p. katkus72@gmail.com

 

Gimė 1972 08 03 Vilniuje.Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, Vilniaus ir Leipzigo universitetuose – lyginamąją literatūrą. 1997–1999 m. dirbo redaktoriumi "Vagos" leidykloje. 2001–2002 m., gavęs DAAD stipendiją, stažavo Berlyno Laisvajame universitete. Išleido eilėraščių knygas „Balsai, rašteliai“ (1998) ir „Nardymo pamokos“ (2003). L. Katkaus eilėraščių versta į anglų, vokiečių, slovėnų, lenkų, latvių kalbas.
Pirmoji vertimo publikacija 1992 m.

 

VERTIMAI
 
Knygos
 
Peter Burke. Renesansas. Istorinis veikalas. Pradai, 1992.
Europos mentaliteto istorija. Istorinis veikalas. (Kartu su kitais vertėjais.) Aidai, 1998.
Hildegard Müller. Katino sūris. Iliustruota knygelė vaikams. Vaga, 1998.
Susan Sontag. Apie fotografiją. Esė. Baltos lankos, 2000.
Peter Handke. Tamsią naktį išėjau iš tylių namų. Romanas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Friedrich Hölderlin. Hiperionas. Romanas. Kn. Vokiečių romantikų romanai, Pasaulinės Literatūros Bibliotekos serijoje. Vaga, 2004. 
Walter Benjamin. Nušvitimai. Esė rinktinė. Vaga, 2005.
Aleš Šteger. Poezija apsimoka. Eilėraščiai. (Vertimas iš slovėnų kalbos, kartu su Aurelija Krikščiūnaite). Kitos knygos, 2005.
 
Poezija, eseistika ir dramaturgija periodikoje (rinktinė)
 
Hugo von Hofmannsthal. Lordo Chandos laiškas. Esė. Naujasis židinys, 1996, nr. 3.
Edward Estlin Cummings. Eilėraščiai. Gintaro lašai, 1999 gegužės 12.
Gottfried Benn. Eilėraščiai. Kultūros barai, 2000, nr. 5.
Menke Katz. Eilėraščiai. Literatūra ir menas, 2001 balandžio 27.
Heiner Müller. Kvartetas. Pjesė. Metai, 2001, nr. 8–9.
Kerry Shawn Keys. Atžalos. Pjesė. Literatūra ir menas, 2003 rugpjūčio 29. (Kartu su M. Buroku)
Lutz Seiler. Eilėraščiai. Poetinio Druskininkų rudens almanachas, Vaga, 2003.
Gonsalo Rojas. Eilėraščiai. Kultūros barai, 2003, nr. 11. (Vertimas iš ispanų kalbos kartu su J. Katkuviene.)

 
 
 
Katkus, Laurynas. Mes - tik atspindžiai miesto vitrinose. [Paul Auster. Niujorko trilogija. Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys]. Kultūros barai 2007 m. Nr. 2.