Žirgulys, Aleksandras. Gogolis lietuviškai. Literatūra ir menas 1952-03-16, p. 3-4.
 
Taip pat žr.: Žirgulys, Aleksandras. Prie redaktoriaus stalo: Lingvistinės-literatūrinės apybraižos. Vilnius: Mokslas, 1979.